logo školy
logo EU
  VÝBĚRY A KOLÁŽE – POKROČILÉ GRAFICKÉ EDITORY
Další lekce: Úvod program malování, Malování nástroje, Malování nástroje úpravy, Malování zajímavosti, Obrázky pro animaci, Tvorba animace1, Tvorba animace2, Animace dva pohyby, Animace pohyb pozadí, Malování výběry a koláže< || > Editory základy práce, Editory úpravy obrázků, Editory výběr, GIMP -výběry, Vrstvy, Prolínání vrstev, Nastavení barev1, Nastavení barev 2, Návod1, Návod2, Návod3, Návod4
 
 


   
     
     
  !Tip
 
  Programy GIMP a Paint.Net jsou volně stažitelné. Na webu slunečnice nebo jiných webech najdete vždy aktuální verzi programu.      

   
 
 
Nedostatky malování
Malování je nástroj pro základní úpravy obrázků a základní kreslení. Ale víc se od něj čekat nedá.
 1. Má problémy při ukládání JPG (komprese znehodnocuje obrázky obzvláště jednobarevné plochy a čáry). Viz ukázky. Stejný obrázek uložený jako JPG a poté jako BMP.
   
 2. Malování má slabé nástroje pro výběr (Obdélníkový výběr a Volný výběr je dnes málo)
 3. Nezná vrstvy
 4. Nemá vyhlazování hran (není vhodný na nápisy)
 5. Má málo nástrojů, a u jednotlivých nástrojů je malá možnost nastavení
 6. Neumí pracovat s některými formáty
 

Pokročilý grafický editor
Pokročilé grafické editory řeší všechny výše zmiňované nedostatky malování. Mají pokročilé nástroje pro výběr, pracují s vrstvami. Samozřejmě, že se bavíme o bitmapových editorech. Kromě těchto editorů existují ještě editory vektorové, ale k těm se dostaneme později.
Mezi nejznámější a nejlepší bitmapové editory patří Adobe Photoshop. Jenže tento editor je komerční (placený) a jeho základní cena se pohybuje v desítkách tisíc. My se ale budeme zajímat o bitmapové editory volně dostupné a s češtinou. Mezi takové patří tři zajímavé programy. GIMP, Paint.Net, PhotoFiltre. Posledně zmiňovaný je sice oblíbený mezi studenty, ale neumí pracovat s vrstvami takže jej vyloučíme. Zbyly nám dva programy GIMP a Paint.Net a těmito programy se budeme dále zajímat.
Oba programy si můžete stáhnout zde

SLUNEČNICE: GIMP, Panit.Net
NÁŠ WEB: GIMP, Paint. Net 3.35 s CZ k 3.35 a potom Paint.Net 5.3.10 EN


Ikony  a instalace programů

Instalace programů probíhá standardním  postupem, spustím setup.exe a v instalačním dialogu odklikávám  kam se má program nainstalovat, ....

Pokud chceme mít program Paint.Net v češtině je potřeba první nainstalovat verzi 3.35, do ní nainstalovat český jazyk, spustit program a teprve poté instalovat poslední verzi.

Pracovní okna

Pracovní okna jsou podobná jako u programu s malováním, vhledem k tomu, že se  jedná a mnohem více vybavené programy, mají pracovní okna více plovoucích oken.

PAINT.NET


GIMP u programu GIMP se můžeme setkat s jednou zvláštností. Program neběží v jednom okně jak jsme zvyklí, ale ve více na sobě nezávislých oknech. Režim jednoho okna jde zapnout (OKNA>Režim jednoho okna)Režim jednoho okna


 
Základní nástroje pokročilých grafických editorů

Základní nástroje pokročilých grafických editorů jsou podobné těm, které známe z malování.  Tužka, štětec, guma kapátko, text, plechovka, lupa,  ...... U každého z těchto nástrojů můžeme provádět nastavení. 

Nastavení nástrojů
Panit.Net - Vše, co jde na nástroji měnit se objeví pod panelem nástrojů (v tomto případě je to šířka štětce a druh výplně)


GIMP -
Vše, co jde na nástroji měnit se objeví na levé straně ve spodní části (v tomto případě krytí, velikost, úhel, Aplikovat chvění, Plynulé tahy, ....)


Výběry
Výběr (označení) (angl. Select)
Nástroje pro výběr jsou určeny k vybírání částí obrázku či vrstev tak, abyste na nich mohli pracovat, aniž byste ovlivnili nevybrané části. Každý nástroj má své  vlastnosti, ale jednotlivé nástroje pro výběr také řadu společných vlastností. My výběr známe z malování, kde jsme výběr používali. V programu malování jsme měli pouze dva nástroje. V těchto programech můžeme pracovat s více nástroji, stručně ji je představíme.

Laso - laso se používá pro ruční výběr oblasti.
Laso dovoluje odebírat i přidávat oblasti, které mají být součástí výběru. Po označení první oblasti podržte klávesu [SHIFT] a přidejte další oblast. Pokud označíte nějakou oblast a část z ní chcete vypustit, označte si tuto oblast, stiskněte klávesu [CTRL nebo ALT] a část této oblasti tažením myší odznačte. Pro označení celého obrázku lze použít klávesovou zkratku [CTRL]+[A].
Magická hůlka - Magická hůlka označí oblast, která má společnou barvu, odstín, sytost, průhlednost atp.
Výběr začne tam, kam v obrázku kouzelnou hůlkou kliknete, a rozšíří se dál po dalších pixelech, jejichž barva je podobná pixelu počátečnímu. Práh podobnosti můžete měnit tažením myši dolů nebo doprava. Čím dále jí potáhnete, tím větší bude vybraná oblast. Používá se např. při nahrazování barev v určitých částech obrázku. Hodnotou tolerance nastavujete toleranci, která určuje, který odstín barvy bude zahrnut do výběru, a který  již ne.

Gimp má navíc ještě:
Výběr dle barvy -
Funguje podobně jako kouzelná hůlka jen s tím rozdílem, že vybírá body se stejnou barvou v celém obrázku, tedy ne jen ty, které spolu sousedí.
Nůžky - Nůžky jse používají, pokud chcete vybrat oblast ohraničenou ostrým přechodem barev.
Klikáním na hranice oblasti, kterou se snažíte vybrat, vytváříte řadu kontrolních bodů. Nástroj tyto body spojuje hranicí, která sleduje kontrastní hranice barev nalezené v dané oblasti.
Při každém kliknutí levým tlačítkem myši se vytvoří nový kontrolní bod spojený s předchozím křivkou, která se snaží sledovat hrany v obrázku. Chcete-li výběr ukončit, klikněte na první kontrolní bod. Křivku můžete upravit tažením kontrolních bodů nebo vytvářením nových. Když jste s tvarem křivky spokojeni, klikněte kamkoliv dovnitř, křivka se tak změní na klasický výběr.
Výběr popředí -
Zajímavý výběrový nástroj. Vybírá objekty v popředí.Ručním výběrem omezíme na přibližnou oblast, se kterou se bude pracovat dále. Nástroj se pak automaticky přepne na štětec, kterým vybereme zamýšlené barevné oblasti, v tomto případě přibližně všechny barvy květu. Levé tlačítko myši můžete pustit. Výsledný výběr nemusí být dokonalý. Šedé body znázorňují místa, která ve výběru nejsou, do modra je zabarveno pozadí snímku, které se do výběru také nedostane. Chybějící místa můžeme stejným způsobem, jako v předcházejícím bodu dokreslit.

Vrstvy
Vrstvy (angl. Layers) si lze zjednodušeně představit jako průhledné fólie, které jsou naskládané na sobě, na každé vrstvě (fólii) může být jiná část obrazu. Celkový obraz dostaneme zobrazením všech vrstev. S jednotlivými vrstvami můžeme samostatné pracovat, určovat jejich průhlednost skrývat je či zobrazovat, měnit jejich pořadí, ...... a těmito postupy můžeme měnit výsledný obraz.
Máme čtyři obrázky v každé vrstvě jeden a můžeme je libovolně jako fólie přehazovat. Viz příklad

Pořadí vrstev můžeme měnit, dále můžeme měnit průhlednost vrstvy, všechny úpravy, které budeme provádět provedeme vždy jen v jedné vrstvě.

1,3,2,4                                                                           3,4,2,1                                                                             1,4,3,2

1,3,4,2                                                                          1,2,3,4                                                                                 3,4,1,2


GIMP s vrstvami


Paint.Net s vrstvami


S jednotlivými odlišnostmi od programu malování se seznámíme v dalších lekcích.


Malování na složitější úpravy nestačí, má slabé nástroje na ořez objektu z obrázku a neumí pracovat s vrstvami. Pokud chceme dělat úpravy např fotografií nebo koláže, budeme potřebovat pokročilý grafický editor. Takový editor umí pracovat s vrstvami, umí vyhlazovat hrany, má rozšířenější možnosti výběru části obrázku.
Mezi nástroje pro výběr u pokročilých grafických editorů patří laso a kouzelná hůlka, dále zde máme výměry bod po bodu, .....
Základní nástroje jsou stejné jako v programu malování i práce s nimi je velmi podobná, jen tyto nástroje mají větší možnosti nastavení nástroje.
Pro vytváření koláží se neobejdeme bez vrstev. Vrstvy si můžeme představit jako průhledné fólie pod sebou. Tyto folie můžeme přehazovat a vytvářet tak různé obrazy. Cílem této lekce bylo seznámit vás s možnostmi pokročilých grafických editorů.

!CHYBY

 • Instalace a práce v programu bez češtiny je velice omezující
 • Nevyužití vrstev
 • Pro koláž je nutná dokonalá práce s myší (perfektní tažení)


   

Důležité pojmy
  Koláž, výběr, laso, magická hůlka, Gimp, Paint.Net, setup.exe, Adobe Photoshop

Další lekce: Úvod program malování, Malování nástroje, Malování nástroje úpravy, Malování zajímavosti, Obrázky pro animaci, Tvorba animace1, Tvorba animace2, Animace dva pohyby, Animace pohyb pozadí, Malování výběry a koláže< || > Editory základy práce, Editory úpravy obrázků, Editory výběr, GIMP -výběry, Vrstvy, Prolínání vrstev, Nastavení barev1, Nastavení barev 2, Návod1, Návod2, Návod3, Návod4

Odpověz na otázky

 1. Co je to koláž a jak vzniká?
 2. Jaké znáš výběry?
 3. Musím pro koláž vždy používat nástroj výběr?
 4. Jaké jsou nevýhody programu malování?
 5. Co by měl mít pokročilý grafický editor?


                                
 1. Co je to zvuk?
 2. Na jaké dvě skupiny dělíme zvuk?
 3. Jaké jsou tři vlastnosti zvuku?
 4. Jaký frekvenční rozsah člověk slyší?
 5. Vysvětlete svými slovy pojem dynamický rozsah
 6. Co je to zvuková karta?
 7. Jaká část zvukové karty převádí zvuk z alogovéhé veličivy (mikrofon) na digitální?
 8. Jaké převodníky máme?

 9. Bodů celkem: 0