logo školy
logo EU
  POKROČILÉ GRAFICKÉ EDITORY–VÝBĚR
Další lekce: Úvod program malování, Malování nástroje, Malování nástroje úpravy, Malování zajímavosti, Obrázky pro animaci, Tvorba animace1, Tvorba animace2, Animace dva pohyby, Animace pohyb pozadí, Malování výběry a koláže, Pokročilé grafické editory, Editory základy práce, Editory úpravy obrázků, < || > GIMP -výběry, Vrstvy, Prolínání vrstev, Nastavení barev1, Nastavení barev 2, Návod1, Návod2, Návod3, Návod4
 
 


   
     
     
  !Tip
 
  Výběr nám umožňuje vybrat část obrázku z celku a použít ji jinak. Obdélníkový výběr nám umožňuje udělat ořez.      

   
 
 
Výběr
Nástroje pro výběr slouží pro označení (ořezání) části obrázku, se kterou pak mohu dále pracovat (kopírovat, přesouvat, měnit barvu, zmenšovat, zvětšovat, uplatňovat filtry či jiné úpravy).

GIMP -  Volba možností u jednotlivých nástrojů


Paint.NET -  
Volba možností u jednotlivých nástrojů

 
V programu GIMP je více nástrojů pro ořez, proto máme větší možnosti rozhodnout se pro správný nástroj v dané situaci.  

Obdélníkový výběr a elipsa
GIMP - známe již z programu Malování, ale zde máme možnost dalšího nastavení. Můžeme zde nastavit např. přesnou velikost výběru, poměr stran a řadu dalších vlastností.


 Výběr můžeme umístit a jeho velikost nastavit tažením myší, umístění (lze upravit i později). Výběr zůstane aktivní, dokud neuděláte další, nebo ho nezrušíte.

Nastavení:
Režim výběru - pomocí tohoto nastavení můžeme  přidat nebo odebrat další obdélníkový výběr, odebrat ze současného výběru nebo udělat průnik obou výběrů. Toto nastavení můžeme kombinovat  i s dalšími nástroji pro výběr.

Jak to funguje. Napřed označíme část obrázku, pokud chceme přidat další výběr tak, podržíme klávesu SHIFT a nakreslíme nový obdélník nebo použijeme jiný nástroj pro výběr. Když potřebujeme z výběru odebrat určitou část tak místo SHIFT podržíme CTRL). Pokud potřebujeme s výběrem posouvat stiskněte a držte klávesu ALT, myší můžete součet výběrů posunovat nebo dále zpracovávat.


Výběr zrušíte v nabídce VYBRAT > Nic nebo klávesovou zkratkou CRTL + SHIFT + A

Nahradit aktuální výběr Přidat k aktuálnímu výběru (Shift) Ubrat z aktuálního výběru (Ctrl) Průnik s aktuálním výběrem (Ctrl+Shift)
Vyhlazování: Výběr nebude kostrbatý, ale plynulý


Prolnout okraje: Okraj nebude ostrá přechodu dvou barev, ale barvy se budou postupně zesvětlovat až do ztracena


Zaoblené rohy: obdélník nebude mít ostré rohy, bude mít zakulacené rohy s nastavitelným poloměrem


Paint.NET - známe již z programu Malování, ale zde máme možnost dalšího nastavení. Můžeme zde nastavit např. přesnou velikost výběru, poměr stran a řadu dalších vlastností.

Obdélníkový nebo elipsovitý  výběr nakreslíme tažením myši se stisknutým levým tlačítkem.

Výběr zůstane aktivní, dokud neuděláte další, nebo ho nezrušíte.

Stisknete-li klávesu SHIFT při výběru obdélníka nebo elipsy, výběr se udělá do čtverce, resp kružnice, tak jak to znáte z malování.

Nastavení:
Režim výběru. pomocí tohoto nastavení můžeme  přidat nebo odebrat další obdélníkový výběr, odebrat ze současného výběru nebo udělat průnik obou výběrů. Toto nastavení můžeme kombinovat  i s dalšími nástroji pro výběr.

Jak to funguje. Napřed označíme část obrázku, pokud chceme přidat další výběr tak, podržíme klávesu CTRL a nakreslíme nový obdélník nebo použijeme jiný nástroj pro výběr. Když potřebujeme z výběru odebrat určitou část tak místo CTRL podržíme ALT). Pokud potřebujeme s výběrem posouvat stiskněte a držte klávesu ALT, myší můžete součet výběrů posunovat nebo dále zpracovávat.


Výběr zrušíte v nabídce klávesovou zkratku CTRL+D, v menu je to ÚPRAVY > ODZNAČIT


Laso (Volný výběr)
GIMP - Pomocí lasa lze vybrat jakýkoliv tvar z obrázku, pomocí tažení myší. Abychom si mohli usnadnit činnost můžeme  s lasem pracovat tak, že klikáme do bodů, a ty se propojí přímkou. Jak bude vypadat výsledný výběr (i samotný ořez), záleží na tom jak dobře a přesně umím pracovat s myší a také na trpělivosti.
Dvojkliknutím spojíme počáteční bod s koncovým, pokud nejsou shodné. Stejně jako v předchozích výběrech můžeme změnit režim pomocí tlačítka nebo držením kombinací CTRL nebo SHIFT a přidávat/odebírat z aktuálního výběru.

Zapnuté Vyhlazování                                                                      Zapnuté Prolnutí okraje


Paint.NET -  Pomocí lasa lze vybrat jakýkoliv tvar z obrázku, pomocí tažení myší. Stále je spojený počáteční bod s aktuálním koncovým, pokud nejsou totožné. Přesnost výběru záleží na šikovnosti při kreslení čáry. Stejně jako v předchozích výběrech můžeme změnit režim pomocí tlačítka nebo držením kombinací CTRL nebo ALT a přidávat/odebírat z aktuálního výběru.


Tam, kde je rovný delší úsek nemusíme vkládat tolik bodů a můžeme body dávat dále od sebe, ale tam, kde je ohyb musíme bodů dát více. A to tolik, aby přímky mezi body kopírovali ohyb natolik, aby tento ohyb nebyl zubatý, ale kulatý jako podklad. viz obrázek. Čím kvalitnější výběr chceme udělat, tím si oblast, kterou vybíráme musíme zvětšit lupou.

Ohraničení oblasti výběrem můžeme provádět také tažením myší, ale protože tato činnost je náročná, jak na manuální zručnost při práci s myší, tak na kvalitní myši nebude tato možnost asi příliš využívaná.

Obě varianty však lze kombinovat a to tak, že část ohraničení oblasti udělám pomocí bodů a přímek rovnější úseky, a část ručně oblé tvary.

Kouzelná hůlka (Volný výběr)
Paint.NET - 
pomocí magické hůlky vyberete oblast na základě podobnosti barev. Po kliknutí do obrazu se vybere oblast, která má podobnou barvu jako bod, na který jste klikli. Jak moc odlišné odstíny se zahrnou do výběru nastavíte v panelu nástrojů v nástroji Odchylka.

Při používání kouzelné hůlky je velmi důležité dobře zvolit správný počáteční bod. Odchylka se totiž počítá od barvy v místě kliknutí, proto není rozhodně jedno kam kliknu a dvě různá místa mohou znamenat dva různě velké výběry. 


Čím je číslo větší, tím více se toho vybere.

Odchylka 85%                                                                  Odchylka 72%

Odchylka 53%                                                                   Odchylka 26%


Když stisknete klávesu CTRL, můžete přidávat do výběru podle dalšího odstínu barvy, kliknutím na jiný bod na obrázku s jinou Odchylkou.

Dále si můžete vybrat, jestli chcete možnost Plechovka, kdy se vybere jen sousedící okolí (jako byste vylili plechovku) nebo možnost Globálně, kdy se vyberou všechny oblasti v obrázku, které mají stejnou barvu se zvoleným bodem nebo vyhovují zadané odchylce.

Globální výběr podle zvolené barvy se dá udělat i tak, že držíte stisknutý SHIFT, když klikáte na obrázek kouzelnou hůlkou

  GIMP - pomocí magické hůlky vyberete oblast na základě podobnosti barev. Po kliknutí do obrazu se vybere oblast, která má podobnou barvu jako bod, na který jste klikli. Jak moc odlišné odstíny se zahrnou do výběru nastavíte v panelu nástrojů v nástroji Práh. Práh podobnosti můžete měnit přímo v obrázku tažením myši dolů nebo doprava, dále práh můžete změnit posunutím šoupátka Práh v levé části okna. Čím dále jí potáhnete, tím větší bude vybraná oblast.


U tohoto nástroje lze měnit:
Vyhlazování: zajistí hladké okraje ořezaných oblastí

Prolnout okraje:
hrana ořezu nebude ostrá, ale s přechodem do ztracena

Vybrat průhledné oblasti:
zahrne do výběru také průhledné oblasti, jinak tyto oblasti nebudou vybrány

Práh:
nastavuje odlišnost odstínů, které do výběru budou zahrnuty, čím vyšší číslo tím vyšší odlišnost odstínů, tím větší oblast bude zahrnuta, jakou citlivost zvolit je tak trochu alchymie, musíte prostě zkoušet jaká citlivost je potřeba, abyste vybrali oblast jakou potřebujete. Problém je taky v tom, kam kliknout.

Práh podobnosti můžete měnit tažením myši dolů nebo nahoru, ale citlivější bude nastavení pomocí nástroje práh.

Kouzelná hůlka se dobře hodí k vybírání objektů s ostrými hranami. Tento nástroj má však své omezení: po uvolnění myši, už ale nemůžete provádět žádné úpravy prahů podobnosti barev a musíte začít od začátku. Kouzelná hůlka je však stále dobrá pro výběr dobře ohraničených oblastí nebo dolaďování nedokonalých výběrů. Často se dobře hodí k výběru pozadí, pokud je jednobarevné nebo téměř jednobarevné. Problémem může být i nevyhlazené hrany viz obr.
K tomu dochází v místech, kde kontrast mezi pozadím a vybíranou oblastí není tak výrazný jako jinde


Výběr oblasti je základní činností pro práci s grafikou. Tato činnost je  stejná nebo podobná ve všech grafických editorech. Na výběr oblasti máme několik nástrojů a je potřeba vybrat ten nejvhodnější, aby výsledek splnil očekávání. Můžu si vybrat z těchto nástrojů:
Obdélníkový  nebo elipsovitý výběr - vybírá oblast čtvercovou nebo obdélníkovou
Laso - vybírá oblast, kterou si sám zvolím a ohraničím tažením myší, nebo klikáním vytvářím body, které se samy propojují čárou nebo křivkou.
Kouzelná hůlka - vybírá oblast, na základě podobnosti barev, kterou si zvolím pomocí citlivosti

!CHYBY

 • nesprávně volený nástroj, na to, co chci vybrat
 • zkoušení vhodného prahu nebo odchylky
 • snaha o rychlé dokončení, výběru, ten je pak nepřesný nebo zubatý


   

Důležité pojmy
  Výběr, ořez, laso, magická hůlka,

Další lekce: Úvod program malování, Malování nástroje, Malování nástroje úpravy, Malování zajímavosti, Obrázky pro animaci, Tvorba animace1, Tvorba animace2, Animace dva pohyby, Animace pohyb pozadí, Malování výběry a koláže, Pokročilé grafické editory, Editory základy práce, Editory úpravy obrázků, < || > GIMP -výběry, Vrstvy, Prolínání vrstev, Nastavení barev1, Nastavení barev 2, Návod1, Návod2, Návod3, Návod4

Odpověz na otázky

 1. Jaké nástroje pro výběr máme k dispozici?
 2. Jakou klávesu použiji pro  přidání oblasti do již vybrané části obrázku?
 3. Dá se i odebrat z výběru určitá část, jak to udělám?
 4. Jaký je rozdíl mezi jednotlivými nástroji pro výběr?
 5. Podle čeho vybírá kouzelná hůlka? 
 6. Kdy použijeme obdélníkový výběr?
 7. Kdy je výhodné použít laso?
 8. Na co je vhodná kouzelná hůlka?


                                
 1. Co je to zvuk?
 2. Na jaké dvě skupiny dělíme zvuk?
 3. Jaké jsou tři vlastnosti zvuku?
 4. Jaký frekvenční rozsah člověk slyší?
 5. Vysvětlete svými slovy pojem dynamický rozsah
 6. Co je to zvuková karta?
 7. Jaká část zvukové karty převádí zvuk z alogovéhé veličivy (mikrofon) na digitální?
 8. Jaké převodníky máme?

 9. Bodů celkem: 0