logo školy
logo EU
MALOVÁNÍ - OBRÁZKY PRO ANIMACI
Další lekce: Úvod program malování, Malování nástroje, Malování nástroje úpravy, Malování zajímavosti< || >  Tvorba animace1, Tvorba animace2, Animace dva pohyby, Animace pohyb pozadí, Malování výběry a koláže, Pokročilé grafické editory, Editory základy práce, Editory úpravy obrázků, Editory výběr, GIMP -výběry, Vrstvy, Prolínání vrstev, Nastavení barev1, Nastavení barev 2, Návod1, Návod2, Návod3, Návod4
 
 


   
     
     
  !Tip
 
  Rychlost s jakou se budou zobrazovat jednotlivé obrázky lze změnit      

   
  !Tip
 
  Změny musejí být přiměřeně stejné na jednotlivých obrázcích jinak by sem mohlo zdát, že některé pasáže animace běží rychleji.
 
 
 

Co je to animace
Animace vzniká poskládáním obrázků, na kterých se něco mění a jejich postupným zobrazováním. Ze souborových typů zvládá animaci souborový typ GIF (obrázek s možností animace), SWF (flash) a AVI (video). My se v naší výuce zaměříme na nejednoduší formu animace a to je souborový typ GIF.

Souborový typ GIF je obrázek. Tento souborový typ má oproti jiným obrázkům např. JPG nebo PNG dvě další vlastnosti:

1. Umí udělat jednu barvu průhlednou
2. umí vytvořit z obrázků animaci.

Obou vlastností budeme využívat

Jak vzniká animace

Animace vzniká tak, že si namalujeme obrázky, na kterých se něco mění. To můžeme udělat v programu malování, se kterým jsme se seznámili v minulých lekcích.  Z namalovaných obrázků sestavíme animaci v programu, který umí tvořit animace.

Programy, které umí vytvářet animace jsou:

1. Placené - Zoner Gif Animator, Anim Shop, ......
2. Zdarma (Freeware, GNU) - MS GIF animator, PhotoScape, GIMP,...

Postup vzniku animace
Jako první naší animaci si vytvoříme balónek, který bude se bude odrážet od podlahy a stropu obrázku. Jak animace bude plynulá závisí na množství obrázků. Platí pravidlo čím více, tím plynulejší animace. Ukážeme si na příkladu.

                 

4 obrázky                                     9 obrázků                                    18 obrázků


Malování obrázků pro animaci

Spustíme si program malování. nastavme velikost papíru 300x300 pixelů. Namalujeme balónek doprostřed stránky.

Pohyb vyvoláme tak, že s balónkem budeme pohybovat směrem dolů, tak aby se nám nezměnila X souřadnice v programu malování. Po naražení na podlahu se balónek odrazí a bude směřovat vzhůru. Tam se zase odrazí a skončíme tak, kde jsme začali.

Každou pozici uložíme do samostatného adresáře BALÓNEK. Pod názvy 1.BMP, 2.BMP, 3.BMP, 4.BMP, ... resp. (.GIF pokud budete používat MS GIF Animator)

Postupně si tak uložíme obrázky


 

Další animací bude siloměr natahující se pod závažím

Obrázky pro animaci připravíme v malování nebo jiném grafickém editoru a to tak, že namalujeme obrázky, které se budou nějak měnit. Musíme však dát pozor, aby nám obrázek neposkakoval ze strany na stranu. U balónu a i siloměru musíme hlídat, aby se nám předměty nehýbaly od osy X.

!CHYBY

 • Různý posun objektů, vniká dojem různé rychlosti pohybu
 • Poskakující objekty, posun objektu není po přímce
 • Nesprávné pořadí snímků


   

Důležité pojmy
  animace, GIF, SWF, AVI, JPG, PNG, Zoner Gif Animator, Anim Shop, GIF animator, PhotoScape, GIMP,...

Další lekce: Úvod program malování, Malování nástroje, Malování nástroje úpravy, Malování zajímavosti< || > Tvorba animace1, Tvorba animace2, Animace dva pohyby, Animace pohyb pozadí, Malování výběry a koláže, Pokročilé grafické editory, Editory základy práce, Editory úpravy obrázků, Editory výběr, GIMP -výběry, Vrstvy, Prolínání vrstev, Nastavení barev1, Nastavení barev 2, Návod1, Návod2, Návod3, Návod4

Odpověz na otázky

 1. Jaký typ souboru umí animace?
 2. Typ z předchozí otázky umí ještě jednu vlastnost, která to je?
 3. Co je to animace?
 4. Je potřeba mít na animaci nějaký speciální program?
 5. Jak na animace mohu využít program malování?


                                
 1. Co je to zvuk?
 2. Na jaké dvě skupiny dělíme zvuk?
 3. Jaké jsou tři vlastnosti zvuku?
 4. Jaký frekvenční rozsah člověk slyší?
 5. Vysvětlete svými slovy pojem dynamický rozsah
 6. Co je to zvuková karta?
 7. Jaká část zvukové karty převádí zvuk z alogovéhé veličivy (mikrofon) na digitální?
 8. Jaké převodníky máme?

 9. Bodů celkem: 0