logo školy
logo EU
  POKROČILÉ GRAFICKÉ EDITORY–VRSTVY 2
Další lekce: Úvod program malování, Malování nástroje, Malování nástroje úpravy, Malování zajímavosti, Obrázky pro animaci, Tvorba animace1, Tvorba animace2, Animace dva pohyby, Animace pohyb pozadí, Malování výběry a koláže, Pokročilé grafické editory, Editory základy práce, Editory úpravy obrázků, Editory výběr, GIMP -výběry, Vrstvy< || >  Nastavení barev1, Nastavení barev 2, Návod1, Návod2, Návod3, Návod4
 
 


   
     
     
  !Tip
 
  Práce s vrstvami a výběry jsou základními kameny pro tvorbu koláží.      

   
 
 
Prolínání vrstev

Vrstvy na sebe navzájem působí a mění výsledný vzhled obrázků. My můžeme měnit různé režimy a můžeme měnit průhlednost vrstev. Je to taková alchymie. To znamená, že musíme hodně zkoušet. Prolínání vrstev se používá  na opravu barevného nádechu fotografií nebo na vytvoření uměleckých fotografií. Podíváme se jak na to.

Paint.NET V programu mám dvě vrstvy. Vrstva číslo 1 je fotografie s leknínem a vrstva číslo 2 je obrázek ze 4 pruhy (černý, šedý, bílý, a červený přechod). U vrstvy číslo 2 je nastavena průhlednost 50%Obvyklý (normal) - Z každého obrázku vidíme trochu, prolínají se, záleží na průhlednosti. Tento režim nemění barvy.


Vícenásobný - Výsledek je vždy tmavší, bílá místa nemají význam a jsou průhledná.


Součtový - Výsledek je vždy světlejší, černá místa nemají význam a jsou průhledná.


Ztmavení - Tmavší místa se ztmaví a světlejší zůstanou světlá jen tam, kde jsou světlá ve všech vrstvách. Bílá je průhledná.


Zesvětlení - Světlá místa se zesvětlí a tmavá zůstanou tmavá jen tam, kde se prolnou s tmavou


Odraz - používá se pro přidání lesklých objektů a světlých míst.


Záření - je to stejné jako kdybyste přehodili vrstvy a použili odraz.


Překrytí - tmavší místa se ztmaví a světlá jsou zářivější


Rozdílový - vrstvy se odčítají, barvy se ztmaví. Bílá a černá vždy vyprodukují bílou. Je to užitečné s efektem mraky


Negace - podobně jako u rozdílového, ale barvy se zesvětlí.


Projasnění - použije se vždy světlejší pixel z každé vrstvy


Potemnění - použije se vždy tmavší pixel z každé vrstvy


Obrazovka - pixely jsou jasnější, černá je průhledná


XOR - používá se pro analýzu obrázků


 
GIMP -  Vrstvy v GIMPU tvoří okno vrstev se základními nástroji, menu Vrstvy, kde najdu všechny nástroje pro práci s vrstvami.

Vrstvy potřebujeme pro tvorbu koláží. Vrstvy si můžeme představit jako průhledné fólie, které skládáme na sebe. Na každé fólii může být část výsledného obrázku. Folie můžeme mezi sebou přehazovat a vytvářet tak různé obrázky (měnit, to co bude v pozadí a co bude v popředí, měnit průhlednost, skrýt nebo zobrazit celou vrstvu, měnit velikost objektů na  jednotlivých vrstvách, otáčet vrstvy, spojovat vrstvy, ......). Výhodné je, že vše co provádím s jednou vrstvou nijak neovlivňuje obrázky na ostatních vrstvách. Práce s vrstvami je velice podobná ve všech grafických editorech, drobné rozdíly mohou být v množství činností, které mohu s vrstvami provádět.

!CHYBY

 • nesprávně volený nástroj, na to, co chci vybrat
 • snaha o rychlé dokončení, výběru, ten je pak nepřesný nebo zubatý


   

Důležité pojmy
  Prolínání vrstev

Další lekce: Úvod program malování, Malování nástroje, Malování nástroje úpravy, Malování zajímavosti, Obrázky pro animaci, Tvorba animace1, Tvorba animace2, Animace dva pohyby, Animace pohyb pozadí, Malování výběry a koláže, Pokročilé grafické editory, Editory základy práce, Editory úpravy obrázků, Editory výběr, GIMP -výběry, Vrstvy, < || >  Nastavení barev1, Nastavení barev 2, Návod1, Návod2, Návod3, Návod4

Odpověz na otázky

 1. Co jsou to vrstvy, a k čemu je využíváme?
 2. Když si otevřu nový obrázek kolik obsahuje vrstev?
 3. Vidím někde v okně grafického editoru vrstvy, nebo si je musí zobrazit?
 4. Mohu si vrstvy sám vytvořit nebo vložit, jak to udělám?
 5. Jak poznám, že je vrstva viditelná?
 6. Mohu měnit průhlednost vrstev, kde?
 7. Když provedu nějakou úpravu v aktivní vrstvě, jak to ovlivní ostatní vrstvy?


                                
 1. Co je to zvuk?
 2. Na jaké dvě skupiny dělíme zvuk?
 3. Jaké jsou tři vlastnosti zvuku?
 4. Jaký frekvenční rozsah člověk slyší?
 5. Vysvětlete svými slovy pojem dynamický rozsah
 6. Co je to zvuková karta?
 7. Jaká část zvukové karty převádí zvuk z alogovéhé veličivy (mikrofon) na digitální?
 8. Jaké převodníky máme?

 9. Bodů celkem: 0