logo školy
logo EU
  POKROČILÉ GRAFICKÉ EDITORY–VRSTVY
Další lekce: Úvod program malování, Malování nástroje, Malování nástroje úpravy, Malování zajímavosti, Obrázky pro animaci, Tvorba animace1, Tvorba animace2, Animace dva pohyby, Animace pohyb pozadí, Malování výběry a koláže, Pokročilé grafické editory, Editory základy práce, Editory úpravy obrázků, Editory výběr, GIMP -výběry< || > Prolínání vrstev, Nastavení barev1, Nastavení barev 2, Návod1, Návod2, Návod3, Návod4
 
 


   
     
     
  !Tip
 
  Práce s vrstvami a výběry jsou základními kameny pro tvorbu koláží.      

   
 
 
Vrstvy
Při běžné práci s grafickým editorem jako je  malování, vkládání textu, ořezání nebo změna rozměrů, si vystačíte s touto jednou vrstvou a nic víc nepotřebujeme.
Vrstvy začnou být pro nás zajímavé, když se rozhodneme dělat koláže z více obrázků, které chceme různě na sebe poskládat nebo měnit jejich průhlednost, apod. Vrstvy budeme také potřebovat při obkreslení obrázků, animacích nebo při vytváření masky.
S vrstvami jsme se seznámili už v úvodní lekci k pokročilým grafickým editorům. A tak teoreticky víme, co to vrstvy jsou a jak fungují. Teď se na to podíváme prakticky. Vrstvy můžeme přirovnat k průhledným fóliím, na každé fólii je nějaký obrázek, když tyto fólie poskládáme na sebe a vytvoříme různé obrazy pouhým přehozením vrstev. S každou vrstvou můžeme pracovat samostatně, můžeme ji upravovat, zmenšovat, zvětšovat, přesouvat,měnit průhlednost a viditelnost vrstvy, ...... Každá v je tedy samostatný obrázek, i když spolu s ostatními vrstvami vytváří nějaký celek.GIMP -  Vrstvy v GIMPU tvoří okno vrstev se základními nástroji, menu Vrstvy, kde najdu všechny nástroje pro práci s vrstvami.
Na obrázku vidíme pozadí (zapadající slunce) a tři další vrstvy.

První vrstva je budova (hranická synagoga), kterou jsme si ořízli a vytvořili tak místo oblohy průhledné pozadí.
Druhá vrstva je pták (letící před budovou), kterého jsme si vytvořili ořezem a místo oblohy je průhledné pozadí.
Třetí vrstva je vrtulník (nad budovou),

kterého jsme si vytvořili ořezem a místo oblohy je průhledné pozadí.
   


Krytí: Určuje zda bude vybraná vrstva průhledná a jak moc, hodnota je v procentech.

Viditelnost vrstvy - Při vytvoření nového obrázku je vytvořen prázdný obrázek s jednou vrstvou. Barva pozadí u obrázku závisí na na volbě uživatele. Buď si vybere barvu popředí nebo barvu pozadí nebo průhledné, což poznáme podle kostek na pozadí. Další vrstvy si už uživatel musí přidat sám. Na obrázku vidíme několik vrstev. Symbol oka určuje zda bude vybraná vrstva vidět nebo ne. Oko znamená, že vrstva je viditelná, řádek bez oka znamená, že vrstva je skrytá (není vidět). Vrstvu skryjeme kliknutím na oko, zpět ji můžeme zobrazit, kliknutím na prázdné místo, kde bylo oko.

Aktivní vrstva, to je ta, ve které pracujeme a provádíme veškeré úpravy, je označená (zamodřená). Aktivní vrstva může být vždy jen jedna.


Spojení vrstev - symbol řetězu znamená, že jsou vrstvy spojeny. Spojení znamená, že pokud budu přesouvat jednu ze spojených vrstev, posunu zároveň s ní i ostatní. Spojení se zruší kliknutím a ikonu řetězu a stejným způsobem se i zapne. Klikneme-li na ikonku oka se stlačenou klávesou SHIFT vypneme všechny ostatní vrstvy.

Všechny činnosti, které mohu provádět s vrstvami najdu v menu VRSTVY. Viz obrázek níže

Nová vrstva.....           
Nová vrstva se vloží nad momentálně aktivní vrstvu, a sama se stane aktivní Nová z viditelné           Vloží
Nová skupina vrstev
Duplikovat vrstvu          Vloží kopii označené vrstvy
Ukotvit vrstvu               zajistí
Sloučit dolů                 Sloučí aktivní vrstvu s vrstvou pod ní
Odstranit vrstvu            Vymaže označenou vrstvu


Maska
Průhlednost
Transformovat

Rozměry hranic vrstvy    Změna rozměrů aktivní vrstvy
Velikost vrstvy podle obrázku -
velikost vrstvy se změní na stejnou velikost, jako je největší rozměr obrázku na libovolné vrstvě.
Škálovat vrstvu...            Změní rozměry vrstvy podle uživatele v pixekech
Oříznout podle výběru     Ořeže vrstvu podle výběru
Automaticky oříznout vrstvu - Ořeže přebytečné okraje u obrázku ve vrstvě
    

Vrstvy můžeme i přesouvat a to tažením, přímo v okně vrstev nebo pomocí nástrojů pod vrstvami.
Nástroje jsou zleva: nová vrstva, otevřít ze souboru, přesunout nahoru, přesunout dolů, duplikovat vrstvu, ukotvit vrstvu, smazat vrstvu.

Novou vrstvu si vložím pomocí klávesové zkratky CTRL+SHIFT+N, nebo pokud vkládám obrázek ze schránky jako novou vrstvu musím použít menu UPRAVIT>VLOŽIT JAKO>NOVÁ VRSTVA, nebo obrázek uložený na disku přesunout do okna GIMPU tažením.

Důležité upozornění je, že pokud chceme zachovat vrstvy i po uložení, musíme soubor uložit jako typ XCF.

Paint.NET -
Vrstvy v Pain.NETU tvoří náhled vrstev se základními nástroji, menu Vrstvy, kde najdu všechny nástroje pro práci s vrstvami.

Na obrázku vidíme pozadí (zapadající slunce) a tři další vrstvy.

První vrstva je budova (hranická synagoga), kterou jsme si ořízli a vytvořili tak místo oblohy průhledné pozadí.
Druhá vrstva je pták (letící před budovou), kterého jsme si vytvořili ořezem a místo oblohy je průhledné pozadí.
Třetí vrstva je vrtulník (nad budovou),

kterého jsme si vytvořili ořezem a místo oblohy je průhledné pozadí.


  Krytí:  Určuje zda bude vybraná vrstva průhledná a jak moc, hodnota je od 0-255. Najdeme ji ve vlastnostech vrstvy viz obrázek vpravo. V tomto případě se to jmenuje zastření.
0 znamená úplnou průhlednost, 255 úplnou neprůhlednost.  Je-li horní vrstva neprůhledná, spodní vrstvy nejsou vidět vůbec. Mírou průhlednosti a uspořádáním vrstev ovlivňujete výsledný obrázek.
   

Viditelnost vrstvy - Při vytvoření nového obrázku je vytvořen prázdný obrázek s jednou vrstvou. Barva pozadí u obrázku závisí na na volbě uživatele. Buď si vybere barvu popředí nebo barvu pozadí nebo průhledné, což poznáme podle kostek na pozadí. Další vrstvy si už uživatel musí přidat sám. Na obrázku vidíme několik vrstev. Zaškrtávací políčko určuje zda bude vybraná vrstva vidět nebo ne. Zaškrtnutí znamená, že vrstva je viditelná, prázdný čtvereček znamená, že vrstva je skrytá (není vidět). Vrstvu skryjeme kliknutím na políčko, zpět ji můžeme zobrazit, kliknutím na prázdné políčko.

Aktivní vrstva, to je ta, ve které pracujeme a provádíme veškeré úpravy, je označená (zamodřená). Aktivní vrstva může být vždy jen jedna.


Všechny činnosti, které mohu provádět s vrstvami najdu v menu VRSTVY. Viz obrázek níže


Přidat novou vrstvu    
  Nová vrstva se vloží nad momentálně aktivní vrstvu, a sama se stane aktivní

Smazat vrstvu            
Vymaže označenou vrstvu
Zdvojit vrstvu              
Vloží kopii označené vrstvy

Sloučit s dolní vrstvou  Sloučí aktivní vrstvu se všemi vrstvami pod ní
Importovat ze souboru Vloží obrázek do nové vrstvy
Překlopit horizontálně Překlopí aktivní vrstvu podle vodorovné osy

Překlopit vertikálně     Překlopí aktivní vrstvu podle svislé osy (zrcadlo)

Otočit/Zoom....           Otáčí vrstvu o určitý úhel, dokáže vrstvu i zkosit vertikálně i horizontálně
Vlastnosti vrstvy.....     Otevře dialog  Vlastnosti vrstvy

Vrstvy nemůžeme přesouvat tažením, ale pomocí šipek v okně vrstev.

Nástroje jsou zleva: nová vrstva, otevřít ze souboru, přesunout nahoru, přesunout dolů, duplikovat vrstvu, ukotvit vrstvu, smazat vrstvu.

Novou vrstvu si vložím pomocí klávesové zkratky CTRL+SHIFT+N, nebo pokud vkládám obrázek ze schránky jako novou vrstvu musím použít menu ÚPRAVY>VLOŽIT DO NOVÉ VRSTVY CTRL+SHIFT+V, nebo obrázek uložený na disku přesunout do okna Paint.NET tažením nebo využít v menu VRSTVY možnost importovat ze souboru.
 
Důležité upozornění je, že pokud chceme zachovat vrstvy i po uložení, musíme soubor uložit jako typ PDN.
Vrstvy potřebujeme pro tvorbu koláží. Vrstvy si můžeme představit jako průhledné fólie, které skládáme na sebe. Na každé fólii může být část výsledného obrázku. Folie můžeme mezi sebou přehazovat a vytvářet tak různé obrázky (měnit, to co bude v pozadí a co bude v popředí, měnit průhlednost, skrýt nebo zobrazit celou vrstvu, měnit velikost objektů na  jednotlivých vrstvách, otáčet vrstvy, spojovat vrstvy, ......). Výhodné je, že vše co provádím s jednou vrstvou nijak neovlivňuje obrázky na ostatních vrstvách. Práce s vrstvami je velice podobná ve všech grafických editorech, drobné rozdíly mohou být v množství činností, které mohu s vrstvami provádět.

!CHYBY

 • nesprávně volený nástroj, na to, co chci vybrat
 • snaha o rychlé dokončení, výběru, ten je pak nepřesný nebo zubatý


   

Důležité pojmy
  Vrstvy

Další lekce: Úvod program malování, Malování nástroje, Malování nástroje úpravy, Malování zajímavosti, Obrázky pro animaci, Tvorba animace1, Tvorba animace2, Animace dva pohyby, Animace pohyb pozadí, Malování výběry a koláže, Pokročilé grafické editory, Editory základy práce, Editory úpravy obrázků, Editory výběr, GIMP -výběry, < || >  Prolínání vrstev, Nastavení barev1, Nastavení barev 2, Návod1, Návod2, Návod3, Návod4

Odpověz na otázky

 1. Co jsou to vrstvy, a k čemu je využíváme?
 2. Když si otevřu nový obrázek kolik obsahuje vrstev?
 3. Vidím někde v okně grafického editoru vrstvy, nebo si je musí zobrazit?
 4. Mohu si vrstvy sám vytvořit nebo vložit, jak to udělám?
 5. Jak poznám, že je vrstva viditelná?
 6. Mohu měnit průhlednost vrstev, kde?
 7. Když provedu nějakou úpravu v aktivní vrstvě, jak to ovlivní ostatní vrstvy?


                                
 1. Co je to zvuk?
 2. Na jaké dvě skupiny dělíme zvuk?
 3. Jaké jsou tři vlastnosti zvuku?
 4. Jaký frekvenční rozsah člověk slyší?
 5. Vysvětlete svými slovy pojem dynamický rozsah
 6. Co je to zvuková karta?
 7. Jaká část zvukové karty převádí zvuk z alogovéhé veličivy (mikrofon) na digitální?
 8. Jaké převodníky máme?

 9. Bodů celkem: 0