logo školy
logo EU
MALOVÁNÍ - NÁSTROJE ÚPRAVY 
Další lekce: Úvod program malování, Malování nástroje< || >  Malování zajímavosti, Obrázky pro animaci, Tvorba animace1, Tvorba animace2, Animace dva pohyby, Animace pohyb pozadí, Malování výběry a koláže, Pokročilé grafické editory, Editory základy práce, Editory úpravy obrázků, Editory výběr, GIMP -výběry, Vrstvy, Prolínání vrstev, Nastavení barev1, Nastavení barev 2, Návod1, Návod2, Návod3, Návod4
 
 


   
     
     
  !Tip
 
  Jednoduché kopírování (klonování). Pokud mám vybranou část obrázku, držím stále klávesu CTRL a pohybuju výběrem. Tam, kde kliknu se vloží kopie výběru.      

   
  !Tip
 
  Příkazy PŘEKLOPIT SVISLE a PŘEKLOPIT VODOROVNĚ použijeme na tvorbu symetrických  (osově souměrných) objektů, kdy namalujeme jen půlku a zbytek zkopíruje, překlopíme a přisuneme.
 
 
 

Kapátko
Kapátko zjišťuje barvy. Slouží k nasátí již použité barvy, aby byla úplně stejná, jako již použitá barva. Pokud s nástrojem kapátko kliknete levým tlačítkem se nasaje barva do Barvy 1, kliknutím pravým tlačítkem se nasaje barva do Barvy 2.

Lupa
Lupa zvětšuje obrázek. Používá se pro opravy přesahů nebo nedotažených čar, nebo pro detailní opravy. Klikneme na nástroj  Lupa a klikneme levým tlačítkem na místo, které chceme zvětšit (jak moc jsme zvětšili můžeme sledovat ve stavovém řádku). Pokud budeme zmenšovat pracujeme opačně klikám pravým tlačítkem nebo použiji šoupátko ve stavovém řádku.

Kromě toho na záložce zobrazit máme k Lupě další nástroje, které nám usnadní práci s lupou např. vrácení zpět na původní velikost pomocí nástroje 100%. Pokud si vybereme nástroj lupa, zvětší se to místo, kam klikneme. Kolikrát na místo klikneme, tolikrát se zvětší.

  

Výběr
Výběr je jeden z nejdůležitějších nástrojů v grafice. Pomocí výběru mohu označovat části obrázku, které potom mohu kopírovat, přesouvat, mazat, otáčet, zmenšovat, zvětšovat, ......
Oproti pokročilým grafickým editorům je nabídka výběru velmi chudá, nicméně pro začátek nám to bude stačit.

Obdélníkový výběr označí oblast ve tvaru obdélníku nebo čtverce. Vyberu nástroj, kliknu do místa, kde bude začátek výběr a tažením označím oblast, kterou potřebuji.

Volný výběr označí libovolnou oblast, kterou ohraničím volným tažením myši. označovanou oblast musím uzavřít. Označení poznám podle čárkovaného obdélníku okolo místa, kde jsem označoval.

Chcete-li, aby byl výběr průhledný tak, aby barva pozadí nebyla součástí výběru, zaškrtněte příkaz Průhledný výběr. Při vložení výběru budou všechny oblasti, ve kterých byla použita aktuální barva pozadí, průhledné a proto se namísto nich zobrazí zbývající část obrázku.

S označeným výběrem mohu provádět tyto činnosti


VYJMOUT, KOPÍROVAT
Položky kopírovat a vyjmout, asi nemá smysl popisovat, jen u příkazu VYJMOUT bych Vás chtěl upozornit, že místo kde byl proveden výběr se vyplní barvou 2

Pomocí kopírování a vkládání můžeme vytvořit z původního auta toto super auto, aniž by kdokoliv a cokoliv poznal.

OŘÍZNOUT
Zajímavá funkce, které změní velikost obrázku podle výběru viz příklad

VYBRAT VŠE Vybere celý obrázek CTRL + A

INVERTOVAT VÝBĚR česky řečeno opačný výběr (vymění se to, co bylo označené už nebude a označí se to, co nebylo označené)

ODSTRANIT smaže výběr místo po výběru se vyplní barvou 2

OTOČIT - umožní nám výběr otočit

  

ZMĚNIT VELIKOST - vyvolá dialog, pomocí kterého můžeme vybranou oblast zvětšit/zmenšit nebo zkosit

 

INVERTOVAT BARVU - vymění barvy za opační (vytvoří negativ)


Nástroje pro úpravu obrázku jsou velmi důležitou součástí práce s grafikou. Asi nejdůležitější je výběr neboli označení. Vyběr nám umožňuje s označenou částí obrázků dále pracovat.
Kapátko nastavuje barvu podle pixelu na který klikneme
Lupa nám umožňuje provádět opravy chyb

!CHYBY

 • Nevyužití průhlednosti výběru, textu, kopírování
 • Neporozumění principu průhlednosti
 • Nevyužití překlopení u symetrických objektů
 • Opravování chyb gumou nebo překreslováním, místo CTRL +Z


   

Důležité pojmy
  invertovat

Další lekce: Úvod program malování, Malování nástroje< || >  Malování zajímavosti, Obrázky pro animaci, Tvorba animace1, Tvorba animace2, Animace dva pohyby, Animace pohyb pozadí, Malování výběry a koláže, Pokročilé grafické editory, Editory základy práce, Editory úpravy obrázků, Editory výběr, GIMP -výběry, Vrstvy, Prolínání vrstev, Nastavení barev1, Nastavení barev 2, Návod1, Návod2, Návod3, Návod4

Odpověz na otázky

 1. Jaký je rozdíl mezi překlopením a otočením?
 2. Vyzkoušejte si zkosení.
 3. Jaká barva je průhledná?
 4. Jak se dá snadno klonovat?


                                
 1. Co je to zvuk?
 2. Na jaké dvě skupiny dělíme zvuk?
 3. Jaké jsou tři vlastnosti zvuku?
 4. Jaký frekvenční rozsah člověk slyší?
 5. Vysvětlete svými slovy pojem dynamický rozsah
 6. Co je to zvuková karta?
 7. Jaká část zvukové karty převádí zvuk z alogovéhé veličivy (mikrofon) na digitální?
 8. Jaké převodníky máme?

 9. Bodů celkem: 0