> >
| 0 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W X | Y | Z |||
32 bitové a 64 bitové aplikace
Pojmy 32bitový a 64bitový se vztahují ke způsobu, jakým procesor (nazývaný také CPU) počítače zpracovává informace. Každý má své výhody a nevýhody. 32bitové a 64bitové verze systému Windows jsou určeny pro počítače s 32 a 64 bitovými procesory. 64 bitové aplikace mohou využít více než 4GB paměti RAM, což 32 bitové aplikace neumí
7z
Přípona programu 7-zip, jedná se o soubor s archivem (zabaleným obsahem). Tento soubor lze otevřít a rozbalit programem 7-zip.
7zip
Komprimační program. Česky taky archivní program. Je to alternativa pro placené programy WINZIP a WINRAR. Program 7-zip je Opensource, je nabízen pod licencí GNU/GPL tedy zdarma. Program 7-zip podporuje i jiné formáty ZIP, RAR, ARJ,CAB, TAR ... Vytvářet můžete archivy Z, ZIP, TAR. Okno programu vypadá takto. Program si  můžete stáhnout  ZDE

| 0 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W X | Y | Z |||
Absolutní cesta
Cesta vztažená k začátku (kořenu), což je většinou disk. Např. C:\WINDOWS\SYSTEM32
AC-3 Dolby Digital (původní označení AC-3) je označení digitální ztrátové komprese zvuku, vyvinuté společností Dolby Laboratories. Nejčastěji se vyskytuje v konfiguraci 5+1 kanálů (pět hlavních plnorozsahových kanálů a jeden nízkofrekvenční „basový“ LFE kanál využívaný subwooferem při explozích a podobně. Většinou se skládá ze šesti oddělených zvukových kanálů. Ty jsou určeny pro jednotlivé reproduktory: levý přední, centrální, pravý přední, levý zadní, pravý zadní a basový reproduktor.
ZDROJ: http://cs.wikipedia.org/wiki/Dolby_Digital
AGP
Typ sběrnice nebo rozšiřující karty. Tato sběrnice je určena jen pro grafické karty. A je pro ni charakteristický krátký a hnědý slot. Sběrnice typu AGP je dnes již překonaná a na nových základních deskách ji nenajdete. Nejvýkonnější typ sběrnice  pro grafickou kartu je PCI-Ex

AGP x1, x2, x4 - rychlosti přenosu dat po sběrnici AGP. Liší se samozřejmě počtem dat přenesených za sekundu. Rychlost x1 prakticky odpovídá sběrnici PCI. Rychlost x4 je poměrně novou záležitostí - ta umožní vytvořit velmi široký kanál pro přenos dat mezi CPU a VGA.

Android
Android je operační systém pro mobilní  zařízení, chytré telefony, PDA, navigace, tablety. Operační systém je založený na jádru Linux, pro tento operační systém vzniklo také uživatelské rozhraní a spousta aplikací, které je možné stahovat z webu GOOGLE PLAY. Android vyvíjí konsorcium Open Handset Alliance, jehož cílem je progresivní rozvoj mobilních technologií, které budou mít výrazně nižší náklady na vývoj a distribuci, a zároveň spotřebitelům přinese inovativní uživatelsky přívětivé prostředí. Vlastní jej firma GOOGLE. Při vývoji systému byla brána v úvahu omezení, kterými disponují klasické mobilní zařízení jako výdrž baterie, menší výkonnost a málo dostupné paměti. Zároveň bylo jádro Androidu navrženo pro běh na různém hardwaru. Systém tak může být použit bez ohledu na použitý chipset, velikost či rozlišení obrazovky.
Operační systém se stále vyvíjí a proto existují různé verze systému např. 4.0.4 (Ice Cream Sandwich) nebo zatím poslední 4.2 (Jelly Bean). Podrobnější informace najdete ZDE.
Aplikace
počítačový program, které používá uživatel počítače. Umožňuje provádět nějakou užitečnou činnost (řešení konkrétního problému, interaktivní tvorbu uživatele – např. Malování pomocí tohoto programu můžeme vytvářet nebo upravovat obrázky.
Apple

Archiv

Archivní soubor je soubor složený z jednoho nebo více souborů, většinou souvisí se zmenšením objemu dat. Archiv obsahuje informace z jakého zdroje, jednotky a média pocházejí, adresářovou strukturou, detekcí chyb, informacemi pro obnovení souborů, komentářům k souborům, a obvykle komprimované bezeztrátovou kompresí. Archivní soubory můžou být také zašifrované, zčásti, nebo celé. Archivní soubory se používají k uložení více souborů pohromadě do jednoho souboru pro snazší přenositelnost a skladování.

Archivní soubory v počítačích jsou vytvářeny pomocí archivních programů (7.zip, WINZIP, WINRAR) do formátu souborů v závislosti na programu. Přípona nebo hlavička archivního souboru určuje, jaký formát byl použit.

Dnes jsou archivní soubory běžně používané také pro přenos souborů přes web nebo mail a pro šíření a instalaci programů.

Archivace

Komprese dat (také komprimace dat nebo zabalení) je zpracování počítačových dat s cílem zmenšení jejich objemu při současném zachování informací v datech obsažených. . Obecně se jedná o snahu zmenšit velikost datových souborů, což je výhodné např. pro jejich archivaci nebo při přenosu přes síť s omezenou rychlostí (snížení doby nutné pro přenos). 

Zvláštními postupy – kódováním, které je dané zvoleným kompresním algoritmem – se ze souboru odstraňují nadbytečné informace. Komprese dat lze rozdělit do dvou základních kategorií:

 • Ztrátová komprese – při kompresi jsou některé informace nenávratně ztraceny a nelze je zpět rekonstruovat. Používá se tam, kde je možné ztrátu některých informací tolerovat a kde nevýhoda určitého zkreslení je bohatě vyvážena velmi významným zmenšením souboru. Používá se pro kompresi zvuku a obrazu (videa), při jejichž vnímání si člověk chybějících údajů nevšimne nebo si je dokáže domyslet (do určité míry) např. JPG.
 • Bezeztrátová komprese – obvykle není tak účinná jako ztrátová komprese dat. Velkou výhodou je, že komprimovaný soubor lze opačným postupem rekonstruovat do původní podoby. To je nutná podmínka při přenášení počítačových dat, výsledků měření, textu apod., kde by ztráta i jediného znaku mohla znamenat nenávratné poškození souboru, např. ZIP.

Viz sbalení, komprese

Autorský zákon
Autorský zákon je zkrácený název zákona číslo 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů. Pro výklad zákona je důležité si vysvětlit pojmy,  dílo a autor.
Kde dílo, které je předmětem ochrany autorského práva je paragrafem 2 definováno jako jakkoli vnímatelné dílo, které je výsledkem jedinečné tvůrčí činnosti fyzické osoby (autora). Tento zákon se nevztahuje jen na programy, ale na obrázky, videa, hudbu, texty odborné nebo texty k písním....
avi
Audio Video Interleave, známější pod zkratkou AVI, je formát multimediálního souboru. Soubory typu AVI mohou obsahovat zvukovou i video stopu, což umožňuje synchronní přehrávání videa a zvuku. Je považován za zastaralý formát, má značné nedostatky, které zvětšují velikost souboru víc, než je nezbytné. Navzdory těmto problémům zůstává AVI populární mezi komunitou sdílející videa díky vysoké kompatibilitě s existujícími programy.
|0 | A | B | C D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W X | Y | Z |||
Banky
Paměťové banky jsou konektory na základní desce, kam se umisťují paměťové moduly RAM, ta se také nazývá operační paměť a ta slouží k uchování údajů, které počítač potřebuje pro zpracovávání právě prováděné úlohy.

Jaké paměti použijeme se vždy řídí použitou čipovou sadou na základní desce a základní deskou samotnou.
SDRAM starší typ pamětí typu mají dva zářezy jako pojistka.
DDR – výkonnější a rychlejší, jiné umístění zářezů, místo dvou jen jeden
DDR2 – novější typ pamětí DDR, podobné jako DDR, mají vyšší frekvence
DDR3 – nejnovější paměti, již postupně vytlačily DDR2 z trhu. Jsou ještě o něco dražší, ale výkonnější.
SO-DIMM paměti používané pro notebooky (zmenšená velikost).
Barevná hloubka
je termín používaný v počítačové grafice, který popisuje počet bitů použitých k popisu určité barvy nebo pixelu v bitmapovém obrázku nebo rámečku videa. Toto pojetí je také známé jako počet bitů na pixel, zejména je-li uvedeno spolu s počtem použitých pixelů. Větší barevná hloubka zvětšuje škálu různých barev a přirozeně také paměťovou náročnost obrázku či videa.
 • 1bitová barva (21 = 2 barvy) také označováno jako Mono Color (nejpoužívanější je, že bit 0 = černá = a bit 1 = bílá )
 • 4bitová barva (24 = 16 barev)
 • 8bitová barva (28 = 256 barev)
 • 16bitová barva (216 = 65 536 barev) také označováno jako High Color
 • 24bitová barva (224 = 16 777 216 barev) také označováno jako True Color
 • 32bitová barva (232 = 4 294 967 296 barev) také označováno jako Super True Color (někdy také jako True Color)
 • 48bitová barva (248 = 281 474 976 710 656 = 281,5 biliónů barev) také označováno jako Deep Color

                16b                                 8b                                       4b                                      1b
Baterie
Baterie na základní desce zajišťuje uchování údajů o nastavení počítače a jeho hardwarové konfiguraci. baterie je při běhu počítače neustále nabíjená. Tato baterie jako každá baterie má pouze omezený počet nabíjecích cyklů a proto musíme dávat pozor na její kapacitu a v případě ztráty kapacity musíme baterii na základní desce vyměnit. V případě, že baterii nevyměníme data uložená na paměti CMOS budou smazána.
Bezziérova křivka

BIOS

BIOS, neboli Basic Input/Output System je základem každého počítače, mediální stanice, herní konzole, tabletu a vlastně každého zařízení, ve kterém potřebujeme zajistit propojení hardwaru a softwaru. Celý výkon počítače záleží na tom, jak mezi sebou tyto naprosto základní komponenty budou spolupracovat. BIOS předává informace systému o tom:

 • Jaký hardware je přítomen
 • Jaké má hardware parametry
 • Jak s ním má operační systém pracovat co nejlépe a bez jakýchkoliv potíží

Pokud BIOS není správně nastaven nefunguje správně ani komunikace mezi jednotlivými komponentami a není zajištěno propojení mezi hardwarem a softwarem, pak nejen, že nemůžete využít celý potenciál, který počítač nabízí, ale počítač také nemusí vůbec správně fungovat.

Bit

(binary digit - dvojková číslice; angl. bit = drobek, kousek) je základní a současně nejmenší jednotkou informace, používanou především v číslicové a výpočetní technice. Značí se malým písmenem b, např. 16 b, ale současně se může také objevit i označení bit, např. 16 bit.

1 bit reprezentuje informaci, získanou odpovědí na jednu otázku typu ano/ne. Tyto odpovědi můžeme označit binárními číslicemi 0 a 1. Neboli teče proud neteče proud.

Bit se v praxi nejčastěji objevuje jako základní jednotka kapacity paměti, tzn. jednotka množství informace. Pokud kapacitu podělíme časem, získáme přenosovou rychlost, jejíž jednotkou je tedy bit za sekundu (bit/s, podle angličtiny někdy označován bps – bit per second). 

Skupina 8 bitů se nazývá Byte (čteme bajt). Při práci s bity se někdy předpony soustavy SI (kilo, mega, …) chápou mírně odlišně (např. kilo=210 namísto 103). Nově se používají jiné předpony pro mocniny 10 (kilo (kb), mega (Mb), …).

Bitray Bitray (bitray čti bit rej) česky datový tok, používá se u zvuku a videa na určení kvality obsahu
bmp
BMP (Windows Bitmap) je počítačový formát pro ukládaní rastrové grafiky.Známe jej z programu Malování.

Obrázky BMP jsou ukládány po jednotlivých pixelech, podle toho, kolik bitů je použito pro každý pixelu je možno rozlišit různé množství barev (tzv. barevná hloubka): 2 barvy (1 bit na pixel), 16 (4 bity), 256 (8 bitů), 65 536 (16 bitů), nebo 16,7 miliónů barev (24 bitů). Osmibitové obrázky mohou místo barev používat šedou škálu (256 odstínů šedi).

Soubory ve formátu BMP většinou nepoužívají žádnou kompresi. Z tohoto důvodu jsou obvykle BMP soubory mnohem větší než obrázky stejného rozměru uložené ve formátech, které kompresi používají. V praxi se pro ukládání obrázků vyžadujících zachování všech informací používají spíše novější formáty JPG, PNG, GIF.

Velikost nekomprimovaného obrázku v bajtech lze přibližně vypočítat podle vzorce:

(šířka v pixelech) * (výška v pixelech) * (bitů na pixel / 8)

Boot sektor (boot sector čti bút sektor) zaváděcí sektor, obsahuje informace o typu disku a jeho rozdělení. Obsahuje zaváděcí program.
BR mechaniky
Blue-ray mechaniky jsou nástupci  DVD mechanik se zpětnou kompatibilitou (tzn že umí přečíst CD, DVD a také jej umí vypalovat). Novinkou u BLUERAY mechaniky jsou média s kapacitou 25, 50, 75 GB. Což je několika násobné zvýšení kapacity oproti DVD mediu s kapacitami 4,7 a 8,5 GB. Navýšení velikosti je umožněno vyšší hustotou zápisu než u DVD. Název mechaniky pochází z anglického Blue-ray, tj. modrý paprsek, označení související s barvou světla používaného ke čtení. Technologii vyvinula japonská firma Sony ve spolupráci s firmou Philips.
BR
Blu-ray disk (běžně zkracováno na BD, někdy používané BR není přesné - složenina Blu-ray je považována za jedno slovo, zatímco celý název formátu zní "Blu-ray disk", odtud zkratka BD) patří k třetí generaci optických disků (CD, DVD, BD) určených pro ukládání digitálních dat. Data se ukládají ve stopě tvaru spirály. Pro čtení disků Blu-ray se používá laserové světlo. Technologii vyvinula japonská firma Sony ve spolupráci s firmou Philips. Název disku pochází z anglického Blue-ray, tj. modrý paprsek, označení související s barvou světla používaného ke čtení. Blu-ray umožňuje uložit obraz a zvuk v lepší kvalitě než DVD, což se projeví zejména 3D filmů.

Označení Blu-ray disků

 • BD-ROM – disk pouze pro čtení
 • BD-R – disk k jednorázovému zápisu
 • BD-RE – přepisovatelný disk
 • BD-XL – disk se zvýšenou paměťovou kapacitou
 • BD 3D – disk s 3D obsahem
Označení
disku
Počet
vrstev
Paměťová
kapacita (GB)
BD 1 25.0
BD 2 50.1
BDXL 3 100.1
BDXL 4 128.0

BR-ROM
BD-ROM – disk pouze pro čtení
BR-R
BD-R – disk k jednorázovému zápisu
BR-RE
BD-RE – přepisovatelný disk
BUP Bup soubory pak představují záložní kopie příslušných ifo souborů
ZDROJ:  http://cs.wikipedia.org/wiki/DVD-Video
Byte
původním, anglickým zápisem byte, zřídka také slabika, je jednotka množství dat v informatice. Označuje osm bitů, tzn. osmiciferné binární číslo. Takové množství informace může reprezentovat například celé číslo od 0 do 255 nebo jeden znak. Jeden bajt je obvykle nejmenší objem dat, se kterým dokáže počítač (resp. procesor) přímo pracovat. 
|0 | A | B | C D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W X | Y | Z |||
Cache
[Cash čti keš] Označení cache se však používá zejména pro "rychlou" vyrovnávací paměť, nejčastěji v souvislosti procesor/operační paměť, pevný disk/operační paměť, CD disk/operační paměť, procesor/tiskárny, ...... můžeme si ji představit jako mezisklad pro přechod dat mezi rychlejším a pomalejším zařízením. Průběžně v sobě shromažďuje pomalu se načítající data a potom je předá rychlému zařízení rychleji, Slouží ke zrychlení toku dat mezi procesorem. jinými částmi PC. Např. Procesor, CD-ROM, klávesnice, HDD, ….
CD
[CD čti sí dí angl. Compact disc čti kompakt disk kompaktní disk] . Optické záznamové médium s kapacitou až 700 MB dat (poloměr okolo 12 cm). Jako CD se také někdy označuje zařízení pro čtení kompaktních disků, jehož správný název je CD-player (přehrávač kompaktních disků). Pojem CD je také používán jako obecné označení technologie záznamu a čtení dat pomocí laserového paprsku.

Na místech se zápisem se laserový paprsek rozptýlí, v místech, kde zápis není se paprsek odráží, protože mu nic nebrání v přístupu na reflexní fólii, kterou je pokrytá jedna strana CD-ROM média.

CD ROM mechanika
Mechanika. které umí přečíst paměťové média s označením CD. Objevují se na ní symboly pomocí, kterých určím, co mechanika umí. Mechanika pracuje na principu laserového světla, založeném na optice a odrazu laseru. Některé mechaniky mohou jen číst z disku, ale většina mechanik umí čtení i zápis. Rekordéry se někdy nazývají vypalovací mechanika nebo zapisovací mechanika.Důležité u CD mechanik je rychlost čtení a vypalování. Základní rychlost 1x je určena rychlost čtení dat 150 kB/s. Například rychlosti čtení 4x, což je 4x150 = 600 kB/s. Maximální rychlost byla rychlostí čtení 52x.

Na rozdíl od většiny diskových zařízení (pružné disky, pevné disky, ZIP disky, magnetooptické disky apod.) nejsou data ukládána do soustředných kružnic, ale do jedné dlouhé spirály podobně jako na gramofonové desce. Spirála začíná u středu média a rozvíjí se postupně až k jeho okraji. Záznam (spirála dat) je přístupný pouze ze spodní strany disku, tj. záznam na CD je jednostranný. Délka celé spirály je zhruba 6 km a hustota dat v ní uložených je konstantní.

Běžné CD má průměr 12 cm. Disk má tloušťku 1,2 mm.


CD-ROM
[CD čti sí dí angl. Compact disc čti kompakt disk kompaktní disk] . Optické záznamové médium s kapacitou až 700 MB dat (poloměr okolo 12 cm). Jako CD se také někdy označuje zařízení pro čtení kompaktních disků, jehož správný název je CD-player (přehrávač kompaktních disků). Pojem CD je také používán jako obecné označení technologie záznamu a čtení dat pomocí laserového paprsku.

Na místech se zápisem se laserový paprsek rozptýlí, v místech, kde zápis není se paprsek odráží, protože mu nic nebrání v přístupu na reflexní fólii, kterou je pokrytá jedna strana CD-ROM média.

CD-R

[CD čti sí dí er angl. r= read čti ríd číst] CD-R je prázdné médium CD umožňující jednou zaznamenat (vypálit) data. Vypalování se provádí laserem do vrstvy na CD disku.
CD-R disky se liší od běžných CD-ROMů v tom, že hliníkovou vrstvu nahradila vrstva, do které se pomocí laseru vypálí jamky. Kapacitou je až 700 MB.

CD-RW
[CD čti sí dí er vé angl. r= read čti ríd číst, w= write čti raid zapisovat] CD-RW umožňuje navíc tato data opakovaně mazat a zaznamenávat znovu. (data na těchto discích je možné přepsat asi1000-krát). Kapacitou je až 700 MB

CD-RW jsou vyrobené ze stejného materiálu jako CD-R. Citlivá vrstva je ze spec. materiálu, který při zahřátí na určitou teplotu vytváří krystalickou strukturu. Při zahřátí na ještě vyšší teplotu se vrstva změní na amorfní.
Aby bylo možné data zapisovat (vypalovat), mazat i číst, musí být mechanika schopná vysílat paprsek ve třech různých intenzitách.

 • nejnižší data se jen čtou
 • prostřední zahřívá disk na potřebnou teplotu a tím zarovná povrch a maže data
 • nejvyšší zahřívá disk natolik, že umožní zápis dat.
Centrální počítač (server čti sevr sluha) - počítač, který se stará o požadavky ostatních PC. Internetový server zpracovává požadavky aplikací bežících na počítačích k němu připojených. Požadavky většinou zahrnují zasílání souboru nebo jiných údajů, které má server k dispozici. Server je sice aplikace, ale často se tímto názvem označuje celý počítač, na kterém je aplikace nainstalovaná.
CF
(compact flash) typ paměťové karty. Typ zařízení pro ukládání dat používaný v přenosných elektronických zařízeních
Chipset
je základem desky [chip čti čipset]. Sada obvodů na základní desce, která řídí její funkce. Tím ovlivňuje výslednou rychlost a kompatibilitu celého systému. Dnes existuje mnoho typů chipsetů i jejich výrobců, příklady SIS, ALI, INTEL, VIA .... .
Na desce je najdeme:


Chladič
Hliníková žebrovaná kostka, která do sebe absorbuje teplo z procesoru nebo čipu, který teplo vyrábí. Hliník má dobrou tepelnou vodivost (absorbuje teplo). Chladiče dělíme podle toho zda mají ventilátor či nikoli na Aktivní chladič, Pasivní chladič. Dnešní moderní chladiče používají k odvodu tepla kapalinu. viz obrázek.

Chytrý fotoaparát
digitální fotoaparát, je fotoaparát s operačním systémem, kde se dají nahrát aplikace, fotoaparát s WIFI, internetovým prohlížečem, napojení na sociální sítě, možnost upravovat fotografie v různých aplikacích, GPS,..
Chytrý telefon
(smart phone čti sma:rt foun v českém překladu chytrý telefon) je mobilní telefon, který využívá pokročilý operační systém s grafickým rozhraním a umožňuje práci v aplikacích, které umožní instalaci nebo úpravy programů. Takovými operačními systémy jsou například: Symbian OS, Windows Mobile, Windows Phone, iOS, Android, PalmOS.
Co umí chytré telefony: práce s internetovým prohlížečem, práce v kancelářském balíku, práce s emailovým klientem, práce se soubory, přehrávač hudby a videa, podpora paměťových karet, synchronizace s počítačem, velmi často prostřednictvím internetu, GPS čip.
Mezi nevýhody patří slabé zabezpečení a malá výdrž baterie.
Cinch
Konektor pro přenos zvuku nebo obrazu, v počítačích se zatím moc nevyužívá. Na některých grafických kartách je tento konektor použit pro výstup obrazu na TV. 
Cloud
Citace

CPU-Z program pro měření vlastností CPU, dokáže zjistit a vypsat detailní informace o procesoru, operační paměti počítače, základní desce, grafické kartě a dalších hardwarových komponentech, program je FREEWARE,  web programu je www.cpuid.org
Creative commons
Licence Creative Commons je soubor veřejných licencí, které přinášejí nové možnosti v oblasti publikování autorských děl: posilují pozici autora při rozhodování za jakých podmínek bude dílo veřejně zpřístupněno. Licence Creative Commons fungují na jednoduchém principu: autor jejich prostřednictvím plošně uzavírá se všemi potencionálními uživateli díla smlouvu, na základě které jim poskytuje některá svá práva k dílu a jiná si vyhrazuje. Creative Commons nejsou popřením klasického pojetí copyrightu, vycházejí z autorského zákona, který je upravuje jako licenční smlouvy (§ 46 -55 AutZ).
Obliba licencí Creative Commons vychází především z jejich mezinárodní srozumitelnosti. Licenční podmínky, neboli práva a povinnosti uživatele k dílu, jsou graficky vyjádřeny pomocí jednoduchých piktogramů (obrázků).

Prvky určující rozsah pravomocí při nakládání s dílem:

Share Právo dílo šířit (z angl. Share). Tento symbol je společný pro všechny typy CC licencí. Vyjadřuje, že licencovaného dílo je možné šířit, tzn. kopírovat, distribuovat a sdělovat veřejnosti. Zároveň lze dílo zařadit do souborného díla (např. časopis, sborník) a jako jeho součást jej v nezměněné podobě šířit dál.

Dílo upravovat Právo dílo upravovat (z angl. Remix). Licence s tímto symbolem opravňuje uživatele k pozměňování či doplňování díla. Umožňuje také celé licencované dílo nebo jeho část zpracovat s jiným dílem. Příkladem úprav může být např. dramatizace, překlad, úprava digitálních fotek, zhudebnění nebo remixování hudebních skladeb.

Prvky určující podmínky, které je nutno při nakládání s dílem respektovat:

Uveďte autora Uveďte autora (z angl. Attribution). Opět společný prvek pro všechny licence. Kdykoliv licencovaného dílo nebo jeho úpravu šíříte, je nutno uvést údaje a autorovi a dílu, a to způsobem, jaký autor stanovil. Pokud autor způsob uvádění těchto údajů nespecifikoval, je nutné minimálně uvést jeho jméno (nebo pseudonym, pokud pod ním vystupuje), název díla a odkaz na původní licenci Creative Commons. Pokud šíříte upravené dílo, je třeba také uvést způsob jakým jste dílo upravili.

Zachovejte licenci Zachovejte licenci (z angl. Share Alike). Pokud licencované dílo jakkoliv upravíte, máte povinnost výsledek své práce vystavit pod stejnou nebo slučitelnou licenci. Pokud tedy například upravíte fotku, která je vystavena pod licencí CC-BY-SA (viz typy licencí), je nutno pro tuto upravenou fotku použít stejný typ licence CC-BY-SA.

Neužívejte dílo komerčně Neužívejte dílo komerčně (z angl. Noncommercial) Tento prvek umožňuje nakládat s dílem pouze pro nekomerční účely. Tím se rozumí, že při šíření díla vám nesmí plynout žádný finanční zisk. Za nekomerční využití se považuje výměna díla za jiné (např. prostřednictvím výměnných sítí).

Nezasahujte do díla Nezasahujte do díla (z angl. No Derivatives). Tento prvek Vám zakazuje jakkoliv dílo upravovat (tzn. dílo pozměňovat či doplňovat, nebo ho jako celé či jeho část zpracovat s dílem jiným). Jedná se o licenčního prvku “právo dílo upravovat”, který naopak úpravy díla povoluje. Proto se v žádné licenci CC neobjevují tyto dva prvky společně.

http://www.creativecommons.cz/
CRT
[Cathode Ray Tube čti catode rei tjúb] Základní část monitoru nebo TV - vakuová trubice zakončená plochou, na níž se vytváří obraz. Pojem CRT je spojen s monitory CRT reprezentuje "klasické" monitory. Klasická obrazovka využívá k zobrazování trojici elektronových paprsků dopadajících skrz masku na vrstvu luminoforu, jejímž rozzářením vzniká obraz.

Parametry při koupi: velikost, rozlišení, obnovovací frekvence.

Čtečka paměťových karet
zařízení, které čte paměťové karty, dnešní čtečky většinou spojují více slotů pro paměťové karty, označují se podle počtu např. 6v1 (6 in one čti six in van).
|0 | A | B | C D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W X | Y | Z |||
Datová média
Datové médium je záznamové médium, kde jsou nějakou technologií ukládána data. Data je možné zpětně zase přečíst. Podle technologie je  dělíme na: magnetická (Disketa, pevný disk), optická (CD, DVD, BD), eklektická (USB disk, paměťová karta, SSD disky).
DDR
typ operačních pamětí RAM používaných v dnešních počítačích. Dosahuje vyšších výkonů než předchozí typ SDRAM. Kromě výkonu se od předchozích typů liší počtem zářezů. Paměti se zasouvají do paměťových banků na základní desce. Paměti jsou odlišeny od sebe zářezy, proto nejde použít nevhodnou paměť.

DDR2
typ operačních pamětí RAM, nahrazuje DDR, frekvence od 533 MHz
DDR3
typ operačních pamětí RAM, nahrazuje DDR2, frekvence od 1000 MHz
Dearchivace
viz dekomprimace
Dekoprimace
je opačný proces ke komprimaci (archivaci) tzn. že obsah zabaleného a zkomprimovaného archívu je rozbalen do cílové složky. Získáme tak původní data, která byla zabalena do archívu. Dekomprimaci provádí nějaký archivační program, který sestavuje data z archivu zpět do původní podoby.
Dekomprimovat lze archivy tzn. soubory s koncovkou ZIP, RAR, 7Z, ARJ, CAB, ...
Viz rozbalení,  dekomprese, dearchivace.
Demo
je typ licence, program je nabízen  na vyzkoušení, většinou jsou zakázány funkce pro ukládání a tisk, nebo u her je funkční první úroveň. Vše je směřováno k tomu, aby si uživatel program vyzkoušel a pokud mu vyhovuje, koupil si jej. Původní instlaci DEMO je potřeba odstranit. Není to jako u SHAREWARU, kdy jen zadám licenční číslo a program bude fungovat v plné verzi.
Digitální fotoaparát
je fotoaparát, zaznamenávající obraz v digitální formě, soubor na paměťové kartě. Tento obraz může být zobrazen displeji fotoaparátu nebo prohlížen v PC. Základní funkcí digitálního fotoaparátu je snímání statických obrazů do podoby tzv. digitální fotografie a umožnit tak jejich další zpracování, např. pomocí běžného počítače. Dnešní fotoaparáty umožňují nahrávání videa ve Full HD, fotit makro, používat ZOOM, používat různé režimy sníh, voda, portrét, upravovat fotografie přímo ve fotoaparátu. Dále se umí připojit pomocí WIFI a odeslat fotografii, ....

PRINCIP: Jádrem přístroje je světlocitlivá plocha snímače na bázi technologie CCD nebo CMOS. Na plochu senzoru je promítán obraz přes systém optických čoček v objektivu. Světelná energie, která přichází ze snímaného prostoru (scény), je v jednotlivých pixelech (obrazových bodech) převáděna na elektrický signál a uložena v podobě vázaného náboje. Vzniklý datový proud je pak pomocí mikroprocesoru různě upravován a převeden do některého grafického formátu používaného pro záznam obrazových dat, např. raw, JPEG nebo TIFF. Výsledný datový soubor je uložen zpravidla na paměťové médium v podobě paměťové karty nebo vestavěné paměti.
Disketa
Médium do disketové mechaniky.Rozměr je 3,5". Je to plastový obal uvnitř, kterého je magnetické fólie. (datové médium výměnné). Kapacita 720KB-2,88MB. Nejčastěji se však využívá kapacita 1,44MB.
Disketová mechanika
(Flopy disk čti flopy disk) Mechanika sloužící ke čtení disket, dnes se používá jen formát 31" s kapacitou 1,44 MB. Je to výměnné médium. Diskety se používají k přenosu malých objemů dat. S nástupem USB disků je toto médium na ústupu a navíc tato technologie je chybová médium náchylné na poškození proto se považuje za nespolehlivé.
DivX DivX je značka produktů vytvořených společností DivX, Inc. (dříve DivXNetworks), včetně obrazového kodeku kompatibilního se standardem MPEG-4. Tento kodek se díky své schopnosti kvalitní komprese filmů na výrazně menší velikost velice často používá pro nelegální šíření filmů chráněných autorskými právy. Jeho popularita však vedla i k tomu, že velká část moderních DVD přehrávačů podporuje přehrávání filmů kódovaných kodekem DivX.
doc
formát souboru obsahující formátovaný text, tento formát náleží programu Microsoft Word. Dokument může obsahovat text, obrázky, odkazy, kresby, tabulky, ....
Tento formát je dnes již standardem a umí jej otevřít i konkurenční produkty OpenOffice, King Office,  ....
Přestože podpora v konkurenčních programech existuje, není zcela spolehlivá, formátovaný dokument nemusí vždy odpovídat originálu.
docx
novější formát souboru obsahující formátovaný text, tento formát náleží programu Microsoft Word od verze 2007, 2010, 2013, .... Dokument může obsahovat text, obrázky, odkazy, kresby, tabulky, ....
Tento formát je dnes již standardem a umí jej otevřít i konkurenční produkty OpenOffice, King Office,  ....
Přestože podpora v konkurenčních programech existuje, není zcela spolehlivá, formátovaný dokument nemusí vždy odpovídat originálu. Dnes existuje i webová verze Office365, což je obdoba Google Dokumentů.
Dokumenty
složka, kam se ukládají vytvořené práce v operačním systému Windows, C:\USERS\jméno uživatele\DOKUMENTY
DPI
DPI je zkratkou anglického výrazu [dots per inch čti dots per inč], v překladu body a palec, a používá se jako základní parametr určující kvalitu tiskáren a skenerů. Jak říká sám název, jde o počet tiskových bodů na vzdálenost jednoho palce (délková míra). V současnosti je nejběžnějším rozlišením u tiskáren 600dpi, u starších typů 300dpi. Vyjímkou dnes však nejsou ani tiskárny zvládající rozlišení 1200dpi. Pokud výrobce udává rozlišení vyšší, tak v současné době jde zpravidla o rozlišení docílené speciálním softwarovým vybavením. U skenerů je situace podobná, běžné rozlišením je 1200dpi, u starších typů 600dpi. Nejlepší zvládající rozlišení 2400dpi.
Drag and drop  [drag and drop čti drag end drop] Táhni a pusť. Jedná se o způsob přesouvání objektů. Např. chci pět souborů vyhodit do koše, označím je chytnu (najdu na ně a stisku levé tlačítko myši a držím jej stisknuté), najedu nad koš a pustím levé tlačítko. Potvrdím vyhození do koše. A je to. Stejně mohu přesouvat objekty po ploše.

DVI
digitální připojení pro ploché (LCD) monitory ke grafické kartě (viz obrázek)
DVD
(Digital Versatile Disc nebo Digital Video Disc čti didžitl versatil disk zkráceně také dívídí) Optické záznamové médium s kapacitou až 8,5 GB dat (poloměr okolo 12 cm). Nástupce CD (Compact disc). Zvýšení kapacity se dosáhlo zhuštěním záznamu nebo více vrstvami. DVD se používá hlavně na filmy  ve vysoké obrazové a zvukové kvalitě, také pro zálohu dat, vychází v časopisech, ...

 DVD 4,5GB (jednovrstvé) 8,5GB(dvouvrstvé), oboustranné 9.4 -17
 • CD = 80 min. hudby
 • DVD = 2 až 8 hodinový film

Datový tok DVD-ROM 1x odpovídá přibližně devítinásobné rychlosti CD-ROM.

Oboustranné DVD jsou v podstatě dvě jednostranná media slepená "zády k sobě".

Rozlišujeme dva základní principy zápisu a to je + a -. Jsou mezi sebou kompatibilní.


DVD +
Označení „+“ (plus) a „−“ (mínus) představuje dva různé technické standardy, které jsou do určité míry kompatibilní. Novější formát navržen na přehrávání a záznam filmů, umožňuje vyšší rychlosti záznamu a čtení. Měl problémy s kompatibilitou. 
DVD -
Označení „+“ (plus) a „−“ (mínus) představuje dva různé technické standardy, které jsou do určité míry kompatibilní. Starší formát vychází z technologie CD ROM.
DVD mechanika
Zařízení, které umí přečíst DVD média. Toto zařízení může umět pouze číst DVD-ROM mechanika, ta přečte i média typu CD. Nebo mechanika může umět i vypalovat (vypalovačka) pak umí nejen číst, ale také zapisovat DVD-RW mechanika. Může také umět  přepisovat potom je DVD-REWRITABLE. Dále může umět číst a zapisovat dvouvrstvá média a potom je DVD-RW DL mechanika.
                          


DVD-RAM
Random Access Memory, libovolně přepisovatelné médium - dá se s ním pracovat stejným způsobem jako s pevným diskem.
DVD-ROM vyrábí se lisováním, na médium není již možné zapisovat. S těmito disky se můžeme setkat  DVD s filmy, hudbou, časopisy. Čtení DVD je možné ve všech PC, ve stolních přehrávačích a rekodérech, v diskmanech, .... 
DVD-R, DVD+R médium, které koupíme prázdné, a můžeme na něj jedenkrát něco zapsat.
DVD-RW, DVD+RW přepisovatelné médium, je možné vypálená data smazat a přepsat novými, tento cyklus lze opakovat až 1000 krát.
DVD+DL Médium, kde se kapacita zvýšila možnosti zápisu do dvou vrstev. Tímto se kapacita zvýšila na 8,5 GB. 
Dvouvrtsvé DVD
viz DVD-DL
|0 | A | B | C D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W X | Y | Z |||
Elektronické datové médium
neobsahuje žádné pohyblivé mechanické části, data se ukládají do flast paměti. Nejsou náchylné na otřesy, mají mnohem nižší spotřebu elektrické energie, nejsou hlučné, nezahřívají se,  jsou rychlejší.  V budoucnosti nahradí klasické pevné disky.
Patří sem USB disk, paměťové karty, SSD disky, ..... Mezi nevýhody patří životnost.
Externí harddisk
Je v podstatě pevný disk umístěný do nějakého obalu. Tento disk se k PC připojuje kabelem USB. Obaly bývají nárazuvzdorné. Uvnitř bývají běžné 2,5" (notebookové) disky. Jediné, co při výběru disku můžeme ovlivnit je kapacita disku a rychlost rozhraní USB.  Na výběr máme USB 2.0 a USB 3.0. Nesmíme zapomenout, že potřebujeme mít stejné rozhraní i na straně PC.
|0 | A | B | C D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W X | Y | Z |||
Fotoaparát
je zařízení sloužící k pořizování a zaznamenání fotografií. Každý fotoaparát je v principu světlotěsně uzavřená komora s malým otvorem (nebo nějakou složitější optickou soustavou – objektivem), jímž dovnitř vstupuje světlo, a nějakým druhem světlocitlivé záznamové vrstvy na druhé straně, na níž dopadající světlo kreslí obraz.
Full HD
videorežimy s vysokým rozlišením, které jsou charakterizovány 1080 horizontálními (vodorovnými) liniemi vertikálního (svislého) rozlišení a progresivním scanem, což znamená, že obraz není prokládaný, jako v případě klasického 1080i zobrazení. Označení předpokládá širokoúhlý poměr 16:9, z kterého plyne rozlišení 1920 × 1080 (2.1 megapixelů).
|0 | A | B | C D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W X | Y | Z |||
GigaBajt
násobek jednotky informace BYTE (BYTE čti bajt jednotka B),označuje se GB a obsahující 1024*1024*1024 bajtů
gif
formát souboru. GIF také používá kompresi, ale neztrátovou, takže jsou GIF soubory větší než JPG, ale zato jsou přesné (zachovávají barvy a kontury). Může se v něm vyskytovat maximálně 256 barev. Jedna z barev se může označit jako průhledná (tu prohlížeč potom nezobrazí), gify též podporují animace. Na Internetu záleží na každém bitu, a proto čím jsou obrázkové soubory menší, tím lépe. Kvůli omezenému množství barev není vhodný pro fotografie. Na rozdíl mezi Gif a Jpg a png se můžete podívat zde: gif, jpg, png
Globální síť
Zahrnuje několik milionů počítačů rozsetých po celé zeměkouli. Propojuje instituce nejrůznější povahy i soukromé osoby. Umožňuje komunikaci mezi lidmi a přístup k velkému množství počítačových služeb a informací.
GNU
Zkratka GPL. Volně šiřitelný software, konkrétně freeware. Tento soubor licenčních podmínek byl vytvořen neziskovou organizací Free Software Foundation. Programy šířené pod tímto konceptem musejí být šířeny spolu se zdrojovým kódem. Uživatelé mohou bezplatně používat program, provádět úpravy tohoto programu i využívat zdrojový kód pro tvorbu vlastních aplikací, avšak pod podmínkou, že zůstane k dispozici informace o tvůrcích původní verze a dále informace o provedených změnách a jejich autorovi, přičemž pozměněný nebo nově vytvořený program musí být opět šířen pod stejnou licencí. Postupem času k této původní licenci přibyla ještě upravená verze označovaná jako Lesser GNU Public License. Tyto dvě licence jsou nejčastěji používanými licenčními podmínkami pro software šířený včetně zdrojového kódu (Open Source).
Grafická karta
Grafická karta nebo také videoadaptér je součástí počítače jejímž úkolem je vytvářet grafický výstup na monitoru, grafické výpočty atd. Připojena je většinou přes PCI-Express slot. Grafická karta může být i integrovaná na základní desce počítače nebo součástí procesoru. Pokud je grafická karta integrovaná, lze ji vypnout a nahradit grafickou kartou dedikovanou, osazením do příslušného slotu na základní desce.
Každá grafická karta obsahuje "grafický procesor", což je výpočetní jádro grafické karty. Obsahuje také řadič paměti a svou vlastní RAM Zpracovává 3D geometrii na 2D obraz, zobrazitelný na zobrazovacím zařízení.
Grafická karta může obsahovat různé výstupy a vstupy. My už známe VGA, DVI, mezi další patří S-VIDEO, HDMI, Compozite Video, ...
GUI
[Graphical User Interface čti grafikl júzr interfeis = Grafické uživatelské prostředí] Grafické uživatelské rozhraní. Windows, Mac, .... Všude kde ikony zastupují skutečné objekty a dá se používat myši pro ovládání. Práci s předměty jako v běžném životě uchopování, přesunování, stisk tlačítek.
|0 | A | B | C D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W X | Y | Z |||
Hardware
[ Hardware angl. trvdé zboží, čti hardver] Součástky počítače, tzn. na které si mohu sáhnout. Monitor, grafická karta, klávesnice, procesor,....
HDMI
speciální konektor pro připojení multimediálních zařízeních. DVD přehrávač, Video rekordér,televize s vysokým rozlišením.
HOT-SWAP
jsou zařízení, která je možné měnit za chodu bez resrtartu nebo vypnutí (čti hotswap). Např. se jedná o disky v serverech, USB disk, .....
htm, html
formát souboru obsahující webovou srtánku. Soubor je editovatelný  v jakémkoliv grafickém editoru. Např. v poznámkovém bloku. Při poklepání na tento soubor se otevře prohlížeč internetu (asociovaný s touto koncovkou).
Http
komunikační protokol pro internetovou komunikaci, v našem případě prohlížení WWW stránek
|0 | A | B |C D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W X | Y | Z |||
Ifo Ifo soubory zase obsahují informace o tom, jaké zvukové stopy a titulky příslušné vob soubory obsahují, a další důležité informace potřebné pro správné fungování DVD-Video disku.
ZDROJ: http://cs.wikipedia.org/wiki/DVD-Video
Integrované karty
integrované karty jsou rozšiřující karty, které jsou součástí základní desky.
ISO obraz ISO obraz je soubor obsahující digitální kopii dat z optického disku. Kromě datových souborů obsahuje obraz také všechna metadata souborového systému, a to včetně (Boot sektoru čti bůt sektoru zaváděcího sektoru), struktur a atributů. Tyto vlastnosti činí formát atraktivní alternativou k fyzickým médiím pro přenos mnoha druhů dat, například software.
Obraz je následně možné vypálit na CD či DVD nebo pomocí speciálního software, který vytvoří virtuální optickou mechaniku, která používá přímo soubor ISO jako zdroj dat. Skutečnost, že soubory je možné libovolně přenášet po síti Internet bez nutnosti přenášet fyzické médium, je využívána jako distribuční metoda pro software.
|0 | A | B | C D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W X | Y | Z |||
Jack
speciální konektor pro připojení všech zvukových zařízení, sluchátek, reproduktorů, mikrofonu k PC. V PC se zasouvá do barevně označených otvorů. Zelená = repro nebo sluchátka, růžová = mikrofon, modrá = externí zvukové zařízení AUX.
Jádro procesoru
V současnosti jde vývoj směrem k integraci více jader, tedy více procesorů do jediného čipu. Tento trend můžeme pozorovat u procesorů pro osobní počítače. Procesory se tedy dělí na jednojádrové a vícejádrové. Zvyšování počtu jader je v podstatě vynuceno fyzikálními omezeními. Integrací většího počtu jednodušších jader je teoreticky možné dosáhnout při stejné výrobní technologii na stejné ploše křemíku mnohem vyšší výpočetní výkon, než použitím jediného složitého jádra.
Joystik

jpg
(čti džeipeg, ale užívá se též počeštěné výslovnosti jépeg ) formát grafického souboru s vnitřní kompresí. Používá metodu ztrátové komprese používané pro ukládání počítačových obrázků ve fotorealistické kvalitě. Formát souboru, který tuto kompresi používá, se také běžně nazývá JPEG. Nejrozšířenější příponou tohoto formátu je .jpg, .jpeg, .jfif, .jpe, nebo tato jména psána velkými písmeny.
Jumpery
je mechanická spojka vodičů, se kterou se lze nejčastěji setkat u základních desek. Jeho význam spočívá v propojování kontaktů a tím vytvoření mechanických spojů, které mají za výsledek nastavení funkce BIOSU. 
|0 | A | B | C D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W X | Y | Z |||
Kabely

Kapacita
Schopnost datových médií zachovat data o určité předem dané velikosti.
CD 700 MB, DVD 4,7 GB, DVD DL 8,5 GB, BD 25-50GB, HDD, USB, ....
KiloBajty
násobek jednotky informace BYTE (BYTE čti bajt jednotka B), označuje se GB a obsahující 1024 bajtů
Klávesnice
Vstupní zařízení. Slouží pro ruční vkládání dat a příkazů do počítače. Jejím prostřednictvím komunikuje uživatel s operačním systémem, řídí chod počítače, ovládá většinu programů, zadává číselné údaje nebo píše různé texty. Připojuje se konektory PS2, DIN, USB nebo bezdrátově.
kodek Kodek (složenina z počátečních slabik slov „kodér a dekodér“, respektive komprese a dekomprese; převzato z anglického codec analogického původu) je zařízení nebo počítačový program, který dokáže transformovat datový proud (stream) nebo signál. Kodeky ukládají data do zakódované formy (většinou za účelem přenosu, uchovávání nebo šifrování), ale častěji se používají naopak pro obnovení přesně nebo přibližně původní formy dat vhodné pro zobrazování.
Kodek je někdy zaměňován s formátem audia nebo videa.
ZDROJ: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kodek
Komerční software
je takový software, který je šířen za úplatu. To znamená, že pokud produkt chcete používat, musíte za to tvůrci zaplatit. Takový software je obvykle možné používat jen dle ppodmínek  jeho licence. Tyto podmínky bývají k přečtení před instalací produktu.
Kompaktní fotoaparát
zvaný „kompakt“ je typ fotoaparátu, který je svými rozměry skutečně kompaktní (malé rozměry, snadno uložitelný). V dnešní době jsou vyráběny téměř jen digitální fotoaparáty, z nichž kompaktní jsou nejvíce masově rozšířené. Jejich základními rysy jsou tedy malé (kapesní) rozměry, jednoduché použití a nevýměnné části (objektivy, blesky a akupacky).

kompaktů se nevyskytují zrcadla. Digitální kompakty hledáček postrádají a v reálném čase zobrazují výslednou fotografii na displeji.

Fotoaparát je většinou napájen li-ion baterií, nebo AA bateriemi. Většinou má elektronicky ovládaný optický zoom (od 3× až 5×), tzv. ultrazoomy mají zoom až 25×. Vybaven je LCD displejem, který zobrazuje právě snímanou scénu a nebo umožňuje zobrazovat nasnímané fotografie z paměti. O snímání se stará CCD čip. Snímky jsou uloženy v interní flash paměti, nebo častěji na paměťové kartě (SD, xD, ...). Vše je ovládáno elektronicky, uživatel mačká tlačítka.

Kompatibilní
vlastnost různých zařízení nebo programů pracovat dohromady nebo na společném souboru. Kompatibilní jsou dvě zařízení, které lze ve větší nebo menší míře zaměnit, protože mají stejná rozhraní, protokoly, instrukční kódy a podobně.Kompatibilní jsou dva programy nebo aplikace, které fungují na obou počítačích nebo operačních systémech.
Komprese
komprese dat znamená zmenšování datové velikosti u souborů 
 • bezeztrátová komprese – komprese dat, při které nedochází ke ztrátě informace, např archivy, obrázkový formát GIF, ....
 • ztrátová komprese – komprese informací (obvykle v multimediálních souborech), při níž dochází ke ztrátě částí informací např. formáty MP3, MPG, JPG
Komprimace
viz komprese
Konektor
je elektrotechnická součástka, která zajišťuje mechanické a elektrické spojení vodičů a kabelů. Spojení je opakovatelně rozebíratelné bez nástrojů. Dále musí být spojení pevné, otřesu vzdorné, přesně orientované, jednoznačné, musí být zajištěn jednoznačný vodivý kontakt, musí se spojit konkrétní vodiče. Např.  PS2, USB, LAN, Jack 3,5, DVI, VGA, HDMI, FIREWIRE, ..


Tyto konektory na koncích kabelů se zasouvají do konektorů na zadní nebo přední straně PC
Kopírování
přenášení dat na nové místo na nějakém paměťovém médiu přičemž data na původním zůstanou zachována, vytvářím kopii (data existují 2x)
Kurzor
Kurzor (ukazatel ) ukazuje, kde se na obrazovce nacházíme. Tento ukazatel může mít několik podob v závislosti na tom, co provádíme za činnost, nebo co dělá počítač. Základní kurzor - počítač je přípraven k práci
Mezi další
kurzory patří Kurzor nad odkazem v Internet Exploreru Kurzor, který se objeví nad objektem, kam se dá zapisovat (textové pole) Kurzor, který se objeví při zvětšování nebo zmenšování objektu
|0 | A | B | C D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W X | Y | Z |||
LAN
Local Area Network, LAN, lokální síť, místní síť)  malá počítačová síť, domácnost, firemní síť. Přenosové rychlosti jsou závislé na aktivních prvcích, dosahují řádově Gb/s
LCD
LCD [Liquid Crystal Display čti likvid krystal displej česky displej s tekutými krystaly]. Je plochý a tenký displej z tekutých krystalů. Tvoří ho dvě vrstvy polarizačního materiálu mezi nimiž je vrstva tekutých krystalů. Ty se seskupují a natáčí pod vlivem elektrických impulsů. LCD. Pojem používán převážně pro LCD panely, náhradu klasických CRT monitorů. Výhoda v LCD spočívá v jeho nízké energetické spotřebě, nízké hmotnosti, malé zabrané ploše na stole a vynikající geometrii obrazu.
Princip
- Tekuté krystaly si můžeme představit jako strukturu podobnou zrnkům rýže. jednou se chovají jako pevné materiály, jindy jako kapaliny. Jestliže k nim přiblížíte jemně mřížkovanou destičku, jednotlivé krystaly se natočí rovnoběžně podle drážek. Uzavřením mezi 2 deštičky, přičemž se nadrážkují ne rovnoběžně, ale s pootočením 90 stupňů se natočí jednotlivé vrstvy krystalů, aby odpovídaly směru drážkování. Takto natočená struktura sa nazýva TN (twisted nematic). Při průchodu světla jej krystaly lámou podle směru natočení. Jakmile krystaly začne protékat elektrický proud, struktura se natočí ne podle směru drážkování, ale podle směru toku proudu. Polarizační filtry potom světlo propustí na display, ale v okamžiku kdy do krystalů přichází proud se pootočí, světlo je nasměrované špatným směrom a světelný bod zhasne. Podle způsobu jakým se ke krystalům dostává napětí se dělí na aktivní a pasivní . Dnes jsou nejpoužívanejší aktivní známe je jako TFT (thin film transistor, najdete e i v noteboocích), kde u každého pixelu je umístěný tranzistor, který zásobuje požadováním napětím výlučne svůj světelný bod.
Licence
pomocí licence autor umožňuje uživatelům používat jeho autorské dílo, určitým způsobem a za určitých okolností. Licence u softwaru je k přečtení před instalací programu. Je potřeba ji přečíst a dodržovat. Pokud dojde k porušení licence, má autor právo na náhradu škody. Licence dělíme do určitých typů Freeware, Shareware, Demo, GNU/GPL, komerční software.
Lokální
lokální cesta, cesta směřující na PC u kterého sedím, tzn. pevný disk, CD, DVD, USB, paměťová karta
Logický operátor
Logické operátory známe
 • NOT - Bitová negace
 • OR - Bitový součet, přeloženo jako NEBO tzn. platné pro alespoň jeden
 • AND - Bitový součin, přeloženo jako A tzn. platné pro oba dva
LPT
LPT, IEEE 1284, paralelní port Paralelní rozhraní počítače. Je určeno zejména pro připojení tiskárny. Bývá označován také jako Centronics port - rozhraní Centronics.

|0 | A | B | C D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W X | Y | Z |||
Magnetické
Tato datová média jsou určena k ukládání datových souborů. Magnetické datové médium pracuje na principu magnetismu. Přesně pomocí magnetické indukce. Čtení a zápis dat na magnetickou vrstvu zajišťuje čtecí a zápisová hlava. Data jsou uložena na kovové nebo keramické desky – tzv. plotny, pokryté tenkou magneticky měkkou vrstvou.  Do těchto médií patří např. pevný disk nebo disketa. 
Mandriva
Mandriva Linux je francouzská distribuce Linuxu (GNU/Linux) zaměřená na snadnost instalace a použití
MegaBajt
násobek jednotky informace BYTE (BYTE čti bajt jednotka B), označuje se KB a obsahující 1024*1024 bajtů
Mikrofon
mikrofon, zařízení, které převádí akustické vlnění tedy zvuk na el. signál, zpravidla se mikrofon připojuje ke zvukovým kartám do konektoru MIC pomocí 3,5" jacku. 
Místní síť
Local Area Network, LAN, lokální síť, místní síť)  malá počítačová síť, domácnost, firemní síť. Přenosové rychlosti jsou závislé na aktivních prvcích, dosahují řádově Gb/s
MacOS
Macintosh Operating System – je označení původního operačního systému pro počítače Macintosh firmy Apple. Tento systém se používal na počítačích Macintosh od roku 1984 do začátku 21. století. Poslední operační systém macintosh je Mac OS X.
Makro
je speciální režim focení, pro focení blízkých předmětů.
Microsoft
Programátorská firma, dodávající především operační systém Windows pro počítače standardu PC a kompatabilní. Nabízí rovněž řadu kompilátorů programovacích jazyků, dále potom textové editory Word, tabulkové kalkulátory Excel a integrované administrativní systémy Works, Office. Velkého rozšíření doznaly dříve nadstavby operačního systému, dnes už plně víceúlohové operační systémy pracující v příjemném grafickém režimu: Windows, Windows NT, Windows 95, Windows 98, WindowsME, Windows2000, WindowsXP, Windows Vista, Windows7, Windows8.....
MMC
MultiMediaCard je paměťová karta s technologií paměti flash. Karta se používá jako paměťové médium v přenosných zařízeních. 
Mobilní telefon
viz chytrý telefon
Monitor
je výstupní zařízení, které slouží zobrazení výsledků úloh, na monitoru nám počítač sděluje svou činnost a provádění úkolů, které mu my uživatelé zadáme. Monitory máme klasické CRT a LCD. Připojuje se konektory VGA nebo DVI k PC. Velikost monitoru se měří palcích, např. 17".
mp3

formát souboru, obsahujícího zvuk, tento formát používá ztrátovou kompresi dat zvukových dat (odeberou se informace, jež člověk neslyší, nebo si je neuvědomuje). Kompresní algoritmus je založený na kompresním algoritmu definovaném skupinou MPEG (Motion Picture Experts Group).
Tato kompese při zachování poměrně vysoké kvality umožňuje zmenšit velikost hudebních souborů v CD kvalitě přibližně na desetinu, ale u mluveného slova dává výrazně horší výsledky.

Formát MP3 se stal oblíbeným při uchovávání a přehrávání hudby na počítačích, vyrábí se stolní a přenosné přehrávače tohoto formátu.

mpg
Moving Picture Experts Group čti  empeg v překladu Skupina expertů pro pohyblivý obraz, což je název pracovní skupiny vyvíjející standardy používané na kódování audiovizuálních informací (např. film, obraz, hudba) pomocí digitálního kompresního algoritmu.
MPEG kompresní formát. Název MPEG zkracuje anglická slova (Moving Picture Experts Group čti empeg), v překladu Skupina expertů pro pohyblivý obraz, což je název pracovní skupiny vyvíjející standardy používané na kódování audiovizuálních informací (např. film, obraz, hudba) pomocí digitálního kompresního algoritmu. MPEG je jedna z mnohých pracovních skupin pracujících v rámci společné technické komise vytvořené organizacemi ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a IEC (komise International Electro-Technical Commission).
ZDROJ: http://cs.wikipedia.org/wiki/MPEG
MPx
tuto jednotku používáme na označení rozlišení digitálních fotoaoarátů a webkamer. MPx je označení  megapixel je přibližně 1 milión pixelů.
Je to nejen označení pro počet pixelů v obrázku, ale také pro označení rozlišení digitálního fotoaparátu, označuje počet citlivých buněk na obrazovém senzoru nebo počet obrazových buněk na digitálním displeji. Například fotoaparát s čipem 2048×1536 odpovídá „3 megapixelům“ (2 048 × 1 536 = 3 145 728).
Multisession Jako multisession se označuje datové médium (CD/DVD...), na které je možné data připalovat.
Využívá se hlavně při zálohování. Jednotlivé části (sessions) jsou zahájeny a ukončeny tzv. Lead-in a Lead-out oblastí, která nám z média ukrojí část jeho kapacity.
Díky tomu je počet sessions omezen dle kapacity média. Některé starší mechaniky mohou mít potíže se čtením multisession médií - nevidí všechny sessions
ZDROJ: http://www.datatresordisc.eu/technicka-podpora-dtd-caste-otazky-odpovedi.html
Myš
Je vstupní polohovací zařízení sloužící k ovládání počítače podobně jako klávesnice, avšak jednodušším a příjemnějším způsobem. Na obrazovce myš zastupuje kurzor myši. Dnes známe: optickou myš, bezdrátovou myš, herní myš, touchpad, trackball, dotykovou obrazovku....
 
|0 | A | B | C D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W X | Y | Z |||
neregistované soubory
Pro správné zacházení s daty, bylo potřeba, aby operační systém rozeznal jaká data se v souboru v souborovém systému nacházejí. Operační systém Windows toto rozeznávání dělá podle přípony. V registru jsou každé příponě přiřazeny programy, kterými je možné soubor otevřít. Jeden program je nastaven jako hlavní a ten se otevře při dvojkliknutí na ikonu souboru. Existují však soubory, které ke své příponě žádný program nemají přiřazeny. Operační systém potom neví, v jakém programu má tento soubor otevřít a proto nám nabídne dialog s několik programy.
Nekoprinovaný
BMP je rastrový nekoprimovaný obrázek, tzn že celý rasrt (mřížka) je uložen bit po bitu. Některé obrázky používají kompresi (zmenšení pomocí ztráty nedůležitých informací - okem nepostřehnutelných) např. JPG, GIF.
Normalizace Proces, kdy se u všech skladeb nastaví stejná úroveň hlasitosti a nedošlo při tom k přebuzení a tím zkreslení záznamu.
Notebook
[Notebook čti noutbuk přenosný počítač] Přenosný počítač je lehký a má speciální zobrazovací jednotku LCD s nízkou spotřebou energie, takže vydrží několik hodin pracovat na akumulátor. Ale něco za něco a tak jsou tyto typy počítačů  dražší. Komponenty v noteboocích jsou zmenšené a optimalizované z hlediska spotřeby el. energie, fyzických rozměrů a hmotnosti. Mají LCD display, Touchpad, slim DVD mechaniku, 2,5" HDD nebo SSD, jako RAM je použita SO-DIMM paměť, procesor je ve verzi mobile   s nižší spotřebou. Možnosti tohoto počítače se nerozšiřují pomocí rozšiřujících karet, ale pomocí karet PCMCIA, ale připojují se přes USB.
|0 | A | B | C D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W X | Y | Z |||
Ochrana proti kopírování optických médií Ochrana CD najdete ZDE http://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/2003/xnovosad.htm
Ochrana DVD najdete ZDE
odp
formát souboru, který obsahuje prezentaci. Tento formát byl vytvořen v kancelářském balíku OpenOffice v aplikaci Impress. Obdoba programu PowerPoint, který je součástí balíku Microsoft Office, i tento program umí otevřít formát odp.
ods
formát souboru, který obsahuje tabulky. Tento formát byl vytvořen v kancelářském balíku OpenOffice v aplikaci Calc. Obdoba programu Excel, který je součástí balíku Microsoft Office, i tento program umí otevřít formát ods.
odt
formát souboru, který obsahuje text, Tento formát byl vytvořen v kancelářském balíku OpenOffice v aplikaci Writer. Obdoba programu Word, který je součástí balíku Microsoft Office, i tento program umí otevřít formát odt.
ogg

OpenOffice
kancelářský balík šířený jako svobodný software pod licencí GPL. Uživatelé jej mohou využívat zcela zdarma a pod různými operačními systémy Microsoft Windows, Mac OS X, Linux. Kancelářský balík obsahuje  tyto aplikace: Writer – textový editor, Calc – tabulkový procesor, Impress – prezentační nástroj, Draw – grafický editor, Base – databázový frontend, Math – nástroj pro vytváření matematických vzorců.
Open office je vyvíjen jako OpenOffice.org komunitou nezávislých vývojářů a poskytován zdarma pod licencí GPL
Open Office je alternativa balíku Microsoft Office.  
Operační paměť
viz RAM
Operační systém
je programové vybavení počítače (tj. software), který se sám spustí po zapnutí počítače. Při spuštění se nahraje do paměti počítače, kde pracuje rychleji než z pevného disku. V paměti zůstává  až do vypnutí počítače. Operační systém se skládá se z jádra (kernel) a pomocných systémových nástrojů.
Hlavním úkolem operačního systému je zajistit uživateli možnost ovládat počítač, vytvořit grafické ovládací prostředí (API) a přidělovat systémové zdroje aplikacím a službám.

Operační systém plní tři základní funkce:

 1. ovládání počítače – umožňuje uživateli spouštět programy, předávat jim vstupy a získávat jejich výstupy s výsledky
 2. ovládá hardware pomocí ikon – vytváří rozhraní pro programy, které ovládá hardware
 3. správa prostředků – přiděluje a odebírá procesům systémové prostředky počítače

Mezi operační systémy patří Windows, ale také Linux, Mac OS X. Nesmíme zapomenous ani na mobilní zařízení Android, iOS, symbian, ....

Optická mechanika
(ODD - optical disc drive) mechaniky, které používají laserového světla ke čtení a k zápisu dat. Je to zařízení, které ukládá data na optické disky. Některé mechaniky mohou jen číst z disku, ale většina mechanik umí čtení i zápis. Rekordéry se někdy nazývají vypalovací mechanika nebo zapisovací mechanika.
Na mechanikách se objevují různé  značky, které nám oznamují, co daná mechanika umí.

                               Optické paměťové médium
je paměťové médium kulatého tvaru, které k záznamu nebo čtení používá světelný paprsek laseru. Ten prochází sadou zdcadel a čoček, odtud název optická. Patří sem CD, DVD, BD.
Rozlišujeme média:
ROM - lisovaná, vyrábí se průmyslově lisováním, jsou jen pro čtení (časopisy, hudebniny, filmy)
R - médium je prázdné a jedekrát na nej můžete něco vypálit a pak už jen číst
RW - přepisovatelná média, vypálíme, smažeme a znova můžeme vypalovat asi 1000x
DL -  dvouvrstvá média, jen u DVD, zvýší kapacitu média. DVD DL má kapacitu 8,5 GB.

Osobní počítač
[angl. Personal computer, čti personal kompjútr] osobní počítač zkratka PC. 
|0 | A | B | C D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W X | Y | Z |||
Palec
měrná jednotka v anglicky mluvících zemích, předod na milimetry je 1" = 25,4 milimetrů.
Tato jednotka se používá na stanovení rozměrů monitorů (úhlopříčka) 17", nebo velikosti pevných disku 3,5".
Paměťová karta
Výměnné paměťové médium, používané v mobilních elektronických zařízením na ukládání dat. Ukládání probíhá elektronicky, nemá točivé součástky, proto má nízkou spotřebu. Pokud chceme přečíst paměťové karty v PC, potřebujeme čtečku paměťových karet.
Typy paměťových karet jsou SD (Secure Digital), MMC (Multimedia Card), CF (Compact flash), XD (XD Picture Card) a díky rozšíření výrobků Sony také Sony MS (Memory Stick). Nejpopulárnější paměťová karta je SD.
Mnohé karty dodávají výrobci v modifikacích s malými rozměry.
Třída Zápis
MB/s
Čtení
MB/s
;
Class 2 4 2
Class 4 10 4
Class 6 18 8
Class 10 25 10


 
PCI
(Peripheral Component Interconnect čti periperl component interkonekt)
64bitová sběrnice vyvinutá firmou Intel. Slouží k zapojení zvukových a starších grafických karet, modemů, síťových karet atd. do systému. U sběrnice PCI je procesor a další obvody je vložen zásobník, který navíc umožňuje práci na obou sběrnicích. Desky připojené na tuto sběrnici mohou mezi sebou komunikovat bez řízení procesorem. Tím není zatěžován procesor, který pracuje pak mnohem efektivněji a tím rychleji. Procesor díky výše uvedeným vlastnostem může pracovat stejně rychle jako s operační pamětí.
Na obrázku jsou to ty bílé sběrnice.
PCI-E
PCI Express. Nová sběrnice připravovaná jako náhrada AGP a PCI. Uvedená v rychlostech 1x, 4x a 16x. V podobě 1x a 4x má nahradit PCI a v podobě 16x nahrazuje AGP. Taktéž je možné je použít na všechny druhy karet.
Na obrázku jsou to ty černé sběrnice.

pdf
zkratka anglického názvu Portable Document Format čti portejbl dokument format = Přenosný formát dokumentů  jedná se souborový formát vyvinutý firmou Adobe pro ukládání dokumentů nezávisle na softwaru i hardwaru, na kterém byly vytvořeny. Soubor typu PDF může obsahovat text, obrázky i odkazy. Tento formát zajistí, že se jakýkoliv dokument na všech zařízeních zobrazí stejně. Vytvářet PDF dokumenty lze jak v Acrobatu od Adobe, tak v dalších programech (často však pouze jako export do PDF). Prohlížení je snazší, existují volně dostupné prohlížeče, nejznámějším je oficiální prohlížeč mateřské firmy Adobe Reader.
png
formát souboru s grafickým obsahem. (Portable Network Graphics – anglicky přenosná síťová grafika; oficiální výslovnost zkratky je „ping“) je grafický formát určený pro bezeztrátovou kompresi rastrové grafiky. Byl vyvinut jako zdokonalení a náhrada formátu GIF. PNG má 24 bitovou barevnou hloubku, nemá tedy jako GIF omezení na maximální počet 256 barev.. PNG tedy do jisté míry nahrazuje GIF, nabízí více barev a lepší kompresi, umí také průhlednost. Neumí však animace.
Podsložka
složka umístěná uvnitř jiné složky
Portable
Přenosné aplikace (portable applications čti portejbl aplikejšns) jsou takové programy, které můžete spouštět přímo z disku USB flash, a které si neukládají žádná data na disk počítače. Můžete tak u téměř libovolného počítače používat svá nastavení, svoje dokumenty, svoji poštu, svůj prohlížeč se svými oblíbenými. Stránky můžete prohlížet ve svém oblíbeném a nastaveném prohlížeči, mít přístup ke svým záložkám atd. Přenosné aplikace jsou ideální např. pro studenty, kteří chtějí mít k dispozici své oblíbené programy kdekoli (ve škole, u přátel, v práci) nebo pro lidi, kteří cestují bez svého notebooku.
Slovo portable pochází ze zkratky anglického názvu Portable Document Format Přenosný formát dokumentů známý pod názvem PDF, což je souborový formát vyvinutý firmou Adobe pro ukládání dokumentů nezávisle na softwaru i hardwaru, na kterém byly pořízeny.
ppt
formát souboru s prezentací. Tato přípona značí, že soubor se otevře v Microsoft Office Powerpointu. 
pptx
novětší formát souboru s prezentací. Tato přípona značí, že soubor se otevře v Microsoft Office Powerpointu verze 2007, 2010, 2013. 
Periferie
je zařízení, které  rozšiřuje možnosti počítače. Počítačová periferie slouží ke vstupu a výstupu dat z počítače. Periferie se připojuje k počítači kabelem nebo bezdrátově a je vně  počítače. To je rozdíl mezi periferií a komponentou (součástkou), ta se umisťuje (instaluje) dovnitř do základní jednotky.

Pevný disk
[harddisk čti hárddisk pevný disk] Paměťové médium nacházející se v každém počítači. Funguje na principu magnetického čtení/zápisu dat. Nejdůležitějšími parametry jsou kapacita disku ( dnes v GB), disková cache (např. 16 MB) a otáčky (ty se značí "rpm", běžně 4200, 5400 a 7200). U všech parametrů platí "čím více, tím lépe". Tato součástka se umisťuje do základní jednotky a připojuje se kabelem k základní desce. Disky dělíme na SATA novější rozhraní a ATA starší rozhraní.
Pixel
nejmenší jednotka v digitální rastrové (bitmapové) grafiky. Představme si jej jako jeden obrazový bod na monitoru, resp. jeden bod obrázku zadaný svou barvou.
Body na obrazovce tvoří čtvercovou síť a každý pixel je dán souřadnicemi. U barevných obrazovek se každý pixel skládá ze tří svítících obrazců odpovídajících základním barvám - červené, modré a zelené. Pixely také slouží pro určování rozlišení monitorů skenerů, tiskáren, webkamer, fotoaparátů, ....
Plošný spoj
plastová destička, kde se leptáním nebo jinou technologií spojují (elektricky) různá místa na desce. Dnešní techlologie, dokáží spojovat i v několika vrstvách.
Plotny

Data jsou na pevném disku uložena pomocí magnetického záznamu. Disk obsahuje kovové nebo keramické desky – tzv. plotny, pokryté tenkou magneticky měkkou vrstvou (viz hysterezní křivka). Ploten bývá v dnešních discích často několik (1 až 5). Disk se otáčí. Standardní 3,5″ disky mají až 4 plotny a 8 hlav (po jedné hlavě z obou stran plotny).

Plotny se rychle otáčejí (udává se počet otáček za minutu). V běžných discích plotny rotují rychlostí 7 200 ot/min Opačnou stranou jsou takzvané „zelené disky“ otáčející se rychlostí jen 5 400 ot./min.

Procesor
CPU, Procesor (CPU) [Central procesor unit čti centrl procesor junit]
Logický obvod tvořený miliony tranzistorů přítomný v každém počítači. Zpracovává úlohy požadované od různých programů. Patice pro jeho zapojení (socket nebo slot) je na základní desce. Procesory pro širokou veřejnost jsou vyráběny firmami Intel (např. Pentium 4 m) a AMD (např. Mobile Athlon). Rychlost je udávána v GHz, miliardách taktů za sekundu.
Přenosný počítač
Notebook
Přesouvání
přenášení dat na nové místo na nějakém paměťovém médiu přičemž data na původním místě budou smazána
Přípona
(file name extension čti fail neim ikstenšn) je část názvu souboru,  oddělená tečkou . od názvu souboru. Přípona názvu souboru má většinou délku 1 až 4 znaky. Její význam je v určení typu a obsahu souboru tzn. formát souboru.
Průzkumník
Program Průzkumník Windows pomáhá při správě souborů a složek v počítači. Umožňuje jednotlivé složky procházet a vybírat soubory, otevírat, kopírovat, mazat, vytvářet zástupce, ...
PS2
Konektor pomocí, kterého se dnes připojuje myš nebo klávesnice k počítači. Tento konektor vypadá takto.
|0 | A | B | C D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W X | Y | Z |||
RAM
Random Access Memory (random - náhodný, access - přístup, memory - paměť). Operační paměť, rychlá paměť velikosti řádově v megabajtech dnes gigabaitech, sloužící pro dočasná ukládání dat proudících například z pevného disku nebo grafické karty k procesoru. Její rychlost a velikost podstatně ovlivňuje výkon počítače. K dnešnímu dni jsou používány hlavně paměti typu DDR (266 a více MHz), DDR2 (533 a více MHz) DDR3 (1000MHz a více) s moduly RIMM (800MHz) apod. - označuje pamět, z které se dá číst a zapisovat.
RAM disk
DVD disk na který lze zapisovat jako na USB disk, musí umět i mechanika
rar

formát souboru s archivem. Soubory ve formátu RAR je možné vytvářet jen s komerčním programem WinRAR. 

Registrace
Uživatel registraci provede většinou přes internet nebo vyplněním registrační karty. Poskytne při té příležitosti některé své kontaktní údaje, které umožní, aby dostával informace související s určitým produktem nebo nabídkou firmy. Registrace je též nutná pro doložení legálního vlastnictví licence, pokud chce uživatel čerpat služby bezplatné technické podpory. U některých produktů registrace zajišťuje také dodávky aktualizací.
Relativní cesta
znamená vztažený k něčemu jinému, poměrný. Relativní cesta se nevtahuje ke kořenu (disku), ale může začínat nějakou jeho podsložkou. Ostatní složky jsou potom vztahovány, k této složce.
Např. WEB\MOJE SLOZKA\OBR
Reprodukrory
zařízení, které přeměňují elektrickou energii na mechanickou energii ve formě zvuku. Obvykle se skládají z membrány, z pohonné části, do které je přiváděn vstupní signál a dalších dílů. Zvláštním případem malých reproduktorů jsou sluchátka. 
RJ-45
konektor pro připojení počítačové sítě. Konektor se zasouvá do zdířky v síťové kartě. Konektor je na TP kabelu .
RIMM
typ pamětí, [Rambus In-line Memory Module] Paměťové moduly. Velice rychlé, velice drahé. Používají se v kombinaci s P4, vyrábí je výhradně firma Rambus.
Rippovat Riování je proces, při kterém se audio nebo video data z média jako DVD nebo CD přenášejí na disk počítače. Obvykle bývají zdrojová data digitální, ale ripovat lze i data z analogových vstupů, například z VHS.
ZDROJ: http://www.root.cz/slovnicek/ripovani/
Rozbalení
dekomprese
Rozlišení
udává kolik bodů (též se můžete setkat s termínem "pixelů") je monitor schopen zobrazit na šířku a kolik na výšku. Pro normální práci je minimem rozlišení 800x600 pixelů (800 na šířku a 600 na výšku), které je optimální při použití patnácti palcového monitoru. Pomalu ale jistě se stává standardem rozlišení 1024x768, běžný monitor by pak měl ještě zvládnout rozlišení 1280x1024. Vyšší rozlišení je nutné pouze pro náročnější nasazení, například v grafických studiích nebo předtiskové úpravě.
Rozšiřující karty rozšiřuje možnosti počítače a připojují se k interní sběrnici počítače. Rozširující sloty dokáží rozšířit možnosti počítače o funkce .... sběrnice se také používají pro komunikaci s vstupními nebo výstupními zařízeními, které nejsou připojeny přes rozšiřující kartu. tato sběrnice se nazývá lokální. Karty se do sběrnice zakládají po otevřevní skříně počítače.
rtf
(Rich Text Format čti ri:č text format), je Microsoftem vyvinutý, na platformě nezávislý formát souboru pro uložení textu, který formátovacích příkazů. Tento formát umožňuje vyměňovat dokumenty s jednoduchým formátováním mezi různými textovými editory. Tento formát zachovává vzhled a formátování dokumentu. Dokumenty mohou obsahovat i kresby. RTF je čitelný i v prosté textové podobě (po otevření v textovém editoru), tedy jeho obsah vypadá jako zvláštní text ASCII, nikoliv jako změť nesmyslných znaků.
|0 | A | B | CD | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W X | Y | Z |||
Sběrnice
Sběrnice jsou konektory na základní desce, které spojují procesor s pamětí a ostatními perifériemi počítače. Do sběrnic se vkládají rozšiřující karty (adaptéry), rozšiřující možnosti počítače se připojují k interní sběrnici počítače. Sběrnice se také používají pro komunikaci s vstupními nebo výstupními zařízeními, které nejsou připojeny přes rozšiřující kartu. Karty se do sběrnice zakládají po otevřevní skříně počítače.

PCI, AGP, PCI-Express

místo, kde proudí data k určitému zařízení nebo od zařízení.

SD

(Secure Digital čti sekjur didžitl zkratka SD) je paměťová karta používaná v přenosných zařízeních jako jsou digitálních fotoaparátů, přenosných počítačů a mobilních telefonů.

Jako médium je použita flash paměť. SD karty byly vytvořeny na základě formátu MultiMediaCard (MMC), ale oproti tomuto staršímu formátu jsou silnější. Protože se vše zmenšuje i zde existuje alternativa v podobě micro SD.


Sdílená složka
složka, která umožňuje otevření a prohlížení někdy i zápis jiných uživatelů než je vlastník. Sdílená složka je libovolná složka libovolného uživatele, k níž přidělil práva jinému uživateli (případně více uživatelům či skupinám).
Server
je speciální počítač s vysokým výkonem. U tohoto počítače nikdo nesedí je zavřený ve speciální místnosti s klimatizací. Server poskytuje data a služby ostatním počítačům (klientům) zapojeným  v síti. Služby, které server poskytuje v lokální síti (LAN) může být například sdílení disků, složek a souborů, sdílení tiskáren, ověřování uživatelů podle jména a hesla (autentizace) tyto sítě v podstatě řídí. Ve větších sítích, jako je Internet, servery uchovávají a nabízejí webové stránky a poskytují další služby (DNS, e-mail atd.). Poskytování služby zajišťuje speciální program.Tyto sítě již nikdo neřídí, zde je každý server samostatně.
Session (session čti sešn) v překladu sekce. Jedna Sekce může obsahovat jednu nebo několik stop. Dá se říci, že jedna stopaje jedna je jedna skladba nebo jedna stopa nebo jedna stopa obsahuje data. Session existují abychom mohli data vypalovat postupně, není tedy nutné vypálit všechna data najednou a i když je obsazena jen část disku a médium uzavřít. Média, které obsahují více sekcí se nazývají multisession. Každá sekce obsahuje tři oblasti. LEAD-IN (lead-in čti líd in) zaváděcí obslat, pak následují data, a sekce je zakončena LEAD-OUT (lead-out čti líd aut) ukončovací stopu. Pokud je disk uzavřen (již na něj není možné vypalovat), nelze již přidat další sekci, je na její začátek uložena TOC (table of content čti tejbl of kontent) tabulka s obsahem disku.
SFX archiv
samorozbalovací archiv, speciální typ archivu označovaný SFX. tento archiv se sám (po dvoukliknutí) rozbalí ve složce, kde se nachází bez archivačního programu.
Shareware
Typ volně šiřitelného softwaru. Autor umožňuje volné šíření produktu (kopírování), avšak vyžaduje, aby uživatel po zkušební době (například třiceti dnech) svůj software zaregistroval (zaplatil autorovi registrační poplatek, ať už pomocí kreditní karty, bankovním převodem nebo jinak) - uživateli je pak obvykle zaslán klíč umožňující změnu programu na registrovanou verzi nebo případně celou aplikaci v registrované podobě. Důvodem pro volbu tohoto způsobu distribuce (namísto "klasického" prodeje přes síť obchodů) jsou zejména velmi nízké náklady a možnost seznámit s produktem velké množství potenciálních uživatelů.
Skener
vstupní zařízení, které převádí (digitalizuje) obrazovou předlohu, tento převod probíhá po řádcích, kdy předloha je osvětlována žářivkami a odražené světlo je vedené ke zpracování do převodníku.. Senzory převodníku přijímají obrazovou informáci, která je do PC posílaná ve formě digitálního signálu. 
Síťové paměťové médium
 síťový disk
Síťová karta

slouží ke vzájemné komunikaci počítačů v počítačové síti. Ve stolních počítačích má podobu karty, která se zasune do sběrnice (PCI, PCI-e) základní desky. Síťové rozhraní je obvykle síťová karta, tedy aktivní zařízení, které přijímá a vysílá informace.

Síťový disk

Síťová ulozistě
cesta směřuje na jiný PC nebo server, než u kterého sedím. Zápis síťové cesty začíná \\název počítače. Např. \\SRV02
Složka
(také Adresář) je v informatice organizační jednotka v souborovém systému na datovém médiu. Adresář sdružuje na disku dokumenty (soubory) a další složky (podadresáře) a slouží k tomu, aby si je uživatel mohl uspořádat. Adresáře tvoří na disku stromovou strukturu. 
Sluchátka

Sluchátka jsou párem malých reproduktorů, které se umisťují na hlavu nebo do uší. Připojují se pomocí konektoru jack. Připojují se k PC, tabletu MP3. Existují i bezdrátová sluchátka, využívající rádiových vln.
V dnešní době bývají sluchátka kombinované s mikrofonem.

Služby
speciální program, který nabízí data nebo činnostiuživateli : www, ftp, dns, mail, news
Socket
Do soketu se přímo umisťují procesory.Soket je čtvercový konektor na základní desce, do kterého se připevňuje procesor. Socket je navržen tak, že procesory nejdou dát do soketu nesprávně a procesor je do konektoru pevně uchycen (uzamčen).

Socket 7 Patice byla poslední patice, která byla společná pro všechny procesory.  Dnes se používájí jiné sokety typu PGA (dírky v konektoru a jehličky na procesoru) nebo SGA dotykové plošky na konektoru i procesoru . 

Software
[angl. měkké zboží, čti softvér] označuje vlastní informace a instrukce vkládané do počítače nebo uložené v pamětech. Jsou to všechny programy, data či kódy s nimiž počítač pracuje BIOSem počínaje a WORDem konče.
Je to tedy vlastně předpis určující, co má počítač s vloženými daty dělat, jaké aritmetické a logické operace má s nimi provádět, aby byla vyřešena daná úloha a získány potřebné informace. Software můžeme rozdělit  na opearční systémy a programy.
V souvislosti se softwarem jsou licence. Pravidla za jakých můžeme software použítat.
Softwarové licence

Soubor
Soubor je nositelem informace,
Obsahem souboru mohou být různá data. Mnoho souborů reprezentuje jediný objekt a obsahuje jenom jeden druh dat (například textový dokument, počítačový program, obrázek, zvukový záznam), ale existují i soubory složené (archivní soubory, knihovny, ISO obrazy disků), které obsahují množství dílčích objektů a souborů; také kancelářské dokumenty mohou obsahovat vložené objekty (např. obrázky a tabulky), u multimediálních i jiných souborů mluvíme o kontejnerech, které mají vlastní formát a mohou obsahovat několik objektů (obraz, zvuk, titulky) různých formátů, přičemž formát jednotlivých složek není příliš závislý na formátu kontejneru. Podle toho, jak má být obsah souboru interpretován lze soubory rozdělit na textové a binární.
Souborová maska
je zápis, který se používá při hledání souborů a složek, pomocí, kterého můžeme vyhledávat soubor nebo skupinu souborů se stejnými vlastnostmi (část názvu souboru). Používají se dva zástupné znaky. * a ?.
* nahrazuje libovolný počet znaků, např. *.doc nám najde  soubory, které mají příponu doc, ať je v názvu napsáno cokoliv. Další příklad je pís*.doc nám najde soubory, které začínají na písmena pís a mají příponu doc, např. písmena.doc, písemka.doc, písemná práce.doc, písanka.doc, písemný projev.doc, ......
? nahrazuje 1 znak. To můžeme využít např. hledáme soubor, kde neznáme první dvě písmena ??ukol.txt najde např.  01ukol.txt, 02ukol.txt, DUukol.txt, ČJukol.txt
Souborový systém
 (file system) je v informatice označení pro způsob organizace dat ve formě souborů (a většinou i adresářů) tak, aby k nim bylo možné snadno přistupovat. V Microsoft Windows nalezneme podporu pro souborové systémy FAT a NTFS a ISO 9660 pro ukládání souborů na CD a DVD.
Stromová struktura
grafické znázornění složek a jejich závislostí (které složka je umístěna uvnitř jiné,  apod), toto schéma neobsahuje soubory, zakreslují se jen  složky. Čáry určují závislosti.
SSD
Solid-state drive (zkratka SSD) je v informačních technologiích typ datového média, které na rozdíl od magnetických pevných disků neobsahuje pohyblivé mechanické části a má mnohem nižší spotřebu elektrické energie. S rozšířením USB disků bylo jen otázkou času, něž se někdo pokusí nahradit pevný disk diskem typu USB. Mezi další výhody patří  vyšší přenosová rychlostí a nevydávají hluk, jsou znatelně lehčí, což je s nižší spotřebou předurčuje k použití do notebooků, netbooků, tabletů a podobných zařízeních, kde spotřeba hraje velkou roli. Dále nejsou tak náchylné na nárazy a otřesy jako mechanické disky. Mají ovšem i nevýhody a to je živostnost, cena a nízká kapacita.
|0 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W X | Y | Z |||
Tablet
je polohovací zařízení skládající se z pevné podložky s aktivní, zpravidla obdélníkovou plochou a z pohyblivého snímacího zařízení v podobě bezdrátového pera. Tablet umožňuje ovládat počítač podobným způsobem jako počítačová myš (ovládání kurzoru), používá se ke kreslení volnou rukou, je přesnější a přirozenější než myš. Tablety jsou citlivé i na tlak a je možné měnit tloušťku a charakter čáry v závislosti na tlaku na hrot pera. Rozměry tabletů se udávají ve velikostech papíru A4, A5, A6. 
Tablet PC
je označení pro přenosný počítač ve tvaru desky s integrovanou dotykovou obrazovkou, která se používá na ovládání. Místo fyzické klávesnice se často používá virtuální klávesnice na obrazovce nebo psaní pomocí stylusu. Tablet je plnohodnotný počítač, má procesor, datové uložiště, paměť RAM, webkameru, čtečku karet, klávesnici, WIFI, BT, operační systém a to vše je uloženo v desce vysoké 1 až 2 cm. Výdrž tabletu na jedno nabití se 8 až 12 hodin, což přeračuje 2x až 3x výdrž notebooků. Tablety dnes vyrábí spousta firem mezi nejznámějí patří iPad Apple, Samsung Galaxy Tab.
Táhni a pust
metoda přesunu nebo kopírování dat (drag and drop čti drag and drop), označená data přesunu na jiné místo. 
Tiskárna
Tiskárna je výstupní zařízení, které slouží k převodu dat uložených v elektronické podobě na papír nebo fotopapír, kompaktní disk apod. Tiskárnu připojujeme k počítači kabelem USB, LPT, LAN, ale může fungovat i samostatně přes WIFI nebo Bluetooth nebo může být součástí multifunkčních zařízení společně se skenerem. 
Track (Track čti trek) přeloženo stopa. Každá session () může být rozdělena do několika částí neboli stop.
U zvukového disku je jedna stopa jedna skladba. Počet skladeb je omezen na 99.
Na disku datovém je jedna stopa. A to stopa s daty.
Trial
Jedná se o komerční software, u kterého je časově omezena určitá funkce např. ukládání, tisk apod. Smyslem této licence je umožnit potencionálnímu zájemci si vyzkoušet ovladání programu a různých funkci před zakoupením plné verze. Zvyklostí bývá označovat časově omezenou verzi Trial a verzi omezenou funkčností Demo.
txt
nejznámější typ souboru. Tato přípona reprezentuje textový soubor, bez formátování. Takovýto soubor by mohl být vytvořen např. v Poznámkoném Bloku nebo v jakémkoli textovém editoru. Ikona je souboru vypadá takto. V opračním systému Windows se soubor otevírá v Poznámkovém bloku
typ souboru

TV tuner
přijímač televizního signálu v podobě, USB disku
|0 | A | B | C D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W X | Y | Z |||
Ubuntu
Ubuntu je komunitně vyvíjený operační systém, distribuce LINUXU, je vhodný pro laptopy, stolní počítače i servery. Ubuntu obsahuje všechny aplikace, které budete pro běžnou práci potřebovat: od textového procesoru a e-mailového klienta přes řadu her až po nejrůznější nástroje.
USB
[Universal Serial Bus čti juniversl seril bas univerzální sériová sběrnice] je univerzální sériová sběrnice, moderní způsob připojení periferií k počítači, jako je klávesnice, myš, tiskárna, skener nebo telefonní přístroj, digitální fotoaparát, digitální kamera, externí CDROM, HDD. Porty USB umožňují připojovat a odpojovat zařízení bez vypnutí systému. Tyto porty byvají umísteny na zadní straně PC a nyní u kvůli snadnější dostupnosti  i na přední straně PC.

Typy USB konektorů

USB 1.1
USB zařízení se vyvíjela určitou dobu. Dnes máme již třetí řadu USB zařízení a konektorů. Jednotlivé řady se od sebe liší ryhlostí komunikace. Tato rychlost není dána jen zařízením, ale i konektorem v PC. Jenotlivé řady jsou navzájem kompatabilní. Řady se označují USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0.
USB 1.1 zařízení s přenosovou rychlostí 1,5 Mbit/s a rychlá zařízení (Full-Speed) s rychlostí 12 Mbit/s.
USB 2.0
USB zařízení se vyvíjela určitou dobu. Dnes máme již třetí řadu USB zařízení a konektorů. Jednotlivé řady se od sebe liší ryhlostí komunikace. Tato rychlost není dána jen zařízením, ale i konektorem v PC. Jenotlivé řady jsou navzájem kompatabilní. Řady se označují USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0.
Rychlost komunikace u zařízeních 2.0 je až 480 Mbit/s
USB 3.0
Nejnovější USB zařízení a konektory. USB 3.0 disponuje více než 10× větší rychlostí, přenosová rychlost je až 5 Gbit/s.
USB A Tak jak se vyvíjela rychlost objevovali se i nové USB konektory, které lépe vyhovovali novým technologiím a zařízením. Základním konektorem je USB typu A. Tato koncovka se většinou tapojuje do PC. konektor má tvar obdélníku.
USB B
Tak jak se vyvíjela rychlost objevovali se i nové USB konektory, které lépe vyhovovali novým technologiím a zařízením. Dalším konektorem je USB typu B. Tento konektor bává na druhé straně konektoru typu A. Tento konektor se připojuje tiskárna nebo skener. Konektor má tvar čtverce.
USB disk
Flash disk
USB mini
Tento konektor se využívá pro připojnení mobilů, tabletů, navigací, videokamer a  fotoaparátů.... Druhý konec se zapojuje do PC. 
USB mikro
Tento konektor se využívá pro připojnení mobilů, tabletů a  fotoaparátů. Druhý konec se zapojuje do PC.
Uzavření disku Pokud je na začátek disku uložen TOC (table of content) tabulka s obsahem je disk uzavřen a již není možné na něj nic vypálit. To samozřejmě platí pro disky typu R. Disky RW se smažou a vypalovat se může znovu.
Uživatelská práva
Oprávnění jsou pravidla, která se vztahují k složkám a souborům v počítači nebo síti. Oprávnění určují, zda máte přístup k určité složce nebo souboru a co s ní můžete dělat. Můžete mít například přístup k dokumentu ve sdílené složce v síti, ale můžete jej pouze číst a nemůžete jej upravovat (tzn. uložit na stejné místo). Správci systému a uživatelé s uživatelskými účty v počítačích mohou přiřazovat oprávnění jednotlivým uživatelům nebo skupinám.
Oprávnění souborů a složek se nastavují ve vlastnostech souboru či složky. Musíte je nastavovat v účtu s právy administrátora.
Nejvyšším oprávněním v rámci NTFS je takzvané úplné řízení,další oprávnění jsou měnit, číst a spouštět, zapisovat, nebo pouze číst.
|0 | A | B | C D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W X | Y | Z |||
VGA
konektor VGA (označovaný taky jako D-SUB) je konektor pro připojení CRT nebo LCD monitoru. Konektor má tři řady kolíků, někdy si jej můžeme splést s konektorem COM, ale ten má jen dvě řady.
Konektor VGA se připojuje do konektoru na zadní straně PC nebo do notebooku. Protikus tohoto konektoru je většinou modrý a má tři řady děr.

Vstupní zařízení
jsou to zařízení, kde informace odesílá zařízení do počítače. Tedy informace cestují ze zařízení do počítače proto vstupní, informace vstupují do počítače. Patří mezi ně myš, klávesnice, mikrofon, scanner, světelné pero, webkamera, ......
Výměnné paměťové medium
Takové médium, které nemucí být v mechanice, dokud ji nevyužijeme pro ukládání nebo čtení dat. Výměnné médium jde vyjmout a zase vložit do mechaniky (disketa - disktová mechanika, CD, DVD, BD - optická mechanika, paměťová karta - čtečka paměťových karet ...)
Vypalovat
je proces, kdy na prázdné médium CD-R nebo RW, DVD-R nebo RW, BD-R nebo RW zaznamenáme informace. Tento záznam probíhá laserovým paprskem. Laser s vyšší intenzitou než je pro čtení  naruší vrstvu barviva v médiu a udělá v ní prohlubeň. Prohlubeň pak někde je a někde ne. Při čtění se pak laser od prohlubně neodrazí. Tam, kde není prohlubeň se čtecí laser odráží a vrací se zpět.

ZDROJ: http://lautas.sweb.cz/vypalovani.htm
Vypalovací program Programy na vypalování (zápis) na optická média. Nejznámější programy NERO, ASHAMPOO, XP BURNER .....
Virtuální mechanika Jak už z názvu vyplívá jedná se o mechaniku, která neexistuje fyzicky, ale je vytvořena softwarově (nějakým programem). Virtuální CD/DVD mechanika se bude tvářit jako skutečná mechanika. Když mechanika není skutečná jak do ní dáváme média? Je to jednoduché jako médium slouží ISO soubor, což je obraz CD nebo DVD. Vzhledem k tomu, rychlost čtení HDD je mnohokrát vyšší  než CD nebo DVD je virtuální mechanika možností jak rychle pracovat s daty. Někdy se virtuální mechanika používá, proto abychom při hraní her měli volnou CD nebo DVD mechaniku pro běžnou práci.

Užití virtuálních mechanik má samozřejmě spoustu výhod, mezi které patří například rychlejší přístup k datům a možnost využít několik mechanik najednou. Nespornou výhodou také zůstává rychlost, s jakou je možno disky v mechanice vyměňovat. Naopak za největší nevýhodu bych považoval vysokou náročnost na volné místo na vašem pevném disku.
Výstupní zařízení
jsou to zařízení, která přijímají informace od počítače. Tedy informace cestují z počítače  do zařízení proto výstupní, informace vystupují z počítače. Mezi tyto zařízení patří monitor, tiskárna, reprobedničky, datový projektor, sluchátka, .....
|0 | A | B | C D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W X | Y | Z |||
Wav
zvukový formát .wav, ukládá jednotlivé vzorky bez dalších zvláštních úprav. Z nastavení kterými ovlivňujete rozsah sledovaných hodnot vzorků máte zpravidla možnost ovlivňovat, zda je záznam MONO nebo STEREO a zda jsou vzorky ukládány jako 8, 16, 32 ... bitové. Čím více bitů, tím více informací sebou údaj nese. Výhody: je to formát se kterým se dobře manipuluje, je vhodný např. pokud potřebujete digitalizovanou nahrávku nějakým způsobem editovat hlasitost, redukce šumu atd. příklad
Web kamera
je vstupní zařízení, které smíná obraz jako video nebo fotografie a přenáší je do počítače. Obraz lze ukládat na jakékoliv datové uložiště, včetně internetu. Webkamera se dnes nejčastěji používá při videohovorech např. s programem Skype. Některé kamery mají integrovaný mikrofon, která zaznamenává zvuk. Webkamera se k PC připojuje  USB kabelem. Paramart, který rozhoduje o kvalitě webkamery je rozlišení. 0,3 MPx, 1,3 MPx, 2 MPx. 
WIFI
(můžeme se setkat Wi-fi, WiFi, Wifi, wi-fi, wifi) je v informatice označení pro několik standardů IEEE 802.11 popisujících bezdrátovou komunikaci v počítačových sítích (též Wireless LAN, WLAN).
WIFI router
(čti wifi ru:tr bezdrátový směřovač) v tomto pojmu jsou skryta dvě slova. Slovo WIFI a ROUTER. Wifi zjednodušeně řečeno znammená bezrdátový viz WIFI. Router má dvě funkce. První je, že v počítačových sítích  procesem zvaným routování přeposílá informace k jejich cíli, nazývá se směřovač. Druhá odděluje dvě sítě (internet x domácí síť) a přenáší mezi nimi data.
Router se podstatně liší od switche, který spojuje počítače v místní síti. Rozdílné funkce routerů a switchů si lze představit jako switche coby silnice spojující všechna města ve státě a routery coby hraniční přechody spojující různé země. 
Windows
je souhrný název operačních systémů od firmy Microsoft (windows angl. okna, čti vindous) název pochází z významu slova windows, čili okna, protože tento operační systém je založen na oknech (veškeré činnosti se dějí v oknech). Tyto operační systémy jsou jak desktopové Windows 3.1, Windows95, Windows98, Windows Millenium, Windows 2000, WindowsXP, Windows Vista, Windows7, Windows8. Tak serverových WindowsNT, Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 8. Nesmíme zapomenout ani na mobilní zařízení zde to jsou Windows mobile, Windows Phone.
Alternativa je operační systém Linux, MacOS.
Windows Phone
je název operačního systému pro mobilní zařízení od firmy Microsoft. Je to nástupce systému Windows Mobile. Windows Phone byl poprvé vydán 21. října 2010.
Alternativa je operační systém Android iOS.
WindowsXP
je operační systém z řady Windows NT od firmy Microsoft. Datum zahájení prodeje je  25. října 2001. Je určen pro obecné použití na domácích či firemních osobních počítačích, laptopech či mediálních centrech. Zkratka „XP“ označuje zkušenost (eXPerience čti ikspi:iens).
Alternativa Windows Vista, Windows7, Windows8.
WindowsVista
je verzí operačního systému firmy Microsoft a je pokračováním WindowsXP. Tato verze nebyla příliž oblíbená. Prodej zahájen 22. října 2007. V nabídce je 64b i 32b verze.
Alternativa WindowsXP, Windows7, Windows8.
Windows7
je verzí operačního systému firmy Microsoft a je pokračováním Windows Vista. Prodej zahájen 22. října 2009. V nabídce je 64b i 32b verze.
Alternativa Windows Vista, WindowsXP, Windows8.
Windows8 poslední verze operačního systému od firmy Microsoft, nástupce Windows 7. Tento operační systém je určen pro přenosné i desktopové zařízení a tablety. Nabízí nové prostředí spouštění programů tzv. dlaždice, možnost práce ve dvou oknech, u aplikací se změnila hlavní nabídka a panel nástrojů na RIBBON....
Prodej byl zahájen 26. října 2012.
Alternativa Windows XP, Windows Vista, Windows7.
WinZip
komerční (placený) program pro archivaci a komprimaci souborů. Tento program patří mezi nejznámější komprimační programy. Můžete si jej zdarma vyzkoušet na 45 dní.
Alternativy k programu WINZIP jsou WINRAR a 7-ZIP
wma Windows Media Audio (WMA) je komprimovaný souborový  zvukový formát vyvinutý společností Microsoft.
wmv
Windows Media Video (WMV) je komprimovaný souborový videoformát vyvinutý společností Microsoft.
|0 | A | B | C D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W X | Y| Z |||
xD
typ paměťové karty pro digitální fotoaparáty. Používají se pro fotoaparáty OLYMPUS. xD (znamená extreme Digital čti ixtri:m didžitl), dělají se do velikosti 2GB.
Pozor některé čtečky neumí tyto karty přečíst.
Alternativa SD, MMC, microSD, ...
xls
přípona souborů pro soubory vytvořené v programu Excel (dnes už umí do tohoto formátu ukládat více aplikací např. Open Office Calc, .... ). Jedná se o tabulkové editory a soubor obsahuje tabulky, výpočty a grafy.
xlsx
přípona souborů pro soubory vytvořené v programu Excel (dnes už umí do tohoto formátu ukládat více aplikací např. Open Office Calc, .... ). Jedná se o tabulkové editory a soubor obsahuje tabulky, výpočty a grafy. Toto je novější varianta souborů XLS. Tento typ souborů ukládá Excel od verze 2007. Starý i nový formát je z většiny kompatabilní.
Xvid

Xvid (dříve XviD) je MPEG-4 kompatibilní kodek s otevřeným kódem původně založený na OpenDivX. Dobrovolní programátoři začali pracovat na Xvidu potom, co byl zdrojový kód OpenDivX v roce 2001 uzavřen.

Xvid implementuje vlastnosti z MPEG-4 Advanced Simple Profile, jako jsou B-snímky, čtvrtpixelová pohybová kompenzace (Quarterpel, Qpel), globální kompenzace pohybu (GMC), lumi masking, mřížková (Trellis) kvantizace, kvantizační matice H.263, MPEG nebo vlastní, nastavitelné.

Hlavní konkurencí pro Xvid je DivX. Zatímco DivX je proprietární software, Xvid je open source a svobodný software a na rozdíl od kodeku DivX se dá používat na mnoha různých operačních systémech a platformách.

ZDROJ: http://cs.wikipedia.org/wiki/Xvid
|0 | A | B | C D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W X | Y | Z ||| | 
Zabalení
Koprimace - viz Archivace
Základní deska

Základní deska (mainboard nebo motherboard čti meinbo:rd nebo madrbo:rd) představuje základní hardware většiny počítačů. Hlavním účelem základní desky je propojit jednotlivé součástky počítače do fungujícího celku a poskytnout jim elektrické napájení. Postupem času se funkce základní desky rozšiřovala v tom, že sama začínala obsahovat některé součástky počítače, které se do ní dříve musely zapojovat zvlášť.

Typická základní deska umožňuje zapojení procesoru, operační paměti. Další komponenty (např. grafické karty, zvukové karty, pevné disky, mechaniky) se připojují pomocí rozšiřujících slotů nebo kabelů, které se zastrkávají do příslušných konektorů. Na základní desce je dále umístěna energeticky nezávislá paměť ROM, ve které je uložen systém BIOS, který slouží k oživení počítače hned po spuštění.

Nejdůležitější integrované obvody jsou zabudovány v čipové sadě (anglicky chipset). Fyzicky může jít buď jenom o jeden čip, nebo dva (v tom případě se označují jako northbridge a southbridge). Čipová sada rozhoduje, jaký procesor a operační paměť je možné k základní desce připojit.

Základní jednotka
Základní  jednotka je počítačová skříň, která vevnitř obsahuje počítačové součástky (komponenty). Základní deska, procesor, paměť RAM, HDD, optickou mechaniku, ...
Základní jednotku můžeme rozdělit na ležící (Desktopy) a stojící (Towery).
Zástupce
Zástupce zastupuje skutečný objekt (soubor, složku, disk, ....) Poznám jej podle malé šipky v pravém dolním rohu. Se zástupci senejčastěji setkáváme v nabídce START nebo na ploše. Zástupci slouží pro rychlé spuštění (nemusím, někde na disku hledat skutečný spouštěcí soubor nebo složku). Postup
Zdroj
je zařízení sloužící napájení základní jednotky, mění napětí z 220V na Nejčastěji dodávané počítačové zdroje spadají do standardu ATX tzn. že povolení nebo zakázání napájení je přes základní desku, která poskytuje podporu pro různé další funkce, jako např. pohotovostní režim
Zip
souborový formát pro archivy nebo kompresi (asi nejznámější). ZIP je přípona souborů komprimovaných (zabalených) programem ZIP nebo WINZIP. Zip soubor je výsledkem procesu zipování (pakování či komprese nebo zabalení) souborů do jednoho archivního souboru, který má menší velikost než původní soubory a velmi se hodí pro přenos po internetu. Winzip pracuje z účinností asi 33% tzn. že zmenší cílový soubor na 1/3. Na otevření souboru komprimovaného (zabaleného)  archivačním programem. potřebujeme opět program 7-ZIP, WINRAR, WINZIP nebo jiný na jeho dekomprimaci (rozbalení). Podobný program je RAR nebo WINRAR. 
ZOOM
Optický zoom. Objektiv, jehož ohnisková vzdálenost není pevná, ale je možno ji v určitém rozmezí měnit, se nazývá Zoom. Na fotoaparátu najdeme číslo 1x,2x, ...10x, toto číslo určuje přiblížení fotografovaného objektu.

Digitální zoom. Princip Chybějící body "roztaženého" výřezu obrázku jsou dopočítávány a vlastně tedy umelým způsobem vyráběny. Přestože digitální zoom žádnou další obrazovou informaci nepřináší a jakýmsi roztažením snímku a dopočítáním chybějících bodů tedy vlastně zhoršuje kvalitu výsledného obrazu, má svoje uplatnění zejména tam, kde fotograf uz předem ví, že nebude využívat plných rozměrů obrázku, ale bude jej naopak zmenšovat.

Zrcadlovka
je fotoaparát, kde k zobrazení scény v hledáčku obraz prochází stejnou optikou, kterou se fotí tzn. zrcadly (na rozdíl od aparátů, které mají pro hledáček zvláštní průzor, eventuálně scénu zobrazují elektronicky). Tyto typy fotoaparátů jsou určeny pro pokročilejší fotografy a zpravidla mají větší rozměry.
Zvuková karta
[Sound Card čti sound ka:rd] Jak už z názvu vyplývá zvukovka převádí data na signál a naopak.Zvuková karata se umisťuje do PCI nebo PCI-Ex sběrnice. Se zvukové karty vidíme jen konektory ze zadní strany PC.

Zvukové karty rozlišujeme podle počtu reproduktorů, které můžeme ke kartě připojit (2, 5+1, 7+1, ..)