logo školy
logo EU
  POKROČILÉ GRAFICKÉ EDITORY–ÚPRAVY OBRÁZKU
Další lekce: Úvod program malování, Malování nástroje, Malování nástroje úpravy, Malování zajímavosti, Obrázky pro animaci, Tvorba animace1, Tvorba animace2, Animace dva pohyby, Animace pohyb pozadí, Malování výběry a koláže, Pokročilé grafické editory, Editory základy práce, < || > Editory výběr, GIMP -výběry, Vrstvy, Prolínání vrstev, Nastavení barev1, Nastavení barev 2, Návod1, Návod2, Návod3, Návod4
 
 


   
     
     
  !Tip
 
  Všechny transformace je lepší nastavovat tažením myší přímo v obraze, pouze pokud potřebujeme přesnou manipulaci s obrazem můžeme napsat hodnotu do textového pole.      

   
 
 
Transformace s obrázkem
Transformace s obrázkem jsou úpravy, které obrázek nebo vrstvu otáčí, překlápí, naklání, upravují perspektivu.

GIMP - Volba možností u jednotlivých nástrojů


Paint.NET -

 
V programu GIMP všechny nástroje umožňují ještě  další nastavení a to v levé části okna programu, viz obrázek výše. V programu Paint.NET se hned provede vybraná operace.   

Otáčení
GIMP - Nástroj otáčení otočí obrázek nebo jeho označenou část nebo vrstvu. Máme tři možnosti jak obrázek otočit:
    1. tažením levým tlačítkem myši
    2. tažením levým tlačítkem myši se stisknutou klávesou CTRL, otáčí po 15°
    3. zadáním přesného úhlu v dialogovém okně v levé části okna

Paint.NET - Otáčí obrázek jen o 90° doleva nebo doprava a o 180°, nic další se nenastavuje obrázek se otočí hned po kliknutí na nástroj


Používá se na opravu, křivě vyfocených fotografií
Překlopení
GIMP - Překlopení překlopí obrázek buď podle vodorovné nebo svislé osy. Vyberu jen zda vodorovně nebo svisle a pak jen klikám do obrázku, která se překlápí.


Paint.NET - Překlopení překlopí obrázek buď podle vodorovné nebo svislé osy.

Používá se na zrcadlové převrácení


 
Naklonění
GIMP - naklání obrázek o určitý úhel, ale základna zůstává na místě. Můžu naklánět jak vodorovně, tak svisle.
Máme dvě možnosti jak obrázek naklonit:
    1. tažením levým tlačítkem myši
    2.
zadáním přesného posunu v dialogovém okně v levé části okna
Paint.NET - naklání obrázek o určitý úhel, v libovolném směru, pomocí natočení. Natočení lze provádět myší otáčením koule nebo přesným zadáním úhlů do textových polí


Používá se na  prostorové zobrazení obrazu.

Perspektiva
GIMP - upravuje obrázek vhledem k perspektivnímu promítání. Taháme za body v rozích obrázku a ten se nám mění.
Perspektiva upravuje sbíhající se,nebo kácející se  linie
.
Perspektiva je optický jev, jenž způsobuje to, že se vzdálené objekty jeví zdánlivě menší než objekty blízké. Jev způsobuje také to, že u stejných objektů postavených za sebou do jedné řady se objekty vzdálenější od pozorovatele jeví blíže u sebe (perspektiva tedy způsobuje optické zkracování linií). Perspektiva také způsobuje jiný jev, totiž to, že dvě či více rovnoběžných linií (např. koleje) se směrem k horizontu opticky zužují. Bod, kde se obě rovnoběžné linie setkávají, se nazývá úběžník. Jedná se však pouze o myšlené čáry a myšlené body, které v reálném světě fakticky neexistují. Perspektivní zobrazení je běžně užíváno také v deskriptivní geometrii, v technickém kreslení a dalších oborech lidské činnosti.

ZDROJ: http://cs.wikipedia.org/wiki/Perspektiva
Funkce transformace nám umožňují operace s objektem jako jsou např. rotace, změna velikosti, změna tvaru, změna polohy. Nástroje transformace pracují buď s vrstvou nebo s výběrem.
Otáčení nám umožní otočit obrázkem, výběrem nebo vrstvou. Tažením myší otáčíme obrázek libovolně, držením tlačítka CTRL otáčíme  po 15°. Při otáčení vidíme ve středu obrázku malý terčík, podle které se provádí otáčení. Přesunutím tohoto terčíku změníme střed rotace.
Naklonění obrázku, naklání obrázek. Tažením myši doleva či doprava je náklon vodorovný, tažením nahoru či dolů je náklon svislý.
Funkcí překlopení získáme vodorovně nebo svisle překlopený obrázek. Nástroj lze opět použít pro výběr či vrstvu, což je ale nutné ručně navolit. Obrázek překlopíme kliknutím myši do obrázku. 

!CHYBY

 • špatný výběr transformace


   

Důležité pojmy
  Perspektiva, Transformace, otočení, překlopení, naklonění

Další lekce: Úvod program malování, Malování nástroje, Malování nástroje úpravy, Malování zajímavosti, Obrázky pro animaci, Tvorba animace1, Tvorba animace2, Animace dva pohyby, Animace pohyb pozadí, Malování výběry a koláže, Pokročilé grafické editory, Editory základy práce, < || >  Editory výběr, GIMP -výběry, Vrstvy, Prolínání vrstev, Nastavení barev1, Nastavení barev 2, Návod1, Návod2, Návod3, Návod4

Odpověz na otázky

 1. Jak můžu manipulovat s obrázky?
 2. Na co lze použít otáčení?
 3. Lze měnit střed otáčení?
 4. Překlopení docílím také pohledem do ........?
 5. Kde mohu využít perspektivu?


                                
 1. Co je to zvuk?
 2. Na jaké dvě skupiny dělíme zvuk?
 3. Jaké jsou tři vlastnosti zvuku?
 4. Jaký frekvenční rozsah člověk slyší?
 5. Vysvětlete svými slovy pojem dynamický rozsah
 6. Co je to zvuková karta?
 7. Jaká část zvukové karty převádí zvuk z alogovéhé veličivy (mikrofon) na digitální?
 8. Jaké převodníky máme?

 9. Bodů celkem: 0