logo školy
logo EU
MALOVÁNÍ - ÚVOD 
Další lekce: < || >  Malování nástroje, Malování nástroje úpravy, Malování zajímavosti, Obrázky pro animaci, Tvorba animace1, Tvorba animace2, Animace dva pohyby, Animace pohyb pozadí, Malování výběry a koláže, Pokročilé grafické editory, Editory základy práce, Editory úpravy obrázků, Editory výběr, GIMP -výběry, Vrstvy, Prolínání vrstev, Nastavení barev1, Nastavení barev 2, Návod1, Návod2, Návod3, Návod4
 
 


   
     
     
  !Tip
 
  Program můžeme otevřít, pokud do dialogu spustit napíšeme mspaint a dáme ENTER      

   
  !Tip
 
  Ikony v záhlaví okna programu můžeme změnit nebo přidat nebo odebrat. VIZ tlačítko

 
 
 

Program MALOVÁNÍ
Program malování najdeme v nabídce START > PŘÍSLUŠENSTVÍ > MALOVÁNÍ
Okno už má nový vzhled po vzoru MS OFFICE. Takže místo hlavní nabídky jsou záložky.


Popis okna a jednotlivých nabídekNabídka SOUBOR - označená modrým tlačítkem, najdeme v ní všechny příkazy pro práci se soubory a nastavení programu.


Vytvoří nový papír (velikost papíru vezme z posledního obrázku)


Otevře dialog Otevřít  ZDE


Uloží práci do souboru


Otevře dialog otevřít ZDE, nabídku formátů, které můžete použít najdete ZDE, soubory ukládejte jako 24 bitový rastr BMP

Otevře dialog Tisk  ZDE, nabídku dalších činností  najdete ZDE


Otevře dialog k fotoaparátu nebo skeneru


Odešle obrázek e-mailem  ZDE


Nastaví obrázek jako pozadí Windows


Otevře dialog Vlastnosti obrázku  ZDEUkončí program, pokud je dílo uloženo jinak vyvolá dialog Uložit ZDE


NÁSTROJE NA ZÁLOŽCE DOMŮ

NÁSTROJE NA ZÁLOŽCE ZOBRAZIT

STAVOVÝ ŘÁDEK

Stavový řádek zobrazuje informace po pozici kurzoru, velikosti kresleného objektu a velikosti papíru. Čísla jsou v pixelech, kde pixel je jeden obrazový bod.ZAČÍNÁME MALOVAT
Nastavení velikosti kreslící plochy neboli velikosti papíru. To mohu udělat dvěma způsoby.

 1. Tažením za pravý dolní roh papíru viz obrázek vpravo
 2. Přesněji mohu nastavit velikost papíru v dialogu SOUBOR > Vlastnosti viz obrázek pod


Důležité informace pro malování jsou, vybrat kreslící nástroj a zvolit barvu a nastavení nástroje. 

Z jakých nástrojů můžeme vybírat                                                          Jaké nastavení mohu provádět
                                              

Barva 1 je barva obrysu, čar a popředí, Barva 2 je barvy výplně a pozadí. Barvy nastavím tak, že kliknu na Barvu 1 nebo 2 a z palety barev si vyberu barvu kliknutím. Pokud v paletě barev nenajdu barvu, kterou potřebuji, mohu si otevřít Upravit barvy a otevře se mi dialog upravit barvy viz obrázek vlevo.

Výběr barev provádím kliknutím do palety barev, přesnější výběr provádím šoupátkem.

Přesné barvy mohu definovat pomocí RGB a je pomocí tří čísel od nuly do 255 (R=RED, červená, G=GREEN, zelená, B=Blue, modrá) R=126, G=114, B=105

Pokud chci definovat vlastní barvy, kliknu do bílého čtverečku Vlastní barvy a vyberu si v paletě barev barvu, kterou chci. Poté kliknu na tlačítko Přidat do vlastních barev.


Barvy využívám tak, že levým tlačítkem maluji Barvou1, pravým tlačítkem maluji Barvou2

Na definice barev se můžete podívat ZDE nebo ZDEDalší důležitá informace je, že pokud se spletu nemažu gumou nebo nepřekresluji, ale použiji funkci ZPĚT (CTRL+Z). POZOR program malování si pamatuje jen poslední 3 kroky ZPĚT.

Tloušťku čáry mohu nastavit také pomocí klávesové zkratky CTRL a + a CTRL a –  Pomocí těchto zkratek je možné nastavit  tloušťku přesněji a větší než pomocí výběru z panelu nástrojů.

Nastavení velikosti papíru - tažením za roh plátna nebo nastavením vlastností
Malování výběr nástroje - čím budu malovat
Nastavení barev - nastavení barev Barva1 - čáry, obrys, štětec, Barva2 - výplň, pozadí
Vlastní barvy - Nastavím vlastní barvu a kliknu tlačítko Definovat vlastní barvy

!CHYBY

 • Nevyužití funkce ZPĚT
 • Neznalost  stavového řádku
 • Ukládání obrázku se zbytečně velkou nevyužitou plochou
 • Opravování chyb gumou nebo překreslováním


   

Důležité pojmy
  RGB, pixel, malovaní

Další lekce:   < || >  Malování nástroje, Malování nástroje úpravy, Malování zajímavosti, Obrázky pro animaci, Tvorba animace1, Tvorba animace2, Animace dva pohyby, Animace pohyb pozadí, Malování výběry a koláže, Pokročilé grafické editory, Editory základy práce, Editory úpravy obrázků, Editory výběr, GIMP -výběry, Vrstvy, Prolínání vrstev, Nastavení barev1, Nastavení barev 2, Návod1, Návod2, Návod3, Návod4

Odpověz na otázky

 1. Spusťte si program malování.
 2. Vyzkoušejte si ukládání a otevírání souborů.
 3. Jak jsou otočeny osy X, Y oproti grafům, které kreslíte v MA?
 4. V jakých jednotkách se uvádějí rozměry v programu malování?


                                
 1. Co je to zvuk?
 2. Na jaké dvě skupiny dělíme zvuk?
 3. Jaké jsou tři vlastnosti zvuku?
 4. Jaký frekvenční rozsah člověk slyší?
 5. Vysvětlete svými slovy pojem dynamický rozsah
 6. Co je to zvuková karta?
 7. Jaká část zvukové karty převádí zvuk z alogovéhé veličivy (mikrofon) na digitální?
 8. Jaké převodníky máme?

 9. Bodů celkem: 0