Formuláře a dokumenty

Dokumenty si otevřete tak, že na ně kliknete levým tlačítkem myši

Dokumenty si stáhnete tak, že na ně kliknete pravým tlačítkem myši a z nabídky si vyberete Uložit cíl jako...

Název 

Dokument

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů

Odhlášení žáka z naší školy

Písemný souhlas rodičů se zařazením dítěte do školy v přírodě

Písemný souhlas rodičů se zařazením do LVK

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte na LVK nebo ŠvP

Prohlášení zákonných zástupců dítěte o bezinfekčnosti a seřízení lyží na LVK

Prohlášení zákonných zástupců dítěte o bezinfekčnosti na ŠvP a mediální kurz

Přihláška ke stravování

Přihláška na plavecký výcvik

Smlouva o poskytnutí finančního daru

Zápisní lístek do školní družiny

Zápisní lístek - zápis 1. třída

Žádost o odklad

Žádost o povolení vzdělávání podle IVP

Žádost o přestup žáka z jiné školy

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Žádost o slovní hodnocení

Žádost o uvolnění z  TV

Žádost o uvolnění z vyučování (např. týdenní rekreace)

Žádost o uvolnění z výuky na kratší období 

Žádost o uvolnění z vyučovacího předmětu