Předškoláci

Vážení rodiče, máte doma předškoláka?

Potom si jistě uvědomujete, že se blíží doba zápisu do školy. Možná váháte, jestli už je Vaše dítko na školní práci připraveno, chcete se ujistit, zda zvládne všechny požadavky u zápisu, chcete vidět, jak bude reagovat na cizí prostředí a nové tváře kolem sebe, jak je zručné, komunikativní...  Možná chcete vidět budoucí učitelky Vašeho dítěte při práci. To vše Vám může výrazně pomoci při výběru školy.

Proto Vám a Vašim dětem nabízíme možnost vyzkoušet si tak trochu nanečisto školní hodinu. Zábavnou, hravou, ale poučnou.  Říkáme jí POHÁDKOVÉ UČENÍ.
Děti si s paní učitelkou na celkem dvou setkáních vyzkoušejí, popřípadě doplní, své znalosti potřebné v 1. třídě, zacvičí si, zazpívají, budou plnit úkoly na interaktivní tabuli i v pracovním listě.

Naše setkání budou trvat asi hodinu a děti si z nich pokaždé odnesou pracovní složku. S sebou si doneste, prosím, přezůvky a pití. Buďte prosím dochvilní. Děkujeme.


Vážení rodiče,

pokud máte doma předškoláka a pokud uvažujete o naší škole jako vhodné škole pro Vaše dítě, dovolte mi, abych Vám nabídl akce pro rodiče budoucích prvňáčků. Některé z akcí jsou určené samozřejmě i pro děti.

Jedna z aktivit je tzv. Pohádkové učení. Jedná se o setkání dětí - budoucích prvňáčků, jejich rodičů a učitelů naší školy, na kterých si rozvíjejí základní dovednosti pro úspěšný vstup do první třídy. Výhodou je, že rodiče vidí, jak jejich děti tyto dovednosti zvládají, jak spolupracují se svými vrstevníky, vidí také naše učitele při práci. Všechny tyto poznatky jim pomohou zodpovědněji se rozhodnout pro případný odklad školní docházky či jim ukáží, jakým způsobem mohou jednotlivé dovednosti do nástupu do školy rozvíjet.

Učitelé vidí své budoucí žáky také nanečisto a mohou být Vám, rodičům, nápomocni při tipech, jak se můžete svým dětem dále věnovat. A děti poznají i jiné budoucí spolužáky než jen kamarády ze školky, zorientují se ve školní budově. To vše napomůže k úspěšnějšímu vstupu Vašeho dítěte do školy.

Druhou nabídkou je třída s rozšířenou výukou. Rodičům nabízíme možnost návštěvy třídy s rozšířenou výukou angličtiny, logiky a osobnostního rozvoje. Pro zájemce organizujeme besedy, na kterých projekt rozšířené výuky představujeme. Zájemci z řad rodičů mají možnost také navštívit otevřené hodiny matematiky a angličtiny v těchto třídách s rozšířenou výukou. Krátkou ukázku z výuky v této třídě najdete zde.

Dovolte mi seznámit Vás s harmonogramem akcí spojených se zápisem do 1. třídy na naší škole (blíže si o organizaci zápisu můžete přečíst zde).

1) Úterý 10. ledna 2023, od 16:00 hodin - beseda s rodiči ohledně třídy s rozšířenou výukou. Beseda proběhne v učebně č. 409 (3. patro vpravo)

2) Pondělí 16. ledna 2023, od 16:00 hodin - beseda s rodiči na téma školní zralosti, průběhu zápisu, kritéria přijetí do naší školy a podmínek pro žádost o odklad školní docházky. Beseda proběhne v učebně č. 407. Prezentaci z besedy najdete zde. Můžete si také přečíst shrnutí školní zralosti v Desateru pro rodiče předškoláků.

3) Pondělí 20. února 2023, od 16:00 hodin - 1. Pohádkové učení pro předškoláky a jejich rodiče

4) Pátek 17. března 2023, od 8:00 hodin - otevřené hodiny matematiky a angličtiny ve třídách s rozšířenou výukou, určeno pro rodiče se zájmem o zápis dítěte do této třídy

5) Pondělí 20. března 2023, od 16:00 hodin - 2. Pohádkové učení pro předškoláky a jejich rodiče

6) Úterý 21. března 2023, od 18:00 hodin - beseda s rodiči ohledně třídy s rozšířenou výukou. Obsah besedy bude stejný jako v úterý 10.1. Beseda proběhne v učebně č. 409 (3. patro vpravo)

7) Pátek 14. dubna 2023 a sobota 15. dubna 2023 - zápis do 1. třídy, podrobnější popis zápisu najdete zde.

8) Pondělí 22. května 2023, od 16:00 hodin - setkání s přijatými budoucím školáky

9) Pondělí 12. června 2023, od 16:00 hodin - beseda s rodiči budoucích žáků 1. tříd

O realizaci každého setkání Vás budeme ještě informovat prostřednictvím školního webu minimálně jeden týden předem. Pokud nám dáte k dispozici na prvním setkání mailové adresy, pozveme Vás i elektronicky. Těšíme se na Vás.


Videosestřih z dřívějších Pohádkových učení si můžete prohlédnout zde.