Jak poznám, že je mé dítě zralé pro vstup do školy?

24. 11. 2015     sekce: Předškoláci     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Vážení rodiče,

v životě každého člověka dochází k událostem, které mohou jeho další "osudové směřování" výrazně ovlivnit. Jistě nám dáte za pravdu, že vstup dítěte do základní školy k těmto významným životním krokům patří.

Jako rodiče stojíme před změnou, která je zásadní nejen pro naši ratolest, ale rovněž pro každodenní režim celé rodiny. Klademe si otázku, bude-li naše dítě úspěšné, bude-li se mu ve škole líbit, zvládne-li všechny náročné požadavky a ze školy načerpá kvalitní základy pro svůj budoucí profesní i osobní život.

Jak tedy můžeme tento závažný životní krok dítěte jako rodiče ovlivnit? Co můžeme pro jeho úspěšný start ve vzdělávání udělat a co bychom vůbec měli ve vývoji a projevu svého předškoláka sledovat?

Možná jste se mnozí z Vás setkali s pojmem školní zralost. A skutečně - naše dítě doslova vyzrává nejen fyzicky, ale i po stránce rozumové a sociální. Období předškolního věku je dobou výrazných vývojových skoků. Příležitost, kdy můžeme dát malému človíčku kvalitní výchovné základy v rodině, se již nebude opakovat. Jak tedy poznáme, že je naše dítě pro vstup do základní školy již zralé?

Dítě by mělo fyzickými parametry odpovídat průměrným nárokům ve věku šesti let. Například velmi malé, drobné a zdravotně oslabené děti, či děti se závažnější smyslovou vadou, by mohly mít s plněním nároků školní docházky výraznější potíže.

K fyzickým předpokladům patří například zvládání sebeobsluhy, šikovné prsty - dítě by mělo umět stříhat nůžkami, navlékat korálky, zvládat velkou tupou jehlu a nit ... a jiné činnosti, které k manuální zručnosti patří.

Psychickou zralostí rozumíme vyspělost dítěte po stránce rozumové a sociální. Projevem dobrých rozumových schopností je již částečná schopnost logické úvahy, schopnost vnímání jednotlivostí i celku a vztahových souvislostí.

Významným projevem mentálních schopností je řečový projev dítěte, který by měl být již souvislejší, bez vady výslovnosti, se schopností samostatného vyprávění i opakování již slyšeného.

Pro úspěšné zaškolení je velmi důležitá zralost sociální. Dítě by mělo být již schopno trávit delší čas mimo okruh rodiny, mělo by unést oddálení svých přání i případné neúspěchy. Děti přecitlivělé, úzkostné, dosud velmi hravé, ale i děti zvýšeně impulzivní a neklidné mohou být ve své školní úspěšnosti více ohroženy.

Své děti tedy nejen pozorně sledujme, ale umožněme jim zdárný rozvoj vhodným vedením i vlastním příkladem, vytvořme jim prostředí plné podnětů. Neučme však děti dopředu dovednostem, které by měly začít zvládat až ve škole a jsou v plné kompetenci pedagoga (např. čtení a psaní)!

Milí rodiče, budete-li mít o schopnostech své ratolesti jakékoli pochybnosti, či budete-li chtít získat více informací o předpokladech svého dítka pro vstup do základní školy, můžete se kdykoliv obrátit na pracovníky pedagogicko-psychologické poradny, případně podrobit své dítě vyšetření školní zralosti.

Zpracováno za pomoci Pedagogicko-psychologické poradny v Hranicích.

V příští části cyklu článků o školní zralosti Vám dáme tipy na aktivity vedoucí k rozvoji smyslového vnímání, paměti, představivosti, k rozvoji myšlení a řeči a také matematických představ.

 

Nejčtenější články