Proběhly ukázkové hodiny pro předškoláky

25. 04. 2022     sekce: Předškoláci     autor: Václava Baštanová     tisk: tisk článku

Předškoláci ze školky Šromotova pastelka navštívili první třídy a užili si vyučování. Velké poděkování patří paní učitelce Tyralíkové, Grygarové a Hašové. Díky nim proběhlo zážitkové učení, na které děti pěkně vzpomínají. Každá hodina měla jiný obsah a formy vzdělávání, což bylo pro předškoláky pokaždé překvapením. Společným prvkem byla úžasná iniciativa prvňáčků, kteří s předškoláky skvěle spolupracovali a vedli je ke správným postupům.

 

Ukázková hodina v 1.A ... 24. března 

- přivítání předškoláků třídní paní učitelkou, paní asistentkou a prvňáčky

- na úvod hodiny nám žáci předvedli dramatizaci pohádky "O veliké řepě"

- další aktivitou se předškoláci pokusili o tvoření rýmů

- společnou činností předškoláků a žáků bylo hledání předmětů, zvířat, ovoce nebo zeleniny na obrázkových kartičkách (př. najdi obrázky začínající na písmeno "Č")

- v mateřské škole předškoláci výtvarně ztvárnili vybavení první třídy (nakreslili lavice, tabuli, nástěnky, ale také žáky a paní učitelku)

 

Ukázková hodina v 1.B  ... 1. dubna

- předškoláky přivítala třídní paní učitelka a prvňáčci

- v tento den měli školáci krásné zpestření v podobě Pyžamového dne

- proběhla ukázková hodina matematiky

- předškoláci nejprve sledovali početní hru " Matematický král" a zkoušeli také trochu počítat

- při skládání číselné osy 0-10 pracovali předškoláci se žáky ve dvojicích, obměnou bylo poznávání čísel (náhodný výběr kartiček)

- na závěr hodiny předškoláci sestavovali hrad z ruliček od toaletního papíru (zábavná a kreativní činnost)

- při příchodu do MŠ se děti pokusily o kresbu sebe sama při stavbě hradu z ruliček

 

Ukázková hodina v 1.C  ... 5. dubna

- přivítání předškoláků písničkou od paní učitelky a prvňáčků

- předškoláci se představili celým jménem a řekli svůj věk

- první společnou aktivitou bylo "Bingo se zvířátky"

- předškoláci samostatně vypracovali pracovní list (Spojení kraslice s kuřátkem podle stejného vzoru a barvy)

- pracovní listy předložili předškoláci žákům, kteří jim úkoly zkontrolovali

- další společnou aktivitou dětí bylo hledání dvojic na interaktivní tabuli (Pexeso)

-  na závěr si děti při hře procvičily mořské živočichy a počítání (určování více, méně, stejně)

 

Mgr. Martina Polláková

 

Fotogalerie

 
 

Nejčtenější články