Akce školy

Akce školy od dubna do června 2024 (nutno brát jako orientační)

datum

název akce

ročník

odpovídá

D  U  B  E  N

5. – 6.4.

Zápis do prvních tříd

MŠ, 1. stup.

Hašová, Hawigerová

5.4.

Velikonoční putování.

1.-5. roč.

Hawigerová, Hašová

 

Barevné Velikonoce

ŠD

vychovatelky

24.4.

Pedagogická rada

 

Habermann

 

Exkurze Muzeum hornictví Landek

7. roč.

Straka

 

Den otevřených dveří v MŠ

Polláková

 

Dopravní soutěž BESIP

4., 5. roč.

Bouchala

 

Hledání velikonočního zajíčka

Polláková

 

Besedy s MP, nebezpečné situace

3. roč.

Tomečková

 

Velikonoční výstava v MŠ

Polláková

 

Přijímací zkoušky na SŠ

 

příslušní PP

24.4.

Den Země – v rámci hodin cizích jazyků

1. – 9- roč.

PK CJ

 

Projekt „Rozmanitost ekosystémů“ (EV)

6. roč.

Krausová, Peřinová

26.4.

Soutěž Zlatý list

6. – 9. roč.

Krausová, Peřinová

 

Návštěva SPŠ, výstava závěrečných prací

 

PK PČ

 

Fotosoutěž „Jaro“

 

Drábek

 

Run and Help

1. - 9. roč.

Purgertová

 

La chanson francophone, Ostrava

7.-9. roč.

Preňková

23.4.

Den Země

 

 

do 15.4.

Provést průběžné hodnocení žáků

 

všichni PP

do 14.4.

Organizace aktivit OSV za 3.čtvrtletí (půlden s TU)

 

TU

 

Easter v rámci hodin cizích jazyků

1. - 9. roč.

PK CJ

 

Královna koloběžka

ŠD

vychovatelky

 

Ukázková hodina v 1. třídě

Polláková

 

Exkurze u Policie ČR

Polláková

 

Beseda s Policií ČR

Passingerová

 

Den Země

Polláková

 

Čáry, máry

Polláková

 

Den otevřených dveří v MŠ

Poláková, Pasingerová

do 29.4.

Vyhodnocení aktivit OSV za 3. čtvrtletí

 

TU

do 29.4.

Odevzdání AP v tištěné podobě

9. roč.

TU 9.

K  V Ě  T  E  N

13.5.

Pohádkové učení pro přijaté budoucí prvňáky

 

Hašová

 

Projekt „Žijeme spolu“ (MKV)

3. roč.

TU

 

Projekt „Jsme Evropané + Média a komunikace (VMEGS, MEV)

5. roč.

Bouchala, TU 5.roč.

 

Projekt „Den Evropy“ (VMEGS)

9. ročník

Janoušková, TU 9. roč.

 

Májové tvoření

1. – 5. roč.

Hašová

 

Preventan Cup – vybíjená

4. a 5. roč.

Mazan

 

Beseda s MP – pravidla silničního provozu

4. roč.

Tomečková

 

Beseda s MP – Jak se bránit šikaně

5. roč.

Tomečková

 

Dopravní soutěž BESIP

4. roč.

Bouchala

 

Exkurze Dolní Vítkovice Svět techniky - Ostrava

9. roč.

Straka, Habermann

 

Fotosoutěž „Jaro“

 

Drábek

 

Návštěva Hlohovce

 

Purgertová

 

Zápis dětí do MŠ na budoucí školní rok

Polláková

 

Exkurze zahradnictví

dívky 6. roč.

vyučující

 

Vycházky- Zahradní architektura, Okrasné rostliny

7. roč.

vyučující

 

Vídeň – jednodenní exkurze

2. stupeň

Hašová

 

Výroba dárků ke Dni matek

ŠD

vychovatelky

 

Zápis do MŠ

Polláková

 

Ukázková hodina v 1. třídě

Polláková

 

Besídka ke Dni matek

Polláková

 

Atletické přebory dětí

Polláková

 

Pasování na čtenáře

  1. stupeň

Tyralíková + TU

 

Školní výlet do ZOO Lešná

Polláková

do 19.5.

Odevzdání AP v elektronické podobě včetně prezentací

9. roč.

TU 9.

Drábek

 

Focení dětí (tablo, třídní fotka)

Polláková

27.5.

Konzultace pro rodiče – 15.30 – 17.00

1.-9. roč.

všichni PP

22.5-26.5.

Obhajoby AP

9. roč.

TU 9., vedení, příslušní PP, +

 

Německo, Francie – studijně poznávací exkurze, vícedenní

8., 9. roč.

Preňková, Malá

 

Vídeň - zájezd

 

Hašová

do 31.5.

Vyhodnocení POPRů

 

PP

Č E R V E N

5.6. – 9.6.

12. - 16.6.

Školy v přírodě, školní výlety = 1. stupeň

= 2. stupeň

1. – 9. roč.

TU

Habermann

3. – 7. 6.

Mediální kurz

9. B

Cabáková, Drábek

10. – 14. 6.

Mediální kurz

9. A, C

Fraisová, Preňková,

Drábek

24.6.

Pedagogická rada

 

Habermann

12.6.

Setkání s rodiči budoucích prvňáků

 

TU budoucích 1. tříd, Habermann

 

Malá chemická olympiáda, Přerov

 

Kunovská

 

Projekt Holocaust (MKV)

9. roč.

Dohnálková, Šturmová

 

Projekt „Občan a jeho postavení ve městě“(VDO)

6. roč.

Janoušková, TU 6.

 

Šromolympiáda

6. – 9. roč.

Mazan, Černá, Peřinová, TU,

učitelé 2.-5.

do 19.6.

Odevzdání absolventských prací v elektronické podobě ŘŠ včetně prezentací.

9. roč.

TU 9.

 

Návštěva žáků a učitelů z Hlohovce

 

Purgertová

 

Hranické hry bez hranic

1. – 9. roč.

TU

 

Pohádková olympiáda

1. – 4. roč.

Samiecová, Janoušková

 

Měsíc splněných přání

ŠD

vychovatelky

 

Oslavy Dne dětí

ŠD

vychovatelky

 

Příprava výzdoby na školní rok 2023/2024

ŠD

vychovatelky

28.6.

Drama - day

 

PK CJ

 

Besídka „Loučení s předškoláky“

Polláková

29.6.

Odevzdání klíčů žáků od šatních skříněk

 

TU

do 30.6.

Zajištění rozvojových pohovorů s PP

 

vedení

do 30.6.

Organizace aktivit OSV za 4. čtvrtletí

 

TU

30.6.

Vysvědčení, zakončení školního roku,

1.-9. roč

TU