Akce školy

Akce školy během 2. pololetí školního roku 2021/2022 (nutno vnímat jako orientační)

datum

název akce

ročník

odpovídá

Ú  N  O  R

 

LVK

7. roč.

Mazan, Černá

7.2.

1. Pohádkové učení

Hašová

 

Projekt „Chraň sebe i své kamarády“ (VDO)

2. roč.

TU, Mareš

 

Projekt „Hledám svůj svět“(OSV)

8. roč.

Janoušková, Janík, TU 8.

 

Okresní kolo OJČ

 

PK ČJ

10.2.-21.4.

Plavecký výcvik

Polláková

 

Výchovný koncert – p. Novák

1.-5. roč.

Dřímalová

 

Vědomostní soutěž Lidice pro 21. století

8., 9. roč.

PK ČaS

 

Okresní kolo zeměpisné olympiády

6. -9. roč.

Cabáková

 

Projekt „Cesta kolem světa“ - zeměpis

8. roč.

Cabáková

 

Projekt – „Strojírenství naše priorita“

 

Straka

 

Valentine´s day v rámci hodin CJ

 

PK CJ

 

Piškvorky

2.stupeň

Purgertová

 

Fotosoutěž „Zima“

 

Drábek

 

Školní kolo chemické olympiády

9. roč.

Kunovská

 

Najdi v sobě Ajťáka

 

Drábek

 

Kreativní hrátky se dřevem

ŠD

vychovatelky

 

Hry na sněhu a se sněhem

ŠD

vychovatelky

 

Ukázková hodina v 1. třídě

Polláková

 

2. informační schůzka s rodiči

Polláková

 

Hudební vystoupení ZUŠ ve školce

Polláková

do 28.2.

Konkretizace obsahu AP, předání ŘŠ

9. roč.

TU 9.

B  Ř  E  Z E  N

7.3.

2. Pohádkové učení

Hašová

15.-19.3.

LVK

8. roč.

Mazan, Černá

 

Besedy v knihovně

2. -3. roč.

Pavlicová

 

Karneval

ŠD

vychovatelky

 

Beseda se spisovatelkou

1. stupeň

Hawigerová

 

Literární soutěž

6. – 9. roč.

PK ČJ

 

Březen – Měsíc knihy

 

PK ČJ

 

Putování za Komenským

7. roč.

PK ČJ

PK CJ

 

Zeměpisná olympiáda – okresní kolo

2. stupeň

Cabáková

 

Exkurze – Tatra Kopřivnice

6. roč.

Straka, Habermann

 

Fotosoutěž „Zima“

2. stupeň

Drábek

18.3.

Matematický klokan

2.-9. roč.

Krausová, vyuč. Ma

 

Velikonoční výzdoba

 

Janík

 

Florbalový mezitřídní turnaj

2. stupeň

Mazan, Černá

 

Den učitelů – poděkování učitelům

ŽP

Malá

 

Jarní aktivity

ŠD

vychovatelky

 

Výroba dárků k MDŽ

ŠD

vychovatelky

 

Ukázková hodina v 1. třídě

Polláková

 

Otevřená hodina pro budoucí žáky 1. tříd.

 

Dvorská, Reková, Drábková

 

Návštěva v městské knihovně

Polláková

 

Festival Je sais fuive entrangeis, Český Těšín

7.-9. roč.

Preňková

28.3.

Konzultace pro rodiče – 15.30 – 17.00

1. - 9. roč

Všichni PP

31.3.

Velikonoční putování

1.-5.roč.

Hawigerová, Hašová

D  U  B  E  N

8. – 9.

Zápis do prvních tříd

Hašová, Hawigerová

 

Barevné Velikonoce

ŠD

vychovatelky

25.4.

Pedagogická rada

 

Habermann

 

Exkurze Muzeum hornictví Landek

7. roč.

Straka

 

Den otevřených dveří v MŠ

Polláková

 

Dopravní soutěž BESIP

4., 5. roč.

Bouchala

 

Hledání velikonočního zajíčka

Polláková

 

Besedy s MP, nebezpečné situace

3. roč.

Tomečková

 

Velikonoční výstava v MŠ

Polláková

 

Přijímací zkoušky na SŠ

 

příslušní PP

24.4.

Den Země – v rámci hodin cizích jazyků

1. – 9- roč.

PK CJ

 

Projekt „Rozmanitost ekosystémů“ (EV)

6. roč.

Krausová

 

Soutěž Zlatý list

6. – 9. roč.

Krausová

 

Návštěva SPŠ, výstava závěrečných prací

 

PK PČ

 

Fotosoutěž „Jaro“

 

Drábek

 

Run and Help

1. - 9. roč.

Purgertová

 

Cizojazyčná píseň

2. stup.

Preňková, Navrátilová

 

La chanson francophone, Ostrava

7.-9. roč.

Preňková

23.4.

Den Země v rámci výuky CJ

 

PK CJ

do 15.4.

Organizace aktivit OSV za 3.čtvrtletí (půlden s TU)

 

TU

 

Easter v rámci hodin cizích jazyků

1. - 9. roč.

PK CJ

 

Královna koloběžka

ŠD

vychovatelky

 

Malování s malířem L. Dostálem

ŠD

Steckerová

 

Ukázková hodina v 1. třídě

Polláková

 

Exkurze u Policie ČR

Polláková

 

Beseda s Policií ČR

Polláková

 

Zápis dětí do MŠ na školní rok 2019/2020

Polláková

 

Den Země

Polláková

 

Čáry, máry

Polláková

do 29.4.

Odevzdání AP v tištěné podobě

9. roč.

TU 9.

K  V Ě  T  E  N

16.5.

Pohádkové učení pro přijaté budoucí prvňáky

 

Hašová

 

Projekt „Žijeme spolu“ (MKV)

3. roč.

TU

 

Projekt „Jsme Evropané + Média a komunikace (VMEGS, MEV)

5. roč.

Bouchala, TU 5.roč.

 

Projekt „Den Evropy“ (VMEGS)

9. ročník

Janoušková, TU 9. roč.

 

Májové tvoření

1. – 5. roč.

Hawigerová

 

Preventan Cup – vybíjená

4. a 5. roč.

Hašová

 

Beseda s MP – pravidla silničního provozu

4. roč.

Tomečková

 

Beseda s MP – Jak se bránit šikaně

5. roč.

Tomečková

 

Dopravní soutěž BESIP

4. roč.

Bouchala

 

Exkurze Hrabyně, opevnění Darkovičky (popř. Osvětim)

9. roč.

Dohnálková

 

Školy v přírodě

3. – 5. roč.

TU

 

Exkurze Dolní Vítkovice Svět techniky - Ostrava

9. roč.

Straka, Habermann

 

Fotosoutěž „Jaro“

 

Drábek

17.5.

Setkání s budoucími prvňáčky

 

TU budoucích 1. tříd

 

Návštěva Hlohovce

 

Purgertová

 

Zápis dětí do MŠ na budoucí školní rok

Polláková

 

Exkurze zahradnictví

dívky 6. roč.

vyučující

 

Vycházky- Zahradní architektura, Okrasné rostliny

7. roč.

vyučující

 

Výroba dárků ke Dni matek

ŠD

vychovatelky

 

Exkurze lázně Teplice

ŠD

vychovatelky

 

Náš rodinný mazlíček

ŠD

vychovatelky

 

Zdravý životní styl – aktivity zaměřené na podporu zdraví dětí

ŠD

vychovatelky

 

Zápis do MŠ

Polláková

 

Ukázková hodina v 1. třídě

Polláková

 

Besídka ke Dni matek

Polláková

 

Atletické přebory dětí

Polláková

 

Výstava dětských prací

Polláková

 

Školní výlet do ZOO Lešná

Polláková

do 20.5.

Odevzdání AP v elektronické podobě včetně prezentací

9. roč.

TU 9.

Drábek

 

Focení dětí (tablo, třídní fotka)

Polláková

30.5.

Konzultace pro rodiče – 15.30 – 17.00

1.-9. roč.

všichni PP

23.5-27.5.

Obhajoby AP

9. roč.

TU 9., vedení, příslušní PP, +

 

Anglie – studijně poznávací exkurze, vícedenní

2. stupeň

Purgertová

 

Vídeň - zájezd

 

Hašová

Č E R V E N

6.6. – 10.6.

Školy v přírodě, školní výlety

1. – 9. roč.

TU

Habermann

6.6. – 10. 6.

Mediální kurz

9. roč.

TU 9.,

Drábek

27.6.

Pedagogická rada

 

Habermann

13.6.

Setkání s rodiči budoucích prvňáků

 

TU budoucích 1. tříd, Habermann

 

Projekt Holocaust (MKV)

9. roč.

Dohnálková

 

Projekt „Občan a jeho postavení ve městě“(VDO)

6. roč.

Janoušková, TU 6.

 

Šromoolympiáda

6. – 9. roč.

Mazan, Černá, Peřinová, TU,

učitelé 2.-5.

 

Dračí lodě

 

Mazan

7.-11.6.

Třídní výlety s výjimkou 8.B

 

TU + PP

 

Návštěva žáků a učitelů z Hlohovce

 

Purgertová

 

Hranické hry bez hranic

1. – 9. roč.

TU

 

Atletický trojboj Lolka a Bolka pro 1. stupeň

1. st. a 9. třídy

Mazan, Černá, Peřinová

 

Pohádková olympiáda

1. – 4. roč.

Dřímalová, Bouchala

 

Měsíc splněných přání

ŠD

vychovatelky

 

Oslavy Dne dětí

ŠD

vychovatelky

 

Den dětí ve spolupráci s Městskou policií

Polláková

28.6.

Drama - day

 

PK CJ

 

Besídka „Loučení s předškoláky“

Polláková

29.6.

Odevzdání klíčů žáků od šatních skříněk

 

TU

30.6.

Vysvědčení, zakončení školního roku,

1.-9. roč

TU