Obhajoby absolventských prací

23. 06. 2024     sekce: Fotogalerie     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Žáci 9. ročníku si na konci září vybírají téma své absolventské práce. Většinou se jedná o jejich koníčky, ať je to chov domácích mazlíčků, tanec, sport, cestování či hudba. Domluví si konzultanta, kterým může být učitel, trenér, rodič, či kamarád a do konce dubna mají za úkol zpracovat písemnou práci na vybrané téma. Při sepisování projevují své schopnosti slohové a jazykovědné, ale také prokazují, jak se naučili pracovat s textovým editorem, zda umí správně formátovat text, zarovnávat obrázky, citovat zdroje. Na konci května přichází třešnička na pomyslném dortu, žáci své práce obhajují před porotou složenou z třídního učitele, vedení školy a učitele z řad konzultantů. Zde žáci předvádí nabyté dovednosti v oblasti prezentace, mluveného slova, schopnosti zaujmout. Jsme přesvědčeni, že všechny výše uvedené dovednosti později využijí buď na vyšších stupních škol nebo v samotném zaměstnání.

I když nechuť pustit se do práce je velká, nervozita před obhajobou vysoká, práce žáků byly obohacením nejen pro porotu, ale i pro jejich spolužáky, kteří jim bedlivě naslouchali. Zkušenosti říkají, že nejlepší práce jsou takové, které pojednávají o zájmu daného žáky. Prezentace, ze kterých čiší zaujetí pro dané téma vždy nadchnou porotu, obzláště když jsou řečeny zpatra a jsou doprovázeny zajímavými ukázkami.

Díky také patří SRPŠ, které oceňuje tři nejlepší práce z každé třídy. Kromě klasického hodnocení se tak tři autoři nejlépe vyhodnocených prací mohou těšit na poukázky v hodnotě 500, 300 a 200 Kč na drogistické či elektronické zboží nebo knihy. Záleží na výběru samotných oceněných žáků. Moc děkujeme za tuto podporu. Které z prací to byly letos?

9.A:

1. místo: Eliška Stryková, téma Mangy

2. místo: Adéla Nevrlová, Anorexie

3. místo: Jakub Post, Rubikova kostka

9.B

1. místo: Daniela Klíčová, Bílý švýcarský ovčák

2. místo: Marek Grammer, Fotbal

3. místo: Mariana Kostková, Sbor Cantabile

9.C

1. místo: Richard Poledňák, Tři králové

2. místo: Michal Máca, Mravenci

3. místo: Nikol Lévová, Houby

Nechci ani zmiňovat všechna témata, s kterými nás deváťáci seznámili. Nedají se vyjmenovat všechna. Přesto byste mohli sami posoudit širokou škálu zájmů našich žáků, když nakouknete do rozsáhlé fotogalerie.

 

Fotogalerie

 
 

Nejčtenější články