SRPŠ Šromotovo informuje

20. 09. 2021     sekce: SRPŠ     autor: Petra Kunovská     tisk: tisk článku

Ve školním roce 2020/2021 se spolku nepodařilo - vzhledem k situaci spojené s uzavřením škol - uspořádat a podpořit tradiční akce školy. Mnohé z těchto akcí byly zrušeny (výlety tříd, předmětové soutěže, školní večírek apod.)

Spolek přece jen finančně podpořil některé třídy při jejich aktivitách a výletech.

  • plná částka vybrána ve třídách: 9. A, 9. B, 9. C, 8. A, 5.B
  • částečně vybráno ve třídách: 2. A, 2. B, 3. A, 5. A, 8.C

Všem ostatním třídám bude nevybraná částka převedena do nového školního roku 2021/2022. Třídní učitelé byli informováni o výši převáděného příspěvku.

Finančně podpořil spolek některé školní akce a soutěže – soutěž ve sběru starého papíru, výtvarnou soutěž, tradiční roční příspěvek na sportovní soutěže, úspěšné reprezentanty školy v chemické soutěži.

SRPŠ zajistilo v červnu pro každou třídu knižní poukázky v hodnotě 500,- Kč, které třídní učitelé předávají úspěšným žákům s vysvědčením.

Přehled hospodaření v minulém školním roce:

Příjmy:

Z členských příspěvků

68 950,--

Celkem

68 950,--

     

Výdaje:

Příspěvek třídám na aktivity tříd nebo školní výlety   

(plná částka vybrána ve třídách: 9. A, 9. B, 9. C, 8. A, 5.B)

(částeně vybráno ve třídách: 2. A, 2. B, 3. A, 5. A, 8.C)

39 979,--

Knižní poukázky pro úspěšné žáky tříd (500,- Kč/třída)

12 000,--

Sladkosti a drobné odměny na školní akce a soutěže

2 460,--

Celkem

54 439,--

 

Činnost spolku ve školním roce 2021/2022

V SRPŠ chceme věřit, že se ve školním roce 2021 / 2022 opět vrátíme k běžnému školnímu režimu. Spolek v tomto roce plánuje podpořit  žáky naši školy, tak jak tomu bylo dříve.
 
1. V toto školním roce byl schválen třídními důvěrníky příspěvek 1 500,- Kč pro třídu. Částka bude možná navýšena, pokud se nám podaří uspořádat školní večírek.
 
2. Nadále platí příspěvek 50,- Kč na žáka 1. třídy a 9. třídy.
 
3. Přispíváme na dopravu na lyžařské kurzy 100 Kč na žáka.
 
4. Na konci školního roku nakoupíme knižními poukázkami v hodnotě 500 Kč / třída.
 
5. Hradíme poukázky pro autory nejlepších absolventských prací v 9. třídách.
 
5. Podpoříme opět školní soutěže - tradičně první tři místa (čokolády); umístění v okresních a vyšších předmětových soutěžích - knižní poukázka v hodnotě 100 nebo 200 Kč.
 
6. Hradíme startovné a dopravu na soutěže.
 
7. Nakupujeme sladkosti na tradiční akce - Klíče od Šromoťáku, Halloween, Mikuláš, Drakiáda..
 
Plánované akce:
 
- 9. října 2021 - Drakiáda
- o termínu školního večírku jednáme
- burzy sportovního oblečení a vybavení již nebudeme pořádat
 
V případě dotazů se informujte u svých třídních důvěrníků.
 
Přejeme všem pohodový školní rok 2021 / 2022.
Za SRPŠ Petra Kunovská
 

Nejčtenější články