SRPŠ Šromotovo - informace

04. 09. 2019     sekce: SRPŠ     autor: Petra Kunovská     tisk: tisk článku

V pondělí 9. září 2019 se v rámci třídních schůzek bude konat ve třídách valná hromada SRPŠ Šromotovo. Na schůzkách vás budou třídní důvěrníci (případně třídní učitelé) informovat o činnosti a hospodaření spolku v minulém školním roce. Zpětně můžete vašim zástupcům dát připomínky, náměty k činnosti i hospodaření spolku.

Prosíme o volbu třídního důvěrníka ve vašich třídách. Třídní důvěrníci se scházejí jednou za dva měsíce v den konzultačních hodin. Časově náročnější je období kolem organizace školního večírku.

Děkujeme za hrazení příspěvku SRPŠ. Díky vašim příspěvkům můžeme i nadále podporovat akce tříd, akce pořádané učiteli pro žáky naší školy, přišpívat na startovné a cestovné pro žáky školy, odměňovat žáky úspěšné v soutěžích. Výše příspěvku zůstává stejná jako v roce minulém. Prosíme o uhrazení příspěvků v hotovosti u svých třídních učitelů do konce října. Příspěvek činí 150,- Kč na nejmladší dítě, za každého staršího sourozence pak 50,- Kč.

V minulém školním roce překročily výdaje příjmy spolku. Stále využíváme ještě ušetřených rezerv naspořených v minulých letech. Ty ale pomalu ubývají.

Příjmy a výdaje spolku ve školním roce 2018/2019

Příjmy:

Z členských příspěvků

71 900,--

Ze školního večírku

32 321,--

Z podzimní a jarní burzy

3 040,--

Celkem

107 261,--

 

 

 

Výdaje:

Příspěvek třídám na aktivity tříd (Z beseda, Aj DIvadlo) nebo školní výlety

79 010,--

Knižní poukázky pro úspěšné žáky tříd (500,- Kč/třída), žáky reprezentující školu v krajských soutěžích

16 400,--

Sladkosti a drobné odměny na školní akce (Halloweenský karneval, Mikuláš, Klíče od pevnosti Šromoťák, drakiáda, školní soutěže)

9 967,--

Příspěvek na lyžařský kurz (5., 7.ročník)

12 200,--

Startovné a cestovné na soutěže

3 927,--

Příspěvek na PC prázdninové soustředění

3 044,--

Ostatní – dárek pro vyučující ke Dni učitelů

801,--

Celkem

125 349,--

 

Děkujeme za vaši podporu. SRPŠ Šromotovo

 

 

 

 

 

 

Nejčtenější články