Činnost SRPŠ Šromotovo ve školním roce 2016/2017

20. 09. 2017     sekce: SRPŠ     autor: Petra Kunovská     tisk: tisk článku

Zpráva o činnosti SRPŠ Šromotovo ve školním roce 2016/2017

Akce, které pořádal spolek rodičů v minulém školním roce:

- podzimní drakiáda pro žáky školy U Kostelíčka

- podzimní a jarní burza ve škole

- březnový školní večírek v Divadle Stará střelnice

Spolek finančně podporuje akce, které pořádají učitele pro žáky školy (nákup sladkostí, drobných upomínkových předmětů). Přispívá na startovné a cestovné pro žáky školy na předmětové a sportovní soutěže. Podporuje úspěšně žáky školy – žáky, kteří reprezentují školy v krajských a vyšších kolech soutěží nákupem poukázek na nákup knih popř. sportovní poukázky.

Finančně přispěl každé třídě částkou 3000,- Kč, kterou mohli třídní učitelé využít na školní výlety, návštěvy koncertů, divadel apod. Pro každou třídu nakupuje knižní poukázky v hodnotě 500,- Kč, které třídní učitelé předávají úspěšným žákům s červnovým vysvědčením. Podporuje tradiční školní vánoční jarmark – každé třídě přispívá částkou 200,- Kč na nákup materiálu na jejich výrobky. Spolek přispívá na dopravu na lyžařský kurz pro žáky 5. A 7. tříd.  Navíc přispíváme ještě žákům 1., 6. a 9. tříd. Žákům 6. tříd na adaptační kurz. V 1. a 9. třídách využívají učitelé částku 50,- Kč na žáka na výchovné koncerty, besedy podle jejich uvážení.

Zpráva o hospodaření SRPŠ Šromotovo ve školním roce 2016/2017

Příjmy:

Z členských příspěvků

71 950,--

Ze školního večírku

38 464,11

Z podzimní a jarní burzy

4 288,--

Celkem:

114 702,11

Výdaje:

Příspěvek třídám na školní výlety

65 730,--

Knižní poukázky pro úspěšné žáky tříd (500,- Kč/třída)

12 000,--

Příspěvek na vstupné pro žáky 1. tříd

3 400,--

Příspěvek na vstupné pro žáky 9. tříd

1 850,--

Sladkosti a drobné odměny na školní akce (Halloweenský karneval, Mikuláš, Klíče od pevnosti Šromoťák, drakiáda, školní soutěže)

9 095,--

Červnový sportovní den

4 919,1

Příspěvek na lyžařský kurz (5., 7.ročník)

9 500,--

Příspěvek na upomínkový předmět pro adaptační kurz v 6. třídách

936,--

Příspěvek třídám na nákup materiálu na výrobky pro vánoční jarmark (200,- Kč/třída)

4 800,--

Startovné a cestovné na soutěže

9 879,--

Poukázky pro úspěšné reprezentanty školy v krajských a republikových postupových soutěžích

3 800,--

Příspěvek na PC prázdninové soustředění

3 000,--

Ostatní – dárek pro vyučující ke Dni učitelů, šatnové bloky na večírek a burzu

1 087,5

Celkem:

129 996,60

Vyšší výdaje v minulém školním roce byly uhrazeny z rezerv z minulých let.

 

 

Nejčtenější články