Letos bez papírových žákovských, co s tím?

23. 09. 2021     sekce: Informace     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Od nového školního roku dojde k zásadní změně v oblasti informování školy o výsledcích vzdělávání žáků. Využijeme zkušenosti nabyté během loňského školního roku v oblasti elektronické komunikace. Komunikace bude probíhat následujícím způsobem:

 • žáci 1. a 2. ročníku budou mít k dispozici klasickou papírovou žákovskou knížku
 • žáci 3. až 9. ročníku budou mít elektronickou žákovskou knížku
 • všem zákonným zástupcům bude vytvořen přístup do Školy online, kde bude mimo jiné obsah elektronické žákovské knížky
 • při distanční výuce budou mít žáci 1. až 3. ročníku úkoly zadávané prostřednictvím třídních webů, žáci 4. až 9. ročníku prostřednictvím prostředí Google classroom
 • zákonní zástupci žáků 4. až 9. ročníku budou moci odebírat reporty z prostředí Google classroom, které budou obsahovat přehled o zadaných, případně neodevzdaných úkolech svých dětí
 • všichni žáci 1. až 4. ročníku obdrží úkolníček, žáci 5. až 9. ročníku diář

Při práci se Školou online doporučujeme VÝHRADNĚ využívat přístup přes webovou aplikaci (pomocí internetového prohlížeče na tabletu, PC, v mobilu). Mobilní aplikace neumožňuje všechny funkce (např. podpisy známek) a je uživatelsky nepřívětivá. Společnost provozující tuto aplikaci přislíbila aktualizaci. Jakmile k ní dojde, budeme Vás informovat.

Co dělat, když

Chci zjistit hodnocení svého dítěte

 • v 1. a 2. ročníku najdu hodnocení dítěte v papírové žákovské knížce
 • ve 3. a vyšším ročníku jsou výsledky uvedené v aplikaci Škola online. Do této aplikace se musím zaregistrovat dle pokynů získaných ve škole (dřívější registrace jsou stále aktuální)
 • při distančním vzdělávání jsou výsledky všech žáků ve Škole online

Chci potvrdit seznámení se s hodnocením mého dítěte

 • v 1. a 2. ročníku podepíšu alespoň 1x týdně známky a také informace od učitelů v zadní části žákovské knížky
 • u 3. až 9. ročníku využiji aplikaci Škola online (Hodnocení – Výpisy hodnocení – Průběžné hodnocení – tlačítko Podepsat za známkou, případně Podepsat vše ve spodní části okna)

Potřebuji omluvit žáka z vyučování

 • u 1. a 2. ročníku využiji papírovou žákovskou knížku. Při uvolnění žáka před koncem vyučování využiji příslušnou část žákovské knížky, pro omluvení všech nepřítomností slouží omluvný list.
 • u 3. až 9. ročníku pro uvolnění žáka před koncem vyučování najdu příslušný formulář v zadní části úkolníčku nebo diáře
 • pro omluvení nepřítomnosti žáka 3. až 9. ročníku využiji Školu online (Komunikace – Zprávy – Omluvenka)

Chci mít přehled o zadaných úkolech mého dítěte

 • sleduji úkolníček nebo diář, do kterého si dítě úkoly zadává, u 1. ročníku třídní web
 • při distanční výuce sleduji u žáka 1. až 3. ročníku třídní web, u 4. až 9. ročníku se přihlásím k odběru reportů z Google classroom

Chci mít přehled o platbách za školní aktivity

 • u 1. a 2. ročníku najdu v žákovské knížce platby a vratky
 • u 3. až 9. ročníku jsou platby a vratky součástí úkolníčků a diářů (najdu je v zadní části)

Chci mít informace o plánovaných akcích či změnách v organizaci výuky

 • u 1. a 2. ročníku najdu v zadní části žákovské knížky Jiná sdělení. Tam najdu další informace ohledně vzdělávání svého dítěte.
 • u 3. až 9. ročníku sleduji aplikaci Škola Online, kde se mi objevují zprávy od třídního učitele, jiných učitelů či vedení školy. Najdu je na úvodní obrazovce, kde hned vidím doručené nepřečtené zprávy.
 

Nejčtenější články