Schůzka ŽP

20. 06. 2017     sekce: Žáci     autor: Hana Purgertová     tisk: tisk článku

V pondělí 19. 6. 2017 se konala poslední schůzka ŽP školního roku 2016/2017

Zápis z 8. schůzky ŽP:

  1. Sběr papíru v květnu – platí, že část peněz poputuje na sponzorství lva v Lešné, zbytek bude do fondu tříd. Upozornění: pokud nemá daná třída dostatečnou částku pro sponzorství LVA!!!, přispěje zbytek peněz z „jarmarku“
  2. Akce, které jsme organizovali v tomto školním roce se setkaly se zájmem žáků, budeme v nich tedy pokračovat.
  3. Nová akce RUN AND HELP se zdařila a očekáváme, že ji budeme dále uskutečňovat a podporovat její tradici a smysl.
  4. Úklid okolí školy dle rozpisu – platí dohoda, že v posledním týdnu školní docházky úklid provádí každá třída!
  5. Blíží se nám konec roku – ve třídách bilancujeme končící školní rok 2016 – 2017 a hledáme nové podněty. Nápady, připomínky a spokojenost s tradičními akcemi jste sepsali společně se svým třídním učitelem nebo třídní učitelkou a samozřejmě se svými spolužáky. Sepsané připomínky jsem obdržela. V příštím školním roce chcete uskutečnit diskotéku pro 2. stupeň, ovoce i pro žáky 6. – 9. tříd, více sportovních akcí, vyzkoušet akci nejen se sportem, ale i se soutěžemi, hádankami, kvízy apod. Tyto připomínky budou diskutovány v září nového školního roku s novými zástupci ŽP.

      Děkuji členům parlamentu za jejich práci a přeji všem příjemné strávení prázdninových dnů.

Zapsala: Hana Purgertová