Zápis z jednání školské rady dne 25.9.2017

18. 10. 2017     sekce: Školská rada     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Datum schůzky: 25. 9. 2017

Zúčastnění: p. B. Helsnerová, Ing. L. Bělíková,  Mgr. M.  Kučírková, Mgr. M. Raindl, Mgr. D. Janoušková

Omluveni: MUDr. Ctirad Polášek

Hosté: Mgr. R. Habermann

Program:

 1. Schválení Výroční zprávy o činnosti školy za šk. rok 2016/2017
 2. Změna v ŠVP – plavání dětí
 3. Školní vzdělávací program mateřské školy
 4. Diskuse

Při schvalování Výroční zprávy o činnosti školy za rok 2016/2017 odpovídal p. ředitel na tyto dotazy:

 • zákaz podomního prodeje na škole – jednalo se o problém s prodejem knih dětem na 1. stupni, ředitel školy dostal od prodejkyně mylnou informaci o tom, že bude nabízet výukový materiál, netušil, že se jedná o prodej knih dětem, v současné době nebude žádný prodej dětem umožněn
 • stížnost ČŠI o nevhodném chování ze strany vychovatelky – jednalo se o trest pro dítě, které mělo 10 x za sebou napsat pokyn o tom, co nemá dělat (chování vychovatelky bylo nevhodné)
 • řešení úrazů v MŠ – odškodnění za úraz v MŠ nastává jen tehdy, když šlo o pochybení učitelky
 • šetření Klima školy – dotazníky vyplňovali žáci, rodiče a učitelé, výsledky byly uveřejňovány na webu školy, šetření zadával zřizovatel

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017 byla jednomyslně schválena.

V ŠVP školy je od 1. 9. 2017 plavání jako povinná součást výuky TV ve 2. a 3. třídě, v naší škole se nic nezměnilo, žáci takto jezdili na plavání už dříve. MŠMT platí dětem dopravu, ovšem škola žádala o peníze již v dubnu a květnu, zatím jsme požadovanou částku neobdrželi.

Školská rada bere na vědomí Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání – platnost od 1. 9. 2017.

 • V budově 2. stupně byla o prázdninách dokončena rekonstrukce vodovodního potrubí, ve třídách a kabinetech jsou umyvadla, dávkovače na mýdla, na chodbách pítka s vodou
 • rodiče vyjadřují pochvalu nad zvýšenou nabídkou kroužků pro děti, chválí především pestrost kroužků
 • problematika průjezdnosti školy nikam nepokročila, MUDr. Polášek slíbil projednat tento problém se zřizovatelem, vzhledem k nepřítomnosti na schůzce nevíme žádné podrobnosti
 • rodiče žáků upozorňují na fakt, že problém bezpečnosti dětí nebyl vyřešen, byl pouze přesunut na zastávku Šromotovo, kde zhruba v 7.45 h probíhá chaos mezi přecházejícími žáky, autobusy a auty, kterými vozí děti do školy
 • Rodiče žádají město o zprůjezdnění vjezdu do školy z jedné strany, aby mohli bezpečně dopravit své děti do školy.

V Hranicích 30. 9. 2017                                       Zapsala: Mgr. D. Janoušková