Zápis z jednání školské rady dne 24.9.2018

01. 10. 2018     sekce: Školská rada     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Datum schůzky: 24. 9. 2018

Zúčastnění: p. B. Helsnerová,  Ing. L. Bělíková,  Mgr. M.  Kučírková, Mgr. D. Janoušková

Omluveni: MUDr. Ctirad Polášek, Mgr. Hana Čamborová

Hosté: Mgr. R. Habermann

Program:

  1. Schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2017/2018
  2. Poničení střechy tělocvičny
  3. Stížnosti na parkování před školou
  4. Diskuse

ad 1) Při schvalování Výroční zprávy o činnosti školy za rok 2017/2018 odpovídal p. ředitel na tyto dotazy:

  • pokles dětí ve ŠD, na konci roku byl počet dětí 169, momentálně je to 163 dětí (kapacita ŠD je 180 dětí), důvodem je menší počet dětí v 1. a 2. třídě (máme vždy dvě třídy, dříve to byly tři třídy v ročníku). Ještě příští školní rok budeme otevírat dvě třídy, pak můžeme tři třídy, uvidí se podle zájmu rodičů.
  • rodiče kladně hodnotí nové kroužky na 1. stupni – vaření, zábavná matematika apod., některé z nich pokračují i letos
  • ve školce je Logopedická poradna, kterou vedou obě učitelky MŠ

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018 byla jednomyslně schválena.

ad 2) Silný vítr nad Hranicemi dne 23. 9. poškodil střechu na tělocvičně naší školy. Došlo k deformaci asi poloviny krytiny a k následnému zatečení na podlahu. Ta se vlivem vlhkosti zvlnila. Z tohoto důvodu je tělocvična v současné době mimo provoz, žáci budou mít náhradní program v TV.

ad 3) Byla řešena stížnost ze strany rodiče na parkování před školou, která se týkala zaparkovaných aut před školou v době třídních schůzek. Pan ředitel uvedl, že zde platí zákaz vjezdu, který však někteří rodiče porušují.

V Hranicích 29. 9. 2018                                       Zapsala: Mgr. D. Janoušková