Zápis z jednání školské rady dne 20.9.2021

22. 09. 2021     sekce: Školská rada     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Datum schůzky: 20. 9. 2021

Zúčastnění: p. Barbora Keclíková,  Ing. Lenka Bělíková, PhDr. Vladimír Juračka, Mgr. Michaela Hawigerová, Mgr. Dagmar Janoušková

Omluveni: Mgr. Hana Čamborová

Hosté: Mgr. Radomír Habermann

Program:

 1. volba předsedy Školské rady
 2. schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2020/2021
 3. schválení úpravy Školního a klasifikačního řádu školy
 4. informace zástupců SRPŠ
 5. diskuse
 • Ve volbě předsedy Školské rady byla znovu všemi členy zvolena paní Barbora Keclíková, členka SRPŠ.
 • Při schvalování Výroční zprávy o činnosti školy za rok 2020/2021 odpovídal p. ředitel R. Habermann na tyto dotazy:
  • případy řešené ČŠI

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021 byla jednomyslně schválena.

 • V úpravě Školního a klasifikačního řádu školy došlo k těmto zásadním změnám:
  • od 3. ročníku je zavedena elektronická ŽK (1. a 2. ročník mají nadále papírovou podobu ŽK)
  • při udělení kázeňského opatření se ruší nutnost návratky při informování zákonných zástupců, učitelé mají na výběr 5 možností, jak je možné prokazatelně informovat zákonné zástupce o udělení kázeňského opatření
 • Zástupci SRPŠ se dotazovali, zda rodiče, kteří nemají k dispozici přístup na internet (nebo nemají technické vybavení), budou moci využívat jinou formu. Tito rodiče mohou požádat o papírovou ŽK, popř. o zapůjčení notebooku.
 • Pan ředitel sdělil, že chystá článek na web školy, ve kterém znovu rodiče informuje o tom, jak správně používat elektronickou ŽK (nepoužívat mobil, ale PC), jak podepisovat známky a případná výchovná opatření.

Úprava Školního a klasifikačního řádu byla jednomyslně schválena.

 • Zástupce SRPŠ zajímalo, zda na adresu zřizovatele dorazila petice rodičů ohledně používání roušek ve školách. Pan 1. místostarosta V. Juračka uvedl, že peticí se bude na svém zasedání zabývat Rada města Hranice tento týden, školám pak zašlou usnesení, které je možné zveřejnit na webu školy. Uvedl, že město se k petici staví tak, že zřizovatel nemůže nařídit školám, aby nedodržovali platná hygienická opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR. Pan ředitel po obdržení informací zveřejní postoj města Hranice na webu školy.

V Hranicích 21. 9. 2021                                       Zapsala: Mgr. D. Janoušková

 

Nejčtenější články