Proč děti čtou ve škole vlastní knížky?

15. 01. 2015     sekce: Charakteristika školy/GDPR     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Naše škola byla vybrána jako spolupracující škola v projektu Pomáháme školám k úspěchu. Zaměřili jsme se cíleně na rozvoj čtenářské gramotnosti. Domníváme se, že jde o velmi důležitou součást vzdělávacího procesu, jehož kvalitní úroveň je nezbytnou podmínkou celkové vzdělanosti. Potřebnost našeho zaměření potvrzují i nedobré výsledky žáků českých škol v mezinárodních srovnávacích testech PISA.

Cesta ke čtenářské gramotnosti vede přes čtenářství. Žáci, kteří pravidelně čtou, mají mnohem větší pravděpodobnost vzdělávacího úspěchu. Snažíme se o to, abychom naše žáky rozečetli a přivedli je k pravidelné četbě, protože tak můžeme výrazně ovlivnit i jejich celkové vzdělávací výsledky.

Na 1.stupni realizujeme dílny čtení, které jsou do výuky pravidelně zařazovány.

Co je dílna čtení?

Dílna čtení je celoroční systém práce, který žákům pomáhá v tom, aby se stali skutečnými čtenáři. Žáci si do dílny nosí své vlastní knihy, v hodině je čtou a pracují na zadaných úkolech. Důležitou součástí dílny je i vzájemné sdílení mezi žáky. Žáci si sdělují své prožitky z četby, diskutují o přečteném, pracují na úkolech. Učitel vytváří prostor pro společné uvažování o čtení a jeho významu, modeluje obtížnější čtenářské dovednosti, věnuje se během dílny čtení činnostem souvisejícím se čtenářstvím- sám čte knihu před žáky, konzultuje se žákem, který si vyžádal jeho podporu, napomáhá při rozvoji spolupráce ve třídě.

Pravidla dílen čtení

Dílna čtení se neobejde bez pravidel. S žáky se je učíme dodržovat a při dílně jsou vyžadována.

  1. Musíme číst po celou stanovenou dobu.
  2. Nikoho nevyrušujeme.
  3. Žádné přestávky na toaletu a pití.
  4. Vybereme si knihu nebo text na čtení před začátkem čtenářské dílny.
  5. Během čtenářských minilekcí nasloucháme.
  6. Můžeme sedět pohodlně kdekoliv.

Jak probíhá dílna čtení?

Dílnu čtení můžeme pro přehlednost rozdělit na aktivity před čtením, vlastní čtení a aktivity po čtení. Dílnu čtení obvykle zahajujeme ve výukovém kruhu. V kruhu si vysvětlíme práci, modelujeme si úkol, na který se mám při vlastním čtení zaměřit. V další části hodiny žáci pracují individuálně. Po stanovenou dobu čtou vlastní knihu. Poté si sdělují vzájemně osobní reakce na přečtenou část knihy, spolupracují při plnění čtenářských úkolů.

Hodinu se snažíme zakončit opět ve výukovém kruhu. Jednotliví žáci sdělují výsledky své činnosti celé skupině a dostávají zpětnou reakci i nové nápady od ostatních spolužáků i od učitele. V této fázi, kdy děti mluví o svých knihách, přirozenou formou vzbuzují u svých spolužáků zájem o četbu a také o konkrétní knihy. Často si knihy zamlouvají a vzájemně půjčují či doporučují.

P. S. pro rodiče

Čtěte si s dětmi- chvíle strávené nad knihou jsou nenahraditelné. Všechny děti v první třídě umějí nebo se velmi rychle naučí pracovat s počítačem, ne všechny děti ale umějí pracovat s textem, ne všechny zažily radost z četby.

Čtěte si s dětmi, i když už samy umějí číst. V první třídě sice přelouskají jednoduché texty ve slabikáři, ale mohou porozumět daleko náročnějším textům, když jim je přečteme.

Pro děti je každé čtení učením. Čtěte si s dětmi, i když zlobily, nechte je se učit.

Podporujte své dítě v četbě - děti, které čtou v raném školním věku (i pozdějším) jen tak pro radost, mívají i jako starší ve škole lepší výsledky, a to i v matematice.

I kniha je dárek, navíc dárek, s kterým si děti budou chvíli hrát - nechte děti vybrat, jakou knihu chtějí. A pak se neděste, děti mají právo volby.

Čtěte si před dětmi - jablko nepadá daleko od stromu. A pokud nevíte, co číst, poraďte se, jděte do knihovny, do knihkupectví. Děti potřebují čtenářské vzory.

Čtení je důležité, a možná víc, než si myslíme. Čtěte si s dětmi, a pokud nevíte co, podívejte se na knížky v naší školní knihovně. Máme velký výběr.

Autorka: Michaela Hawigerová

Fotogalerie z dílny čtení 2.A, autorka Alena Hlaváčová

 

Fotogalerie