Čtenářské dílny v hodinách literatury

23. 01. 2015     sekce: Charakteristika školy/GDPR     autor: Dagmar Janoušková     tisk: tisk článku

Žáci 2. stupně zlepšují své čtenářské dovednosti prostřednictvím čtenářských dílen a v hodinách literární výchovy navštěvují školní knihovnu, která slouží nejen na půjčování knih, ale také na čtení. V loňském školním roce se prostory školní knihovny změnily k nepoznání. Podlahu pokryl koberec, místnost olemovaly regály s knihami, které ještě zářily novotou. Spodní části regálů byly vypolstrovány, aby sloužily jako opěrátka pro čtenáře.

  

Žáci si v knihovně najdou pohodlné místo, přinesou si svou rozečtenou knihu (případně si půjčí novou z nabídky školní knihovny) a těší se na další pohodovou hodinu literární výchovy. Hodina má přibližně stejnou strukturu. Na začátku usedne do „oranžového  křesla“ žák, který si předem připravil referát o přečtené knize a seznámí své spolužáky s vizitkou o knize. Vizitka mu pomáhá při projevu, rozkrývá důležité vztahy mezi postavami, naznačuje děj a prostředí. Není lehké zaujmout spolužáky vyprávěním a dodržet čtyřminutový limit. Důležité je i hodnocení knihy (žák boduje v rozmezí 0 – 10 bodů), vypráví o svém prožitku z přečtené knihy. Spolužáci poté hodnotí referát i vizitku, sdělují své poznámky, připomínky, ptají se na nejasnosti. Učitel hodnotí referát a vizitku známkou.

  

Vizitky z čtenářských dílen zdobí chodby 2. stupně, slouží k informaci o zajímavých knihách a novinkách, lákají čtenáře k vypůjčení knihy. Úroveň referátů i vizitek se postupně zvyšuje, žáci se naučili pracovat s textem, hledat podstatné dějové linie, zamýšlet se nad postavami a jejich chováním a hledat v knihách nejen zábavu, ale i poučení.

   

V další části hodiny žáci přibližně 20 minut soustředěně čtou ve své rozečtené knize, kterou si nosí na hodinu čtenářské dílny. V této části dodržují pravidla, že se navzájem neruší, nebaví se, nejí, nepijí apod. I když to vypadá neuvěřitelně, opravdu všechny třídy dokáží takto soustředěně číst bez vyrušování, dokonce někteří nechtějí čtení ukončit. Poté následuje společné sdílení z četby, ve kterém žáci odpovídají na otázky zadané před vlastní četbou, někdy si své názory povídají ve dvojicích, někdy v celém třídním kolektivu. V některých hodinách žáci vyplňují pracovní listy, které si pro ně učitelé připravili, zapisují si informace o knize do svých čtenářských složek.

   

Při listování čtenářskými složkami zaujme graf přečtených knih, do kterého si žáci zaznamenávají počet přečtených stránek za každý měsíc. Cílem není porovnávat jednotlivé žáky mezi sebou, ale každý žák tak vidí své pokroky, dokáže zhodnotit své čtenářské úsilí. Mezi našimi žáky jsou i tak dobří čtenáři, že přečtou za měsíc  více než 1000 stran, což znamená 4  a  více knih za měsíc.

  

Žáci se také učí zapisovat informace o přečtených knihách, za pololetí musí každý odevzdat nejméně dva zápisy o přečtené knize s hodnocením a přednést jeden referát doplněný vizitkou. Ty si potom zakládají do svých čtenářských složek.