Školka

Kontakt:

telefon: 581 659 146

mobil: 776 298 601

Provoz mateřské školy: od 6:30 do 16.00 hodin

Měsíční příspěvek na provoz: 700 Kč s platností od 1.9.2024. Zákonný zástupce může požádat o osvobození od úplaty za školní družinu, pokud prokáže řediteli školy, že pobírá přídavky na dítě. Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce "Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory - přídavek na dítě". Zákonný zástupce je povinen informovat ředitele školy do 5 pracovních dnů v případě, že mu zanikne nárok na přídavek.

Pedagogičtí pracovníci
Zástupce ředitele pro MŠ: Jitka Passingerová, mail: passingerova@zssromotovo.cz

Učitelka: Václava Baštanová, mail: bastanova@zssromotovo.cz

Co potřebuji děti do školky?

- papuče s pevnou patou

- pohodlné oblečení do školky + náhradní

- oblečení na pobyt venku

- pohodlnou obuv na pobyt venku

- náhradní spodní prádlo, ponožky

- pyžamo

- zubní kartáček, pastu

- balení papírových kapesníků

- oblíbenou hračku pro lepší adaptaci dětí

ORGANIZACE DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

6:30-8.00 hod.                        příchod dětí do MŠ

8:00-8:30 hod.                        pohybová aktivita

8:30-9:00 hod.                        hygiena, svačina

9:00-9:30 hod.                        didakticky cílené činnosti

                                                  (činnosti zaměřené na vzdělávání se v  literární, dramatické, hudební, výtvarné a pohybové oblasti)

9:30- 11:15 hod.                     pobyt venku (při nevhodném počasí pobyt ve třídě MŠ)

11:15-12.00 hod.                    hygiena, oběd

12:00-14:00 hod.                    spánek a odpočinek dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku (předškolní děti)

14:00-14.30 hod.                    hygiena, svačina

14:30-16.00 hod.                    odpolední zájmová činnost

                                                   doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci

                                                   pobyt venku