Přijímací řízení na střední školy

13. 05. 2020     sekce: Přijímací řízení na SŠ     autor: Ivana Krausová     tisk: tisk článku

V letošním školním roce se průběh přijímacího řízení na střední školy řídí zákonem135/2020 a vyhláškou 232/2020.

Žáci, kteří byli přijati na umělecké střední školy, již mají po starostech, nic se pro ně nemění.

Žáci, kteří si podali přihlášky na dva učební obory, již většinou znají výsledky přijímacího řízení a mohou podávat zápisový lístek na vybranou školu.

Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku je 23. červen 2020. Posílejte doporučeně nebo doneste osobně.

Žáci, kteří se hlásí na maturitní obory, budou konat jednotnou přijímací zkoušku.

Termín této zkoušky je 8. červen 2020.

Do 16. června budou zveřejněny výsledky a seznamy přijatých a nepřijatých uchazečů.

Žáci, kteří se hlásí na 6leté gymnázium, budou konat jednotnou zkoušku 9. června 2020.

Všichni vycházející i odcházející žáci obdrželi zápisový lístek, který po zveřejnění výsledků pošlou na danou střední školu. Nejzazší termín odevzdání zápisového lístku je 23. červen 2020.

Všechny ostatní podrobnosti přijímacího řízení  - ZDE.

Pokud máte dotazy k letošnímu přijímacímu řízení, pište na mail výchovné poradkyně I. Krausové - krausova@zssromotovo.cz.

Všem žákům přejeme, aby úspěšně absolvovali jednotné testy a dostali se na vybranou školu!

 

 

 

Nejčtenější články