Zápis z 1. schůzky žákovského parlamentu

21. 09. 2018     sekce: Parlament     autor: Zuzana Smahlová     tisk: tisk článku

1. Přivítání všech členů ŽP, představení zástupců jednotlivých tříd

2. Poděkování žákům ŽP za předání informací o práci ŽP.

3. Prezentace členů ŽP ve vitríně vchodu školy – realizace do konce září.

4. Úklid okolí školy – přehled termínů: žáci dostali přehled úklidu během školního roku 2018/2019, který si vyvěsí na nástěnku ve své kmenové třídě. Třídy si kontrolují, kdy mají službu a ve zvoleném týdnu zodpovídají za úklid v okolí naší školy.

5. Organizace setkání ŽP v tomto školním roce – žáci budou svoláváni pozvánkami, obdrží program schůzky. V letošním roce se schůzky parlamentu budou konat v učebně č. 87.

6. Plán akcí na školní rok 2018/2019 – budeme pokračovat v organizování zavedených oblíbených akcích:

 – Halloween: bude realizován 1. stupněm, žáci z 8. a 9. tříd budou nápomocni při organizaci

- RUN and HELP a návštěva partnerské školy Hlohovec: realizovat bude p. uč. Purgertová

- Sběr papíru: žáci diskutovali o tom, co s vybarnými penězi, byla přednesena možnost podpořit nějaký útulek, zvíře v zoo nebo organizaci na pomoc dětem či hendikepovanou osobu.  

 - Mikulášská nadílka: realizovat budou 9. ročníky

- Vánoční výzdoba tříd: proběhne soutěž 

- Valentýnská psaníčka

- Aprílový den: na příští schůzce budeme diskutovat o nových nápadech

- přání ke Dni učitelů

- Bleší trh: žáci diskutovali o zrušení akce z důvodu malé účasti a časové náročnosti, na příští schůzce rozhodneme, zda akci zrušíme či zachováme.

7. NOVÁ AKCE: Ukliďme svět, ukliďme Česko – žáci parlamentu byli seznámeni s návrhem na novou akci, úkolem do příští schůzky je zjistit zájem ze strany spolužáků, po schválení akce dohodneme termín a způsob konání.

8. Připomínky: třídění plastů, sběr papíru, kontejnery ve škole, schránka důvěry, 3 DNY s TU.

                                                         Zapsala: Zuzana Smahlová, vedoucí ŽP