Schůzka ŽP

24. 11. 2017     sekce: Parlament     autor: Hana Purgertová     tisk: tisk článku

3.schůzka ŽP 20. 11. 2017

1. Prezentace členů ŽP ve vitríně vchodu školy – realizace září, říjen – hotovo, líbí se.

2. Halloweenský karneval – zdárný průběh, přidáno 8 nových stanovišť, poděkování spoluorganizátorům. Nový návrh -  v příštím školním roce by akci mohli organizovat vyučující 1. – 3. ročníků. Je výhodné zapojit třídní učitele, neboť se mohou se svými žáky lépe poznávat. ŽP zajistí pomoc s organizací.

3. Sběr papíru: zapojily se všechny třídy, pomáhali žáci 7. – 9. ročníků. Finanční příspěvky ze sběru půjdou do lva pustinného a do třídních fondů. Je na TU jak si rozhodnou zapojení těch žáků, kteří se na sběru nepodíleli. Návrh – tito žáci mohou vyrobit navíc výrobek na vánoční jarmark.

4. Mobily ve škole - používat v souladu s nastavenými pravidly. Zastáváme názor, že v současnosti lze považovat mobil, tablet či jinou běžně používanou spotřební elektroniku, za obvyklé věci, které můžeme nosit do školy. Využíváme je ve výuce a o přestávkách tak, že nikoho nevyrušují a neomezují /hlasitost, nevhodné hry! Zavedeme opět STŘEDU BEZ MOBILU?

5. Úklid okolí školy – hlídat si svůj termín

6. Úklid aktovek před jídelnou – regálů je dost, je třeba se také podívat za roh a aktovky dávat i tam!

7. Ovoce a mléko do škol – již není takový nepořádek, neplýtváte, popř. se rozdělíte o tu potravinu, kterou nechcete. Nezapomínejte si ovoce a mléko odebrat!

8. Školní jídelna – strávníci jsou příliš hlasití, vrací někdy dokonce celý oběd, berou jídlo z tácku ostatním, přehazují si jídlo na tácku, nerespektují pokyny u okénka, kde se tácky vracejí. Zde mohou pomoci vyučující a věnovat se tomuto problému v rámci prvouky, ČASu, VKZ, VO, aktivity OSV apod.

9. Žolík: dodržovat pravidla používání „žolíka“ . Pravidla pro 1. a 2. stupeň budou znovu oznámena třídními učiteli.

10. Mikulášská družina – budou připraveny 3 skupiny z 9. A, B, Zájemci si seženou kostýmy a připraví průběh akce do 27. 11. 2017.

Zapsala: Hana Purgertová