Organizace školního roku

Organizace školního roku 2023/2024
Prázdniny

Datum
Prázdniny
26.10. - 27.10.2023
podzimní prázdniny
23.12.2023 - 2.1.2024
vánoční prázdniny
2.2.2024
pololetní prázdniny
12.2.- 18.2.2024
jarní prázdniny
28.3.2024
velikonoční prázdniny
29.6.- 1.9.2024
hlavní prázdniny

Svátky – volno žáků

Datum
Svátek
28.9.2023
Den české státnosti
28.10.2023
Den vzniku samostatného Československa
17.11.2023
Den boje studentů za svobodu a demokracii
29.3. a 1.4.2024 Velký pátek a Velikonoční pondělí
1.5.2024 Svátek práce
8.5.2024 Den osvobození od fašismu

Pedagogické rady

Den
Datum
Hodnocení
Pondělí
20.11.2023
hodnocení 1. čtvrtletí roku
Pondělí
29.1. 2024
hodnocení 1. pololetí roku
Pondělí
22.4. 2024
hodnocení 3. čtvrtletí roku
Pondělí
24.6. 2024
hodnocení 2. pololetí roku

Třídní schůzky (od 16:00 hodin) a konzultace (15:30 - 17:00 hodin)

Den
Datum
Schůze
Pondělí
11.9.2023
třídní schůzky
Pondělí
27.11.2023
konzultační hodiny
Pondělí
25.3.2024
konzultační hodiny
Pondělí
27.5.2024
konzultační hodiny