Organizace školního roku

Organizace školního roku 2021/2022
Prázdniny

Datum
Prázdniny
27.10 - 29.10.2021
podzimní prázdniny
23.12.2021 - 2.1.2022
vánoční prázdniny
4.2.2022
pololetní prázdniny
14.3.- 20.3.2022
jarní prázdniny
14.4.2022
velikonoční prázdniny
1.7.- 31.8.2022
hlavní prázdniny

Svátky – volno žáků

Datum
Svátek
28.9.2021
Den české státnosti
28.10.2021
Den vzniku samostatného Československa
17.11.2021
Den boje studentů za svobodu a demokracii
15.4. a 18.4.2022 Velký pátek a Velikonoční pondělí
1.5.2022 Svátek práce
8.5.2022 Den osvobození od fašismu

Pedagogické rady

Den
Datum
Hodnocení
Pondělí
22.11. 2021
hodnocení 1. čtvrtletí roku
Pondělí
24.1. 2022
hodnocení 1. pololetí roku
Pondělí
25.4. 2022
hodnocení 3. čtvrtletí roku
Pondělí
27.6. 2022
hodnocení 2. pololetí roku

Třídní schůzky (od 16:00 hodin) a konzultace (15:30 - 17:00 hodin)

Den
Datum
Schůze
Pondělí
13.9.2021
třídní schůzky
Pondělí
29.11.2021
konzultační hodiny
Pondělí
28.3.2022
konzultační hodiny
Pondělí
30.5.2022
konzultační hodiny