Metodik prevence

Motto:

"Nikdy nevytvoříte společenství, po jakém jste vždycky toužili, dokud nepoznáte pravdu:

Co děláte druhým, děláte sobě;

co neuděláte pro druhé, neuděláte pro sebe;

utrpení druhých je utrpením vaším;

radost druhých je radostí vaší."

Neale Donald Walsch

 

Školní metodik prevence: Mgr. Alena Hlaváčová

Kontakty: hlavacova@zssromotovo.cz, tel. 581 659 166, 581 659 162

Konzultační hodiny: čtvrtek 14.00 – 15.00, po domluvě i jiný termín

Činnost školního metodika prevence:

Celoroční práce metodika prevence je úzce spjata s činností celé školy.

Činnost ŠMP jsou dány Vyhláškou o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních č. 72/2005 Sb. dle Školského zákona č. 561/2004 Sb. – Příloha č. 3: standardní činnosti školy, bod II. standardní činnosti školního metodika prevence.

Minimální preventivní program školy na aktuální školní rok

Mapa krizové pomoci pro děti, které váhají, zda mají vyhledat pomoc: https://krizovapomoc.vcasnapomocdetem.cz/