Úprava provozního řádu ŠJ

29. 08. 2020     sekce: Jídelna     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Vzhledem k současné situaci ohledně nemoci Covid 19 jsme přijali následující opatření ohledně výdeje stravy s účinností od 1.9.2020:

  • všichni strávníci (tj. žáci, zaměstnanci, studenti i cizí strávníci) budou mít při vstupu do jídelny roušku (či jiný způsob zakrytí dýchacích cest). Roušku při stravování neodkládají strávníci na stůl.
  • žádáme všechny strávníky, aby si před vstupem do jídelny umyli ruce. K dispozici je teplá voda, tekuté mýdlo, dezinfekce a osoušeč rukou
  • cizím strávníkům se povoluje odběr jídla pouze v době od 11:00 do 11:30 hodin
  • výdej jídla je prováděn pouze na talíře. Pokud strávník chce jídlo odnést v jídlonosiči, požádá kuchařky o výdej na misky a jídlo si do jídlonosičů přemístí samostatně.
  • příbory pro žáky připravuje vedoucí jídelny, pro děti školní družiny doprovázející vychovatelka
  • přídavky a ovoce si strávník odebírá jen tehdy, je-li v obalu či v nekonzumovatelné slupce (jogurt, zabalená tyčinka, banán, pomeranč apod.). V ostatních případech tyto doplňky oběda vydává kuchařka.
  • nápoje si strávník čepuje samostatně, pokud si chce přidat, použije druhou čistou sklenici
  • při odchodu z jídelny si strávníci opět nasadí roušku
  • žádáme studenty středních škol, aby pokud možno využívali pro odběr stravy následující časy: od 12:10, od 13:10, od 13:50. Děkujeme.

Povinnost nosit roušku je zatím stanovena do 18.9. Pokud do té doby nedojde k výskytu nemoci Covid 19 ve škole, bude tato povinnost zrušena. Děkujeme za pochopení.