Jídelna

Přihlašování ke stravování prostřednictvím formuláře uvedeného zde. Přihlašování žáků ke stravování není prováděno automaticky, vždy je nutné přihlásit dítě k odběru stravy k 1. příslušného měsíce.

Platba za stravné je možná dvěma způsoby: 

  1. Hotově dopředu - poslední týden v měsíci
  2. Z účtu - zpětně příkazem k inkasu. Peníze se odečtou ze sporožira 5. dne následujícího měsíce, z jiných účtů po 10. dni v měsíci. Číslo účtu školní jídelny je 35-15335831/0100.

 Odhlašování obědů:

  • od 1.9.2024 je možné odhlásit oběd pouze do 9:00 hodin PŘEDCHOZÍHO dne. V případě nemoci lze oběd odebrat do jídlonosiče v době od 11:00 do 11:40 hodin.
  • v případě nemoci jsou rodiče povinni dítěti oběd odhlásit. 1. den nemoci si oběd mohou vyzvednout, od 2. dne nemoci je možné koupit obědy jako pro cizího strávníka.

Výdej stravy pro žáky: 11:00 až 14:00

Výdej stravy pro cizí a nemocné stávníky: 11:00 - 11:40

Místo stravenek používáme od 1.9.2017 čipy, cena tohoto čipu je 130 Kč. Pokud je čip vrácen nepoškozený, nepopsaný a čistý, je tato záloha vrácena v plné výši. V opačném případě se ze zálohy hradí přepouzdření čipu. Záruka na čip je po celou dobu školní docházky.

Vaříme dvě jídla na výběr, oběd č. 2 nutno přihlásit dva pracovní dny předem pomocí terminálu ve školní jídelně, prostřednictvím webu nebo telefonicky.

Provozní řád školní jídelny

Kontakty: Vlasta Šťastná

  • Telefon: 581 659 151 a mobil 774 470 723
  • Mail:      stastna(zavinac)zssromotovo.cz

                                                                                                  Vedoucí školní jídelny Vlasta Šťastná       .