Organizace náhradního stravování

05. 02. 2024     sekce: Jídelna     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Vážení rodiče,

od 1. dubna do 31. srpna proběhne na ZŠ Šromotovo kompletní rekonstrukce školní kuchyně. Tato rekonstrukce s sebou přinese přerušení provozu školní kuchyně, na druhou stranu budeme mít od nového školního roku moderně vybavenou kuchyni. Po dobu přerušení provozu naší kuchyně zajistíme stravování Vašich dětí ve dvou zbývajících hranických jídelnách. Dovolte mi, abych Vás seznámil s organizací náhradního stravování.

Abychom předešli přehlcení některé z hranických jídelen, rozdělili jsme strávníky přibližně na dvě poloviny.

V jídelně na 1. máje se budou stravovat žáci těchto tříd: 2.ABC, 3.C, 4.C, 5.AB, 6.ABC a 8.C

V jídelně na ZŠ Struhlovsko se budou stravovat žáci následujících tříd: 1.ABC, 3.AB, 4.AB, 7.AB, 8.AB a 9.ABC

Změna jídelny není možná. Po dobu náhradního stravování je třeba respektovat provozní řád „nové“ školní jídelny. Jak postupovat?

  • pro náhradní stravování je nezbytné odevzdat návratku. Vedoucí "nové" školní jídelny bude přihlašovat pouze strávníky, kteří se přihlásili prostřednictvím návratky na naší škole.
  • před zahájením stravování je třeba osobně navštívit určenou školní jídelnu a přihlásit se ke stravování. Vezměte si s sebou čip, který má Vaše dítě ve školní jídelně Šromotovo, bude sloužit k odběru stravy. Vzhledem k tomu, že s ohledem na termíny výběrového řízení je možný posun začátku rekonstrukce až na 1. květen, přihlašujte se v "nové" jídelně k odběru stravy až v druhé polovině března! O případné změně termínu Vás budeme obratem informovat. 
  • při přihlášení se rozhodněte, zda budete platit odebrané obědy formou inkasa z Vašeho účtu (pokud vyberete inkaso, musíte si ve svém bankovnictví nastavit souhlas pro inkaso z účtu "nové" školní jídelny), nebo předem hotově před 1. dnem v měsíci
  • po dobu náhradního stravování řešíte všechny náležitosti ohledně obědů, plateb, odhlášek přímo s náhradní jídelnou (při přihlášení obdržíte přístupové údaje do jejich webové aplikace)
  • při odhlašování je nutné počítat s tím, že odhlášky je nutno provést nejpozději den předem. Na 1. máje stačí den předem, na Struhlovsku již do 9:00 hodin den předem!
  • žáky naší školy budou do jídelny doprovázet pedagogové naší školy. Je nutné, aby se Vaše dítě dostavilo na shromaždiště před hlavním vchodem naší školy do 8 minut po skončení vyučování. Pokud se dostaví později, nejsme schopni garantovat bezpečnost Vašich dětí během přesunu.
  • při stravování na ZŠ Struhlovsko škola vyžaduje používání návleků za každého počasí. Vybavte prosím své děti látkovými či igelitovými návleky. Děkujeme.
  • pokud žáci nemají odpolední vyučování nebo nechodí do školní družiny, ponesou si do náhradní jídelny aktovky a po obědě budou samostatně odcházet domů. V případě odpoledního vyučování či přihlášení do školní družiny zajistíme dohled i na zpáteční cestě do naší školy.
  • je třeba počítat s tím, že stravování dětem zabere více času, což může mít negativní dopad na stíhaní spojů u dojíždějících žáků (předbíhačky, které žáci využívají na naší škole, neplatí)

Pro pečlivou přípravu organizace náhradního stravování Vás prosíme o vyplnění návratky a její navrácení třídnímu učiteli do 19. února 2024. Děkujeme. U starších dětí na druhém stupni zvažte prosím, zda byste nebyli schopni zajistit náhradní stravování svépomocí (např. dvojitou svačinou či stravováním doma). Velmi by nám to pomohlo.

Stravování mateřské školy bude probíhat nadále v naší škole bez nutnosti kamkoliv docházet.

Radomír Habermann, ředitel školy

Návratka:

Jméno a příjmení dítěte: ………………………………………………………… Třída: ………………..

Za výše uvedených podmínek o stravování:

□ máme zájem každý den

□ máme zájem pouze ve dnech (prosím vyberte)

□ pondělí            □ úterý                □ středa              □ čtvrtek             □ pátek

□ nemáme zájem

Beru na vědomí, že v případě, kdy se dítě nevrací zpět do školy Šromotovo, končí dohled nad ním opuštěním náhradní jídelny.

Podpis zákonného zástupce: ……………………………………………………………….

 

Nejčtenější články