Organizace výuky od 14.10.2020

13. 10. 2020     sekce: Informace     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Vážení rodiče,

omlouvám se za další změnu v organizaci výuky. Platná organizace výuky od středy 14.10. do pátku 30.10. je následující:

Mateřská škola

 • mateřská škola je v plném a standardním provozu včetně zajištění stravování

Školní družina

 •  školní družina je na celé výše uvedené období uzavřena, tj. není zajištěn provoz školní družiny ani během podzimních prázdnin

1. stupeň

 • 1. stupeň je v uvedeném období uzavřen, vzdělávání bude probíhat distančním způsobem. Účast dítěte na distanční výuce je povinná.
 • distanční výuka bude probíhat v kombinaci online výuky (dítě vidí a slyší svého učitele naživo) a plněním úkolů offline
 • termínově bude výuka probíhat následovně:
  • offline výuka od 14.10. do 16.10.
  • online výuka od 19.10. do 23.10. Online výuka bude začínat vždy v celou hodinu, tj. v 8:00, 9:00, 10:00 atd. dle zde zveřejněného rozvrhu. Tento rozvrh najdete i ve Škole Online.
  • od 26.10. do 30.10. výuka nebude probíhat (dva dny nařízeného volna ministrem školství a dva dny prázdnin)
  • od 2.11. by měli žáci 1. stupně docházet do školy na prezenční výuku
 • pro zajištění online výuky potřebujeme od Vás, rodičů, pomoci:
  • pro zřízení mailových účtů Vašich dětí na doméně zssromotovo.cz potřebujeme Váš souhlas. Pokud tak neučiníte, bude přihlašování Vašeho dítěte do online výuky výrazně komplikovanější. Souhlas se zřízením mailu na výše uvedené doméně můžete zaslat i mailem třídnímu učiteli. 
  • pomozte prosím Vašim dětem s připojováním do online výuky
  • buďte prosím v kontaktu s učiteli Vašeho dítěte
 • v aplikaci Škola Online uvidíte případné zadané úkoly z distanční výuky. Můžete tak mít kontrolu nad tím, jak se Vašemu dítěti daří úkoly plnit.
 • pokud se žáci 1. stupně vrátí do školy 2.11., hned tento den pojedou 2. a 3. ročníky na plavání.

2. stupeň

 • 2. stupeň je v uvedeném období uzavřen, vzdělávání bude probíhat distančním způsobem. Účast dítěte na distanční výuce je povinná.
 • předpokládáme, že uzavření 2. stupňů základních škol bude prodlouženo i po 1. listopadu 2020
 • distanční výuka bude probíhat v kombinaci online výuky (dítě vidí a slyší svého učitele naživo) a plněním úkolů offline
 • online výuka bude probíhat dle rozvrhu uvedeného zde. Tento rozvrh také najdete ve Škole Online. Některé hodiny budou online učeny jen v liché nebo sudé týdny, tento týden (od 12. do 16.10.) je sudý.
 • online výuka bude začínat vždy v celou hodinu, tj. v 8:00, 9:00, 10:00 atd.
 • pro komunikaci s Vašimi dětmi bude využíván mail vytvořený v doméně ZŠ Šromotovo (....@goog.zssromotovo.cz)
 • v aplikaci Škola Online uvidíte případné zadané úkoly z distanční výuky. Můžete tak mít kontrolu nad tím, jak se Vašemu dítěti daří úkoly plnit.

Hodnocení žáků

 • hodnocení žáků provedené během distanční výuky, bude zaznamenáno ve Škole Online. Budete tak mít aktuální přehled o hodnocení práce Vašeho dítěte během distanční výuky.

Omlouvání nepřítomnosti

 • účast Vašeho dítěte na distanční výuce je povinná. Pokud nemáte k dispozici potřebné technické vybavení pro online výuku, domluvte si s vyučujícím daného předmětu způsob zadávání úkolů. Možnosti jsou mailem či si pro ně dojít v domluvenou dobu do školy.
 • nepřítomnost dítěte na distanční výuce omlouvejte třídnímu učiteli. Můžete k tomu využít oznámení či mail ve Škole Online (toto doporučujeme) či standardní mail. V krajním případě můžete využít i telefonickou omluvu.

Ošetřovné

 • po dobu uzavření školy (od 14.10. do 23.10.) náleží rodiči pečujícímu o dítě do věku 10 let ošetřovné. Potvrzení pro jeho vyplacení Vám vydá paní Mrnuštíková. Kontaktujte ji prosím telefonicky na tel. 581 659 166 nebo mailem na mrnustikova@zssromotovo.cz. Sdělte jí prosím, na jaké dítě (jméno, příjmení, třída) chcete potvrzení vystavit a na jakou mailovou adresu může potvrzení zaslat.

Stravování

 • žáci se mohou během distanční výuky stravovat ve škole za dotovanou cenu. K obědu je třeba se přihlásit.
 • mateřská škola má zajištěno stravování
 • pro cizí strávníky je školní jídelna uzavřena.

Zájmové útvary

 • budou probíhat pouze kroužky organizované při mateřské škole, ostatní zájmové útvary jsou přerušeny.

Asistenti pedagoga

 • pokud Vaše dítě využívá podpory asistenta pedagoga, je Vašemu dítěti k dispozici i během distanční výuky. Doporučujeme se vzájemně zkontaktovat a domluvit si formu podpory.
 

Nejčtenější články