Jak se rodiče dozví o úkolech během distanční výuky?

23. 10. 2020     sekce: Informace     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Vážení rodiče,

při distanční výuce nám při vzájemné komunikaci vypadly dva důležité nástroje - žákovská knížka a diář. Pokud chcete mít přehled, zda má Vaše dítě úkoly a zda je odevzdává, připravili jsme pro Vás tyto informace prostřednictvím Školy online. Dovolte mi, abych Vás s tímto prostředím seznámil.

Zadávání úkolů

Po přihlášení do aplikace Škola online uvidíte úvodní obrazovku:

 

 

 

 

 

Pozornost upneme k obdélníku Domácí úkoly k odevzdání. Zde vidíte přehled nejbližších úkolů včetně termínu odevzdání. V našem příkladu dnes má být odevzdán úkol do chemie, v pondělí 2.11. do matematiky. Pokud kliknete na název tohoto úkolu, dozvíte se podrobnosti - zadání, způsob odevzdání, způsob kontroly apod.

Pokud kliknete na nadpis Domácí úkoly k odevzdání, otevře se Vám následující okno:

 

 

 

 

 

Zde se také dozvíte další podrobnosti k zadanému úkolu. Prosím upozorňuji na zavádějící text "neodevzdává se". Prosím, tento text neodpovídá skutečnosti, drtivá většina úkolů se odevzdává. Může být odevzdána mailem, v učebně Google, písemně apod. Vždy záleží na pokynech učitele. Bohužel tento text je tam vytvořen dodavatelem aplikace a nelze změnit.

Domácí úkoly na 1. stupni (1. až 5. ročník) jsou zadávány prostřednictvím třídních webů, nikoliv prostřednictvím Školy online.

Hodnocení úkolů

Učitel může kvalitu vypracování úkolů zahrnout do hodnocení dítěte. Může také přihlédnout k tomu, zda dítě tyto úkoly vypracovává. Jak se jako rodič dozvím, že dítě úkol nevypracovalo? K tomu Vám opět poslouží úvodní obrazovka po přihlášení do Školy online. Tentokrát pozornost upneme k obdélníku Výchovná opatření, hodnocení chování. 

 

 

 

 

 

 

Po kliknutí na nadpis Výchovná opatření, hodnocení chování se dozvím, jaký úkol nebyl odevzdán. Také se zde můžete dozvědět informace od učitele o tom, že žák třeba na online hodině nepracuje (viz obr.).

 

 

Pokud prosím budete mít k domácím úkolům dotazy, obraťte se prosím na vyučujícího, třídního učitele nebo mě. Děkuji.

Radomír Habermann, ředitel školy

 

Nejčtenější články