Obhajoby absolventských prací

27. 05. 2015     sekce: Fotogalerie     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Od 18. do 20. května obhajovali žáci 9. ročníků své absolventské práce. Do konce dubna měli na vybrané téma zpracovat písemnou práci, při obhajobě předvedli prezentaci na počítači doplněnou mluveným projevem. Svou prezentaci mohli doplnit názornými pomůckami či ukázkami. Na závěr odpovídali na všetečné dotazy poroty, která byla složena z vedení školy, třídního učitele a z konzultanta práce.

Cílem absolventských prací je žáky naučit hledat a třídit informace, doplnit je vlastními myšlenkami, zpracovat je elektronicky dle určeného formátování, zvládnout tvorbu obsahu, citaci zdrojů. U ústní prezentace se hodnotí mluvený projev, udržení očního kontaktu s publikem, schopnost reagovat na dotazy. Třešničkou na dortu jsou ukázky či pomůcky, které s tématem absolventské práce souvisí. Jsme přesvědčeni, že získané dovednosti se budou žákům hodit při jejich dalším studiu či při hledání zajímavé práce. Uvědomme si, kolikrát první dojem z písemného či ústního projevu ovlivňuje naše hodnocení dané osoby.

Letošní absolventské práce byly mimořádně zdařilé. Všichni žáci obou ročníků svou práci odevzdali, drtivá většina prací byla hodnocena stupněm výborný. Ústní prezentace jsou na vyšší úrovni než písemné práce, vliv na tuto skutečnost má pravděpodobně to, že žáci jsou na naší škole zvyklí doplňovat své referáty elektronickou prezentací. Poděkování také patří třídním učitelům a ICT metodikovi, tj. paní Cabákové, panu Münsterovi a panu Drábkovi za metodickou pomoc při přípravě prací a jejich obhajob. Poděkování zaslouží i konzultanti prací, což nebyli vždy učitelé naší školy. S pracemi dětem pomáhali rodiče, trenéři, učitelé ZUŠ, ...

Mezi nejoblíběnější (a zejména u mlsné poroty :-)) patří práce zabývající se vařením či pečením s ukázkou vytvořených pochutin. Letos jsme mohli vidět na živo připravovaný třepací dort, ochutnat ovocný dort, německý cibulový koláč, tiramisu a jiné dobroty.

Kromě hodnocení známkou byly vybrány z každé třídy tři nejlepší práce, které KRPŠ ocení poukazem na nákup elektroniky nebo knih v ceně 500, 300 a 200 Kč. Děkujeme tímto KRPŠ za podporu.

Další fotogalerii z obhajob absolventských prací naleznete zde.

 

Fotogalerie

 
 

Nejčtenější články