Fotosoutěž Hranice 2014

26. 11. 2014     sekce: Fotogalerie     autor: Petr Drábek     tisk: tisk článku

Soutěž je určena pro žáky hranických základních škol. Cílem soutěže bylo zachytit Hranice ať už tradičním nebo netradičním způsobem. Soutěž proběhla v úterý 11. 11. 2014. Počasí nám přálo, i když byla trochu zima.. V 8:00 h proběhla prezence a 8:15 h jsme vyráželi na hranické náměstí, kde soutěžící měli 180 minut na pořízení fotografií. V 11:15 hodin jsme ukončili fotografickou část soutěže. Na ZŠ a MŠ Šromotovo žáci vybírali na počítačích svých pět fotografií, které bude posuzovat porota. S tématem focení se žáci seznámili až v den soutěže a pro letošní ročník bylo toto:

TÉMA SOUTĚŽE: HRANICE A PODZIM (architektura, lidé, krajina, reportážní fotografie, makro, .... )
 

Téma bylo obtížné v tom, že žáci měli proměnné podmínky, vycházející slunce, opar, rosa, …. Jak se nám to povedlo, se můžete podívat ve foto galerii.

 

POKYNY PRO POROTU

Každý žák měl odevzdat maximálně 5 fotografií, a má je ve složce pod svým číslem. Vy jako porotci máte k dispozici body v hodnotách 15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1. Kde 15bodů je fotka, která se vám nejvíce líbí a 1bod nejméně. Každou bodovou hodnotu můžete použít vždy jednou. Nesmějí opakovat dvě stejné hodnoty bodů. Zbytek políček necháváte prázdné. Je v nich 0b.

 

Za město Hranice místo v porotě zaujala místostarostka města paní Radka Ondriášová, za profesionální fotografy jsme oslovili pana Kaštovského z foto studia MIJOKA a ing. Jiří Leiser autor fotografií o Hranicích. Umění zastupoval pan Tomáš Janík učitel výtvarné výchova na naší škole a učitel výtvarného oboru na ZUŠ v Hranicích a Mojmír CHuda ředitel ZUŠ HRANICE, dále se na hodnocení podíleli paní Pavlína Kuchaříková, vedení školy reprezentoval ředitel školy pan Radomír Habermann, p. Porota dostala fotografie na CD a hodnotila fotografie během minulého týdne.

Jak hodnotila porota: Na tabulku hodnocení se můžete podívat níže. Můžete posoudit, jak si vedli soutěžící u jednotlivých porotců. Za každou fotografii mohli žáci získat 15b = max., od každého porotce.

výsledky

výsledky

VÍTĚZOVÉ 8. - 9. třída

1. místo Natálie Vaňková

2. místo Sabina Sehnalová

 

3. místo Richard Mařa

 

VÍTĚZOVÉ 6. - 7. třída

1. místo Ema Adzimová

2. místo Ema Adzimová

3. místo Kateřina Šnejdrlová

Děkujeme všem soutěžícím za zaslané fotografie. Chtěli bychom poděkovat všem porotcům za nelehký úkol výběru nejlepších fotografií a za jejich čas na tímto strávený. Dále bychom rádi poděkovali městu Hranice, které podporuje tuto soutěž formou grantového programu již sedmým rokem a dalším sponzorům.

 

 

Fotogalerie

 
 

Nejčtenější články