Výstava ve dvoraně zámku - projekt Děti a Vánoce

10. 11. 2016     sekce: Akce školy     autor: Tereza Cabáková     tisk: tisk článku

ZŠ A MŠ ŠROMOTOVO

Výstava výrobků a fotografií k projektu Děti a Vánoce ve dvoraně zámku ve dnech 21.11.- 28.11.2016

    Ve dnech  21.11.- 28.11.2016  bude ve  dvoraně zámku v Hranicích umístěna  výstava výrobků a fotografií vytvořených našimi žáky. Jedná se  o práce dětí ve věku od 3 do 15 let , které byly zhotoveny různými výtvarnými technikami v rámci projektu Děti a Vánoce.

   Výstava je součástí projektu, který proběhne ve škole ZŠ a MŠ Šromotovo dne 7.12.2016. Během dne budou děti pracovat v 25 vánočních dílnách, odpoledne během jarmarku budou žáci všech tříd, mateřská školka a školní družina nabízet k prodeji výrobky z dílen a výrobky připravené předem v rámci výuky. 

 Projekt je podpořen z Grantového programu regionu Hranicko.

                                                                     Terezie Cabáková

Videopozvánku můžete zhlédnout zde.