Ocenili jsme nejlepší absolventské práce

04. 06. 2015     sekce: Absolventské práce     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Žáci devátého ročníku na naší škole mají za úkol zpracovat během posledního roku práci na jimi zvolené téma a tuto práce následně obhájit. O průběhu obhajob jsme Vás již informovali na našem webu. Z každé třídy následně vybere porota ve složení třídní učitel, ředitel školy a zástupce ředitele školy tři nejlepší práce. Vybírají se zejména podle dodržení zadání absolventské práce, úrovně zpracování po obsahové i formální stránce, správné práce se zdroji a také z úrovně ústní prezentace včetně schopnosti reagovat na dotazy k danému tématu.

Díky podpoře KRPŠ můžeme tři nejlepší práce každé třídy ocenit poukázkami na nákup elektroniky či knih ve výši 500, 300 a 200 Kč. Jaké práce byly letos oceněny?

Jako nejlepší práce v 9.A byla vybrána práce Jakuba Vašíčka. Ve své práci Energetika se zabýval zejména jadernou energií. Vynikající u Jakuba byly zejména jeho znalosti a dovednosti reagovat na položené otázky. Druhou nejlepší práci zpracovala Markéta Bortelová. Ve své práci nás seznámila s chovem bernského salašnického psa, s jeho výcvikem a výchovou. Svého mazlíčka nám také představila, o daném tématu mluvila s velkým nadhledem a zaujetím. Třetí nejlepší práce z 9.A byla od Simony Hrbáčkové. Seznámila nás s hrou na kytaru, které se dlouhodobě věnuje. Díky obhajobě absolventských prací se dokonce naučila hrát na ukulele, jednu z písniček nám i zahrála a zazpívala.

V 9.B porotu zaujala nejvíce práce Natálie Vaňkové. Zabývala se svým velkým koníčkem, pódiovými skladbami. Seznámila nás s různými formami tréninku, typem pódiových skladeb, představila nám kostýmy, se kterými úspěšně vystupovala na mnoha soutěžích. Na závěr svých obhajob nám část skladby předvedla. Druhou oceněnou prací byla velmi rozsáhlá práce dominiky Sattkové na téma Drogy. Ve své práci na neveselé téma se Dominika věnovala jednotlivým druhům drog, rizikům jejich požívání, dala nám i tipy, jak drogu odmítnout. Třetí prací byla práce Lukáše Dohnala, který se věnoval osobě prezidenta Václava Havla. Lukáš zaujal skvělým ústním projevem, poutavým vyprávěním o životě, díle i politické kariéře naše prvního českého prezidenta.

Ve fotogalerii najdete nejn fotografie tří oceněných každé třídy, ale také fotografie z pondělních a úterních obhajob 9.B a části 9.A. Omluvte prosím sníženou kvalitu těchto fotografií, jsou pořízeny z videozáznamu.

 

Fotogalerie