Ceny obědů

Ceny obědů od 1.1.2024 (strávník je zařazen do cenové hladiny podle věku, který dosáhne v daném školním roce, tj. od 1.9. do 31.8.):

Kategorie strávníků Věk strávníků Cena za oběd Cena za přesnídávku Cena za svačinu
Děti mateřské školy 3 - 6 let 27 Kč 15 Kč 15 Kč
Žáci mateřské a základní školy, studenti středních škol 7-10 let 32 Kč xxx xxx
  11-14 let 37 Kč xxx xxx
  15 a více let 42 Kč xxx xxx
Zaměstnanci základní školy xxx 42 Kč xxx xxx
Zaměstnanci jiných škol xxx 95 Kč xxx xxx
Cizí strávníci xxx 97 Kč xxx xxx

Čip pro odběr stravy: záloha 130 Kč

Upozornění

Zaměstnanci, žáci a studenti po dobu nepřítomnosti ve škole (nemoc, dovolená, prázdniny, ...) nemají nárok na dotovaný oběd. Po dobu této nepřítomnosti ve škole si mohou oběd zakoupit jako cizí strávník: Žáci si první den nemoci mohou vyzvednout dotovaný oběd do jídlonosičů. Níže uvedené ceny jsou uvedené při konzumaci jídla ve školní jídelně, při odběru do jídlonosičů je třeba přičíst k uvedené ceně 4 Kč, v kategorii 15 let a více 5 Kč.

Věk strávníků Cena za oběd
3 až 6 let 79 Kč
7 až 10 let 84 Kč
11 až 14 let 89 Kč
15 a více let 95 Kč
Zaměstnanci a cizí strávníci 97 Kč

Odhlášky obědů

Obědy se odhlašují jeden den dopředu, např. telefonicky na tel. 581 659 151 či 774 470 723, nejpozději do 13:30 hodin. V případě nemoci žáka je možná odhláška ráno do 7:00 hodin.