Školení Typologie MBTI

01. 02. 2015     sekce: Informace     autor: Olga Dřímalová     tisk: tisk článku

V období pololetních prázdnin, a i v následující víkendový den, věnovali učitelé naší školy sebevzdělávání. Tentokrát nás zajímala typologie osobnosti. Kladli jsme si nejprve otázky, jací  vlastně jsme, proč si s některými lidmi rozumíme více, s druhými méně, proč nás některé činnosti baví a jiné děláme neradi…?
  Abychom nalezli odpovědi nejen na tyto otázky, ale abychom  našli svou správnou typovou preferenci, k tomu nám přijely pomoci lektorky, poradenské psycholožky - paní Mgr. Šárka Miková a Mgr. Jiřina Majerová. S těmito lektorkami jsme se neviděli poprvé, protože pracují v projektu Pomáháme školám k úspěchu, do něhož jsme rovněž zapojeni.
  Každý jsme jiný, také děti v našich třídách mají každé jiný temperament, jinak reagují a pracují. Abychom my učitelé dokázali vidět žáka správně, poznávali jsme při školení Typologie MBTI nejprve sami sebe. Tak se nám bude lépe pracovat v týmu, spolu komunikovat, budeme znát odpověď, proč v náročné situaci reagujeme jinak, něž kolega, jinak než obvykle…
  Postupně jsme se všichni našli, zjistili jsme, jaké jsou pro nás typické činnosti, projevy v práci, jací jsme ve vztazích i komunikaci a také pro nás bylo důležité najít odpověď na otázku, na co my učitelé při svém temperamentu musíme myslet ve výchově a vzdělávání.
  Nyní musíme veškeré informace vstřebat, zažít, znovu pročítat, třídit. V dubnu k nim přidáme další, ty už se budou týkat hlavně našich žáků, jejich typologii. Jistě se nám bude dařit využívat takové strategie a metody výuky, které jim budou přirozené, motivující a zároveň příjemné. Tak i oni dojdou k větším úspěchům.

 

Fotogalerie

 
 

Nejčtenější články