Škola zavřená, co Londýn, škola v přírodě, mediální kurz, AP či poplatky v družině?

23. 03. 2020     sekce: Informace     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Lyžařský výcvik pro 7. ročník

Jak jsme Vás již informovali dříve, lyžařský výcvik byl pro tento školní rok zrušen. Po domluvě s poskytovatelem ubytování jsme lyžařský výcvik přesunuli na příští rok. Budoucí osmáci tak pojedou na lyžařský výcvik ve dnech 15. až 19. března 2021, opět na Grúň. Zaplacené zálohy zůstávají u poskytovatele, případně u školy. Při zachování ceny lyžařského výcviku by tak neprobíhaly v souvislosti s lyžákem žádné platby. Pokud by některé dítě z naší školy odešlo z důvodu stěhování nebo přestupu na jinou školu, bude rodičům tohoto dítěte poplatek vrácen.

Škola v přírodě pro 3. ročník

U školy v přírodě je jasné, že dubnový termín nepřichází v úvahu. Poskytovatel ubytování nám nabídl náhradní termín od 15. do 19.6.2020. V polovině dubna rozhodneme dle aktuální situace, zda tento termín využijeme, či zda školu v přírodě přesuneme na podzim či ji zrušíme úplně. Takže prosím počítejte s účastí Vašich dětí, pokud jste doposud neuhradili na účet školy doplatek, učiňte tak prosím. Děkujeme.

Zájezd do Londýna

V této chvíli stále platí náš zájem o zájezd do Londýna. V tuto chvíli do hry vstupují storno poplatky, které bychom museli hradit v případě našeho jednostarnného vypovězení. Pokud bude zájezd zrušen z důvodu vyšší moci (např. zákazu vycestovat do zahraničí, špatná situace ohledně zdraví ve Velké Británii), měl by zájezd být zrušen bez storno poplatků. Rozhodnutí o konání či nekonání zájezdu padne nejpozději 14 dní před konáním zájezdu, tj. po polovině dubna. Prosím buďte v tomto ohledu trpěliví, včas Vás budeme o nových skutečnostech informovat. Přesun na podzim není u této akce možný, většinu přihlášených tvoří deváťáci.

Mediální kurz pro 9. ročník

Mediální kurz, který měl proběhnout v červnu tohoto roku, rušíme. Požadovanou zálohu na kurz již nezasílejte. Pokud jste tak učinili, bude Vám částka vrácena na Váš účet. Děkujeme za pochopení.

Absolventské práce

Nadále počítáme s tím, že je žáci budou odevzdávat. Termín pro odevzdání v elektronické podobě je stanoven na 24. dubna 2020. Počítejte prosím s tím a průběžně na absolventských pracech dělejte. Pokud by byly školy zavřené i během května, je možné, že upustíme od obhajob. Ale to je prosím předběžná informace, zatím pracujte, jako kdyby k žádným změnám nedošlo. Také si prosím uvědomte, že hodnocení absolventských prací získá na významu, poněvadž budete mít méně hodnocení ze standardního zkoušení.

Aktualizováno 25.3. ve 13:45 hodin

Poplatky za školní družinu (aktualizováno 27.3. v 16:00 hodin)

Prosíme rodiče, aby nám v tuto chvíli neposílali poplatky za školní družinu. Pokud je družina po celý měsíc mimo provoz, neplatí se za tento měsíc úhrada. Jakmile bude družina opět v provozu, budeme Vás informovat o výši zbývajícího poplatku. Pokud jste již zaplatili družinu na celý školní rok, během července Vám vrátíme vzniklý přeplatek na Váš účet. Přeplatek bude ve výši 150 Kč za každý celý měsíc mimo provoz. Zřizovatel dne 26.3. rozhodl o odpouštění poplatků za školní družinu, tj. i u školní družiny bude za březen vrácena poměrná část. Vyúčtování bude provedeno následujícím způsobem. Rodiče, kteří družinu zaplatili do konce března, dostanou přeplatek ve výši 102 Kč za uzavřenou družinu od 11. března na svůj účet. Platbu očekávejte do 2. dubna. Rodičům, kteří uhradili družinu až do konce června, provedeme vyúčtování během začátku července (budeme vědět, kolik dnů byla družina uzavřena). Děkujeme za pochopení.

Školné v mateřské škole

Obdobně prosíme rodiče, aby nám v tuto chvíli neplatili školné v mateřské škole. U mateřské školy se platí školné v poměrné částce za každý den přihlášení dítěte. Protože mateřská škola byla dne 19. března uzavřena, za měsíc březen Vám vrátíme na Váš účet přeplatek ve výši 204 Kč. Očekávejte jej prosím do konce března. Jakmile bude školka opětovně otevřena, budete požádání o zaplacení školného v určené výši dle počtu dní daného měsíce, ve které je Vaše dítě do školky přihlášeno. Děkujeme za pochopení.

 

Nejčtenější články

  • clanek img

    Fotografování tříd

    Ve čtvrtek 1. června na Den dětí bude probíhat fotografování tříd. Náhradní termín je 14.6. Cena fotografie je 35Kč.

    09. 03. 2023     sekce: Informace