Rozvrh deváťáků na přípravu na přijímačky

07. 05. 2020     sekce: Informace     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Dnes jsme uzavřeli přihlášky žáků 9. tříd na přípravu na přijímací zkoušky. Tato příprava bude probíhat vždy v pondělí až čtvrtek v níže uvedených skupinách a v učebnách. Výuka bude probíhat od 8:00 hodin do 9:40 hodin. Posledním dnem výuky bude čtvrtek 4. června. Přijímací zkoušky jsou v pondělí 8. června. Následné přihlašování či změna zařazení do skupiny není možná.

Rozdělení do skupin:

Skupina 9.A1 - učebna č. 69 Skupina 9.A2 - učebna č. 72
1. Brychta Karel 1. Dudíková Amálie
2. Habermannová Tereza 2. Gomolová Natálie
3. Horníková Michaela 3. Janečková Karolína
4. Krejčiříková Tereza 4. Mareš Jakub
5. Marek Lukáš 5. Pala Adam
6. Novosad David 6. Polášek Ctirad
7. Polišenský Tobiáš 7. Polnischová Laura
8. Šimková Karolína 8. Smékal Ondřej
9. Vaculíková Eliška 9. Smékalová Viktorie
10. Zedek Marek 10. Sutorová Aneta
Skupina 9.B - učebna č. 93 Skupina 9.C - učebna č. 71
1. Adzima Jakub 1. Frelichová Petra
2. Dreiseitl Radek 2. Kandler Ondřej
3. Hawiger Štěpán 3. Kočnarová Lucie
4. Hikl Jakub Jan 4. Kopetzká Alexandra
5. Hollaschke Jiří 5. Kostruchová Adéla
6. Horáková Anežka 6. Lekešová Dominika
7. Jahnová Julie 7. Macháňová Natálie
8. Klíčová Alena 8. Mikšíková Jana
9. Skálová Soňa 9. Plesník Jan
10. Spilka Miroslav 10. Symerská Kateřina
11. Trna David 11. Vinklárková Simona
12. Václavková Aneta 12. Žeravík Stanislav

Pokyny pro výuku:

  • žáci se dostaví ke škole mezi 7:30 a 8:00 hodinou, kdy je budova školy otevřená
  • žáci musí mít po celou dobu pobytu ve škole zakrytý nos a ústa rouškou. Výjimku může učinit pouze učitel v prostorách třídy. Bez roušky nebudou žáci do školy vpuštěni. S sebou budou mít žáci náhradní roušku a sáček pro její uložení.
  • po vstupu do budovy se žáci odeberou bez přezutí rovnou do výše uvedené učebny
  • žáci mohou navštěvovat pouze přidělenou učebnu a společné prostory (WC, chodba, schodiště) na patře, kde vyučování probíhá. Není možné navštěvovat žáky z jiných učebních skupin.
  • během pobytu musí žáci dodržovat předepsaná hygienická opatření. Za tímto účelem jsou u vstupu, na WC a v učebně dezinfekční prostředky. Nedodržování hygienických opatření může být důvodem k vyloučení z výuky.
  • po skončení výuky (9:40) žáci odcházejí domů, stravování není zajištěno

Informace pro rodiče:

  • pokud jste nedodali oba dokumenty (Čestné prohlášení a Přihlášku k přípravě na přijímací zkoušky), pošlete je prosím po dětech hned v pondělí 11.5.2020
  • účast na přípravě na přijímací zkoušky je dobrovolná, přesto Vás prosíme, abyste případnou nepřítomnost oznámili vyučujícímu nebo třídnímu učiteli. Pokud byste chtěli ukončit docházku svého dítěte na přípravu na přijímací zkoušky, sdělte to prosím třídnímu učiteli. Děkujeme.

Rozvrhy jednotlivých skupin (výuka je vždy od 8:00 do 9:40 hodin):

  9.A1 9.A2 9.B 9.C
Pondělí Matematika (I. Krausová) Český jazyk (D. Janoušková) Matematika (Š. Vlková) Český jazyk (J. Fraisová)
Úterý Český jazyk (D. Janoušková) Matematika (I. Krausová) Český jazyk (Navrátilová A.) Matematika (P. Kunovská)
Středa Matematika (I. Krausová) Český jazyk (D. Janoušková) Matematika (Š. Vlková) Český jazyk (J. Fraisová)
Čtvrtek Český jazyk (D. Janoušková) Matematika (I. Krausová) Český jazyk (Navrátilová A.) Matematika (P. Kunovská)

Přejeme Vám mnoho zdaru u přijímacích zkoušek.

 

Nejčtenější články