Rozdělení 1. stupně do učebních skupin

19. 05. 2020     sekce: Informace     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě přihlášek k docházce do školy od pondělí 25. května jsme vytvořili učební skupiny. Museli jsme dodržet požadavek na maximálně 15 dětí v jedné učební skupině. Při tvorbě skupin jsme preferovali, aby byli v jedné skupině žáci z jedné třídy. Pokud počet přihlášených převyšoval 15 žáků, vytvářeli jsme skupiny i dle zájmu o odpolední zájmovou činnost. Během provozu nelze měnit zařazení dítěte do skupiny!

V dále uvedených seznamech najdete následující informace:

  • jmenovité složení jednotlivých učebních skupin. Pozor, někteří žáci nejsou zařazeni do své kmenové třídy či ročníku!
  • jméno učitele, který bude zajišťovat dopolední výchovně vzdělávací část. Některé skupiny budou posíleny o asistenta pedagoga.
  • jméno pedagoga, který bude zajišťovat odpolední zájmovou činnost
  • učebnu, ve které bude probíhat dopolední i odpolední činnost
  • čas, kdy bude daná učební skupina chodit do jídelny na oběd

Organizaci pobytu ve škole jsme již dříve podrobněji popisovali. Proto připomínám jen základní informace:

Příchod do školy:

  • škola bude otevřena od 7:30 hodin
  • žáci přicházejí samostatně bez přezouvání v šatnách do přidělené učebny. Přezují se před přidělenou učebnou.

Odchod ze školy:

  • pokud dítě odchází samo, opouští budouvu v čase uvedeném na přihlášce
  • pokud dítě odchází s doprovodem, bude u vstupu pracovnice školy paní Pospíchalová, která bude zajišťovat spojení s pedagogy jednotlivých učebních skupin. Telefon na paní Pospíchalovou je 774 470 724.
  • rodič nevstupuje do budovy školy, vyčká příchodu svého dítěte a odchází s ním ze školy

Jmenovité rozdělení do skupin najdete zde (aktualizováno 22.5.):

 

Nejčtenější články