Hygienická opatření od 1.9.2021

27. 08. 2021     sekce: Informace     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Vážení rodiče, vážení žáci,

od 1.9.2021 je vzdělávání ve škole podmíněno dodržováním platných hygienických opatření. Seznamte se s nimi prosím. Také Vás žádáme o jejich dodržování. Děkujeme.

Příchod do školy

 • pokud má dítě příznaky respiračních onemocnění, nechte jej prosím doma do odeznění těchto příznaků
 • pokud rodič doprovází dítě do školy, tak jen po hlavní vstup. Výjimkou jsou rodiče doprovázející dítě do 1. třídy nebo rodiče vyzvedávající si dítě ze školní družiny.

Nošení roušek

 • žáci (a rodiče) jsou povinni nosit roušky nebo respirátory ve společných prostorách (chodby, WC apod.)
 • během vyučování mohou být roušky a respirátory odloženy s výjimkou těch žáků, kteří neprojdou testováním na koronavirus

Testování

 • testování na koronavirus bude probíhat u žáků ve dnech 1., 6. a 9. září. Žáci 1. ročníku se otestují až 2. září.
 • testování proběhne okamžitě po příchodu do školy, tj. v rámci školní družiny nebo během první vyučovací hodiny daného dne
 • testy jsou postaveny na principu stěru z nosu. V případě, že chce žák použít jiný typ testu, musí si jej na vlastní náklady zajistit.
 • testování se nemusí zúčastnit žáci, kteří jsou naočkováni, kteří prodělali onemocnění Covid 19 před 180 a méně dny nebo žáci, kteří mají potvrzení o provedeném testování z jiné akreditované laboratoře. Pokud žáci splní některou z těchto podmínek, musí doložit potvrzení o této skutečnosti nejdozději dne 1.9., u 1. ročníku dne 2.9. Potvrzení se předává třídnímu učiteli.
 • pokud rodič bude chtít být přítomen testování, bude testování probíhat v učebně č. 54 po otevření školy (od 7:30 hodin)
 • pokud žák odmítne testování na koronavirus, musí mít zakryté dýchací cesty rouškou nebo respirátorem po celou dobu přítomnosti ve škole (tj. i během vyučování)

Výuka

 • výuka bude probíhat bez omezení

Absence

 • zdůrazňujeme, že odmítání testování či odmítání nošení ochrany dýchacích cest není důvodem k omluvení absence (všichni žáci jsou povinni docházet do školy)
 

Nejčtenější články