Družina

Školní družina je otevřena v době školního vyučování v pondělí až pátek od 6:00 do 7:45 hodin pro ranní docházku a od 11:40 do 16:30 hodin pro odpolední docházku. V období vedlejších prázdnin můžeme zajistit provoz školní družiny pouze v případě, že počet přihlášených žáků neklesne pod 12.

Podle §11 vyhlášky MŠMT ČR 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v platném znění je stanoven příspěvek na provoz školní družiny ve výši 150 Kč na žáka měsíčně. Tento poplatek se vybírá čtvrtletně.

  1. Upřednostňujeme bezhotovostní platbu na účet školy, č.ú. 15335831/0100, variabilní symbol 10, zpráva pro příjemce - jméno a příjmení dítěte.
  2. Rodiče, kteří nemají účet u žádného peněžního ústavu, mohou platit hotově v kanceláři školy (u paní Mrnuštíkové) v měsíci září 2019, v lednu 2020 a v dubnu 2020 od 7:00 do 8:00 hodin a odpoledne od 13:00 do 15:00 hodin.

Termínovaný kalendář pro výběr poplatků za ŠD

Období

Výše poplatku

Uhradit nejpozději do

září – prosinec 2019

600 Kč

30. 9. 2019

leden – březen 2020

450 Kč

31. 1. 2020

duben – červen 2020

450 Kč

30. 4. 2020

 

Oznámení ukončení docházky do školní družiny, stejně jako dřívější odchod z družiny, je třeba provádět písemnou formou, jinak nebudou děti uvolněny. Pro vstup do školní družiny využívejte zvonky do družiny u hlavního vchodu. Školní družina má také služební číslo na mobil 736 161 589 a pevnou linku s telefonním číslem 581 659 141.

V letošním roce máme 6 oddělení:

  1. oddělení - vychovatelka Renata Musilová (2.A)
  2. oddělení - vychovatelka Bc. Pavlína Kuchaříková (1.A)
  3. oddělení - vychovatelka Martina Steckerová (2.B)
  4. oddělení - vychovatelka Bc. Alice Samiecová (3.A)
  5. oddělení - vychovatelka Martina Sobotková (1.B)
  6. oddělení - vychovatelka Bc. Tereza Smolová (3.B)

Přehled kroužků:

Pohybový  pro 1. až 4. třídu, pondělí 15:00 až 16:00 hodin - vedoucí kroužku Tereza Smolová
Vařeníčko pro 1. až 4. třídu, úterý 14:30 až 16:00 - vedoucí kroužku Martina Sobotková, Martina Steckerová
Jóga pro děti  pro 1. až 4. třídu, středa 15:00 až 16:00 hodin - vedoucí kroužku Renata Musilová