Družina

Školní družina je otevřena v době školního vyučování v pondělí až pátek od 6:00 do 7:45 hodin pro ranní docházku a od 11:40 do 16:30 hodin pro odpolední docházku. V období vedlejších prázdnin můžeme zajistit provoz školní družiny pouze v případě, že počet přihlášených žáků neklesne pod 12. Zápisní lístek do školní družiny najdete zde.

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, je stanovena úplata za poskytování zájmového vzdělávání ve školní družině ve výši 300 Kč na žáka měsíčně s platností od 1.9.2024. Tento poplatek se vybírá čtvrtletně.

  1. Upřednostňujeme bezhotovostní platbu na účet školy, č.ú. 15335831/0100, variabilní symbol 10, zpráva pro příjemce - jméno a příjmení dítěte.
  2. Rodiče, kteří nemají účet u žádného peněžního ústavu, mohou platit hotově v kanceláři školy (u paní Mrnuštíkové) v měsíci září 2023, v lednu 2024 a v dubnu 2024 od 7:00 do 8:00 hodin a odpoledne od 13:00 do 15:00 hodin.

Zákonný zástupce může požádat o osvobození od úplaty za školní družinu, pokud prokáže řediteli školy, že pobírá přídavky na dítě. Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce "Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory - přídavek na dítě". Zákonný zástupce je povinen informovat ředitele školy do 5 pracovních dnů v případě, že mu zanikne nárok na přídavek.

Termínovaný kalendář pro výběr poplatků za ŠD

Období

Výše poplatku

Uhradit nejpozději do

září – prosinec 2024

1 200 Kč

30. 9. 2024

leden – březen 2025

900 Kč

31. 1. 2025

duben – červen 2025

900 Kč

30. 4. 2025

 

Oznámení ukončení docházky do školní družiny, stejně jako dřívější odchod z družiny, je třeba provádět písemnou formou, jinak nebudou děti uvolněny. Pro vstup do školní družiny využívejte zvonky do družiny u hlavního vchodu. Školní družina má také služební číslo na mobil 736 161 589 a pevnou linku s telefonním číslem 581 659 141.

V letošním roce máme 6 oddělení:

  1. oddělení - vychovatelka Renata Musilová (1.A, 4.A, 5.A)
  2. oddělení - vychovatelka Bc. Pavlína Kuchaříková (2.A , 3.A, 4.B)
  3. oddělení - vychovatelka Martina Lévová (1.C, 3.C)
  4. oddělení - vychovatelka Lenka Skřičilová (2.B, 3.B)
  5. oddělení - vychovatelka Martina Juráňová (1.B, 4.A, 4.C)
  6. oddělení - vychovatelka Bc. Eva Mejsnarová (2.C, 3.A, 4.B)