logo školy
logo EU
INSTALACE PROGRAMŮ
Další lekce:  Úvod, Vstupní a výstupní zařízení, Konektory, Co je uvnitř PC, Jednotky informace, převody, Datová média, Datová média síťová, Složky, Soubory, Soubory2, Cesta, Průzkumník, Práce v průzkumníku, Vyhledávání souborů, Archivy Zálohování dat, Obnova smazaných souborů  < || > Vypalování optických disků, Vypalování optických disků hudba, Vypalování optických disků ISO, Vypalování optických disků kopírování, Vypalování optických disků film, Autorský zákon, Autorský zákon licence sw,
 


 

 
     
     
  !Tip
 
  (portable application nebo portable app) je počítačový program (software), který lze spustit z přenosného zařízení, např. USB flash disku, CD nebo paměťové karty. Přenosný program je obvykle navržen tak, aby svou konfiguraci a data ukládal na přenosné zařízení, a ne na systémový disk. 

   
  !Tip
 
 
.
Instaluje se také operační systém. Ten se instaluje na pevný disk. Při instalaci se vytváří prostředí formátováním disku, instalace zavaděče, apod. Pak se kopíruje jádro operačního systému a další nutné součásti. Vše je nakonfigurováno tak, aby bylo možné operační systém snadno používat. Po instalaci je nutné restartovat počítač
 
 
  !Tip
 
 
Licence, pod kterými se bude program publikovat vybírá autor, který tím chrání svou práci. Tyto podmínky ochrany popisuje autorský zákon.
 

  !Tip
 
 
Instalace se může zdát jednoduchá. Stačí klikat na DALŠÍ a DALŠÍ a nakonec dokončit a je nainstalováno. Jenže při instalaci se může nastavovat a upravovat spoustu podmínek pro správnou funkci programu nebo volbu umístění, jazyka, instalace dalších aplikací.
 
 

Aplikace

Aplikace, známé také jako programy, představují základ práce na počítači. V textovém editoru vytváříme a ukládáme textové dokumenty, v grafickém editoru vytváříme nebo upravuje obrázky a fotografie, v prohlížeči internetu procházíme internet a vyhledáváme. Některé aplikace jsou součástí operačního systému, jako například Wordpad, Kalkulačka, Malování , Internet Explorer, Průzkumník, ... Jiné si musíme nainstalovat.
Instalace je v informatice proces, kdy je nový počítačový program nebo ovladač nakopírován do počítače takovým způsobem, že je po jejím dokončení možné instalovanou komponentu používat. Tvůrci software usilují o maximální zjednodušení instalačního procesu. Instalací nás provádí průvodce.

Aplikace podle způsobu můžeme rozdělit na:
 • ty, co nemusí instalovat (využívají knihovny a procesy, které jsou součástí operačního systému), stačí jej spustit exe soubor
 • portable aplikace (ty se také nemusejí instalovat), lze je spustit na kterémkoliv PC z přenosného paměťového média, stačí spustit
 • ty, co je potřeba je instalovat

Instalace programů
Instalovat programy můžeme z několika zdrojů (CD, DVD, program z internetu, z USB disku, ....)
Celým procesem instalace nás provádí průvodce, který se spustí se spuštěním instalačního souboru (většinou setup.exe, install.exe, setup.msi, install. msi).
Pro ukázku instalace jsem si vybral soubor CCLEANER (program čistí počítač od pracovních souborů a souborů stažených při brouzdání po internetu). Instalační soubor si můžete stáhnout ZDE

Po spuštění se vám objeví průvodce
 
První upozornění se objeví hned po poklepání na soubor ccsetup321.exe. To je varování operačního systému, že se spustila instalace.

Další okna, už se týkají instalačního procesu.
První se objeví dialog, kde se nás instalační program ptá na jazyk instalace (toto se nemusí objevit u všech instalací, některé jsou jen v angličtině). Pokud tuto možnost máme vybereme jazyk, který je nám nejbližší. Pokud to nebude čeština, vyberte jiný jazyk, kterému alespoň částečně rozumíte, vyvarujete se tak možným omylům vycházejících z neporozumění instalačních nastavení.

Úvodní obrazovka programu, nás informuje jaký program vůbec instalujeme, aby nedošlo k omylu.

Dále na této obrazovce máme úvodní pokyny, co udělat něž začne samotná instalace. Většinou se jedná o pokyn ukončení všech aplikací.

Dialog, kde potvrzujeme, že jsme se seznámili s licenčními podmínkami a budeme je dodržovat. Většinou tyto obrazovky přeskakujeme, ale v případě softwarové kontroly může být nepřečtení si této obrazovky velmi kritické. Neomlouvá Vás ani to, že licenční podmínky nejsou ve vašem jazyce, a vy jim nerozumíte.

Instalovaný software může být omezen licencemi:
 • FREEWARE - zdarma, ale podmínky mohou obsahovat určitá omezení. Např. pro firmy, školy nebo domácnosti.
 • DEMO - zdarma, ale některé funkce jsou zablokovány. Většinou tisk, ukládání, export. (Program je jen na vyzkoušení)
 • SHAREWARE - program je jen a vyzkoušení, funguje jako plná verze, ale je časově omezena 30 dní, 10 spuštění. Pokud se nám program líbí, kontaktujeme autora, uhradíme poplatek za užívání, a program zaregistrujeme a můžeme pokračovat v jeho využívání. Pokud se nám nelíbí je nutné jej odinstalovat.
 • TRIAL -
 • GNU/GPL -  software, zdarma a pro lidi, kteří umí programovat je k dispozici i zdrojový kód, tzn. že ji program mohou upravit. Nesmí jej pak dále komerčně šířit.
 • komerční software - při instalaci se zadává licenční kód, který dostaneme při koupení programu. Bez tohoto kódu není možné program nainstalovat.


Nastavení programu, tzn. jak se má program chovat po spuštění. Většina těchto nastavení lze později změnit.


Hlavně u programů zdarma se můžeme setkat s tím, že součástí instalace nějakého produktu je i instalace jiného produktu. Samozřejmě, že instalace jiného softwaru lze zrušit.
V této části instalace dochází k samotnému kopírování souborů, zápisu do registru, úprava systému, ....
Soubory se kopírují do zvoleného adresáře v C:\PROGRAM FILES. U 64 bitových systémů se soubory instalované aplikace mohou nainstalovat C:\PROGRAM FILES nebo do C:\PROGRAM FILES (x86) podle toho zda aplikace je 64 bitová nebo 32 bitová. Dále se kopírují soubory (knihovny) do systémového adresáře C:\WINDOWS\SYTEM nebo C:\WINDOWS\SYSTEM32

Při instalaci programu probíhá i zápis do systémových registrů, kam se zapisuje verze programu, uživatelem zvolené nastavení, licenční kód, .....
Po úspěšném dokončení ze zobrazí poslední dialog, který nás informuje, že instalace proběhla v pořádku a umožňuje nám aplikace hned spustit, po ukončení průvodce.

Dnes samostatná instalace programu není dnes žádný problém a zvládne ji středně pokročilý uživatel. Instalace obsahují průvodce, který nás provede celou instalací, kdy se nás  v průběhu instalace ptá na informace související s instalací.Prakticky nemůžete udělat chybu, leda by na vás instalační program mluvil jazykem, kterému nerozumíte. V takovém případě je lepší instalaci ukončit tlačítkem STORNO.

Je dobré instalovat programy jen z důvěryhodných zdrojů (týká se zejména programů stahovaných z internetu) – ostatně počítač se vás i většinou zeptá, zda danému zdroji opravdu důvěřujete. Instalace programů je dnes druhý nejčastější způsob jak si zavirovat počítač.

Odinstalace programů

Programy odinstalováváme ze dvou důvodů. Zjistili jsme, že program nesplňuje naše požadavky nebo potřebujeme uvolnit místo na pevném disku.
V obou případech není vhodné jen program smazat z C:\PROGRAM FILES nebo C:\PROGRAM FILES (x86). Protože mnoho programů při instalaci zapisuje i na jiná místa C:\PROGRAM FILES, C:\WINDOWS\SYSTEM, C:\WINDOWS\INF, do systémového registru, .....
Smazáním souborů jen z C:\PROGRAM FILES můžeme dokonce poškodit i fungování operačního systému.

Proto je nutné program odinstalovat. K tomuto účelu je součástí operačního systému nástroj na odstranění softwaru. Odinstalace softwaru. Najdeme jej v OVLÁDACÍCH PANELECH.

Pokud klikneme na ODINSTALOVAT, operační systém se nás zeptá pro ujištění, že opravdu chceme odinstalovat programA poté co klikneme na ANO se zase spustí průvodce, který nás provede odinstalací. Pokud zvolíme tento postup máme jistotu (většinou), že všechny instalované  soubory a nastavení se odinstalovaly (odstranily) z mého PC

SHRNUTÍ:
Instalujeme programy jen z důvěryhodných zdrojů
Instalujeme do složky C:\PROGRAM FILES
Dodržuji pokyny průvodce
Instalaci mohu v kterémkoliv kroku ukončit klávesou STORNO
Program odstraňujte přes Ovládací panely > Programy > Odinstalovat
Program neodstraňujte „ručně“ za klávesou Delete. Odstraníte patrně jen část programu a uděláte si v systému s vysokou pravděpodobností zmatek.

!CHYBY

 • pochybné zdroje programů, web, kamarádi
 • instaluji při brouzdání po internetu pokud se mi objeví dialog, instalujte
 • Zvolím špatné místo pro instalaci C:\
 • Nedodržuji licenční podmínky
 • Nemám při instalaci vypnuté ostatní programy
 • Při odinstalaci smažu adresář v C:\PROGRAM FILES
   

Důležité pojmy:
portable, FREEWARE, DEMO, SHAREWARE, TRIAL, GNU/GPL, komerční software, licence, 64 bitových systémů, 32 bitových systémůautorský zákon.Další lekce:  Úvod, Vstupní a výstupní zařízení, Konektory, Co je uvnitř PC, Jednotky informace, převody, Datová média, Datová média síťová, Složky, Soubory, Soubory2, Cesta, Průzkumník, Práce v průzkumníku, Vyhledávání souborů, Archivy Zálohování dat, Obnova smazaných souborů  < || > Vypalování optických disků, Vypalování optických disků hudba, Vypalování optických disků ISO, Vypalování optických disků kopírování, Vypalování optických disků film, Autorský zákon, Autorský zákon licence sw,


Odpověz na otázky

 1. Kde mohu vzít instalační soubory?
 2. Existují i aplikace, které se nemusejí instalovat?
 3. Jak se jmenují instalační soubory?
 4. Kam se ukládají instalované programy?
 5. Mohu instalovat i  na disk C:?
 6. Co jsou to licenční podmínky, musím je dodržovat?
 7. Jde změnit nastavení provedené při instalaci?
 8. Když mám málo místa na disku C: mohu něco smazat z C:\PROGRAM FILES?
 9. Jak odinstaluji program?
Vyzkoušej si test