Profil absolventa

 • Maluje různými technikami, účastní se výtvarných soutěží, pracuje s tabletem
 • Píše všemi desíti prsty
 • Publikuje na webu pomocí blogu, tvoří www stránky v HTML
 • Vytváří prezentace a prezentuje své práce před publikem (třída, rodiče, cizí)
 • Modeluje domy, auta, a jiné objekty ve 3D
 • Píše do školního časopisu, rediguje a publikuje školní časopis
 • Pracuje s audiem, natáčí a vysílá školní rozhlas, připravuje audio nahrávky v cizích jazycích
 • Natočí a sestříhá video, spolupracuje s hranickou televizí
 • Má nadstandardní znalosti v textových editorech, připravuje plakáty pro školní výuku a školní akce, navrhuje hlavičkové papíry školy, zpracovává referáty a laboratorní práce na PC
 • Pracuje v tabulkových editorech, zpracovává data formou výpočtů a generuje z nich grafy
 • Digitálně fotografuje a vystavuje fotografie na webových i klasických výstavách
 • Diskutuje o fotografiích, zdůvodňuje svůj fotografický záměr, použitou kompozici
 • Pracuje s fotografií, upravuje ji, vytváří koláže, kalendáře a webové prezentace
 • Instaluje operační programy
 • Animuje, vytváří animace pro výuku a animované příběhy
 • Pracuje se složkami a soubory, vyhledává, používá výměnná média, vypaluje nosiče dat
 • Učí předškoláky, mladší spolužáky a rodiče pracovat s PC